Līdzekļu ziedošana un sadarbība ar uzņēmumiem

LSK Kurzemes komiteja ar pateicību pieņems jūsu ziedotos naudas līdzekļus, lai tos izlietotu LSK mērķu īstenošanai

LSK Kurzemes komiteja  ar pateicību pieņems jūsu ziedotos naudas līdzekļus, lai tos izlietotu LSK  mērķu īstenošanai. SAC centra paplašināšana, Dienas centru darbības nodrošināšana, materiālu iegāde nodarbībām, ekskursija  centra iemītniekiem- tie var būt tikai daži no mērķiem, kuriem ir iespējams ziedot  nelielas vai apjomīgas naudas summas. Esam gatavi ar ikvienu no ziedotājiem apspriest iespējamo ziedojuma mērķi  kā arī sniegt grāmatvedības dokumentos pamatotu ziedojuma izlietojuma atskaiti.

Palīdziet mums palīdzēt!

ZIEDOJUMU KONTS

 Latvijas Sarkanais Krusts
 Reģ. nr. LV40008002279
 A/S Swedbank
 Bankas kods: HABALV22
 LV78HABA0551002909195
 ar norādi LSK Kurzemes komitejai

Vairāk informācijas

Ja ir nodoms ziedot līdzekļus vai aicinājums uz sadarbību ar uzņēmumu, sazinieties ar mums!

  • +371 632 377 36
  • lsk.kurzeme@redcross.lv
  • "Stūrīši 8", Laidzes pagasts, Talsu novads, LV - 3280

IESPĒJA UZŅĒMUMIEM

Ja vēlaties atbalstīt LSK mērķus un darbības pamatprincipus, būsim gandarīti sadarboties ar Jūsu uzņēmumu. Atbalstu būsim pateicīgi saņemt ne tikai finanšu jomā, bet arī materiālu un jebkādas Jūsu produkcijas vai pakalpojumu veidā, jo mēs nemitīgi paplašinām LSK Kurzemes komitejas darbību un aktivitātes. Pieaug gan sociālo aprūpi un rehabilitāciju saņemošo klientu skaits, gan pakalpojumu klāsts un tam sekojošais resursu izlietojuma pieaugums.

Tāpat arī labprāt izmantosim piedāvājumu mūsu klientiem, kuri nereti ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, doties ekskursijā uz jūsu uzņēmumu un priecāsimies, ja gribēsiet šiem cilvēkiem dāvināt īīpašus brīžus koncertu, izrāžu vai citu kultūras pasākumu apmeklējumu veidā.

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content