Zvanu centrs

Ārkārtas SOS zvanu centrāle un palīdzība kritisku situāciju novēršanai

24 stundu atbalsts kritiskos brīžos

Drošības pogas zvanu centrs strādā 24 stundas diennaktī, lai nodrošinātu maksimālu palīdzību nepieciešamā brīdī.

Divvirzienu komunikācija

Zvanu centrs veic balss saziņu ar klientu, lai noskaidrotu trauksmes pogas nospiešanas iemeslus.

Organizē palīdzības pasākumus, iesaistot palīdzības dienestus.

Izcauc operatīvos glābšanas dienestus, ja nepieiešams.

Klienta datu lapa

Klienta datu lapā ir apkopota visa nepieciešamā informācija, lai nepieciešamības gadījumā informētu palīdzības dienestus – personas dati, adrese, atslēgas atrašanās vieta, informācija par slimībām.

Biežāk uzdotie jautājumi

Zvanu centrāle strādā 24 stundas diennaktī un nodrošina divvierzienu komunikāciju ar klientu caur visu trīs piedāvāto pakalpojumu iekārtām: Drošība Mājās, Mobilā drošība viedpulkstenī, Mobilā drošība viedtālrunī.

Zvanu centrāle veic palīdzības pasākumu organizēšanu, iesaistot klienta likumisko pārstāvi, palīdzības un operatīvos dienestus.

Saziņu ar zvanu centrāli var veikt aktivizējot drošības pogu iekārtā. Notiek zvans uz zvanu centrāli, kur atbild operators. Lai maksimāli koncentrētos uz palīdzības sniegšanu kritiskās situācijas, zvanu centru pa tiešo sazvanīt nav iespējams. Ja rodas jautājumi par centra darbību vai ir ieteikumi, lūdzu izmantot mūsu kontaktu informāciju.

Klienta sniegtos datus aizsargā personas datu aizsardzības likums, kā arī zvanu centrāles operatori neizpauž klienta informāciju. Izņēmums ir ārkārtas situāciju brīžos, kad informāciju pieprasa palīdzības vai operatīvie dienesti.  

Aktivizējot drošības pogu, notiek saziņa ar zvanu centrāli. Zvanu saņemšana un veikšana ir bezmaksas pakalpojums, t.i. zvanu centra pakalpojumi iekārtu lietošanas izmaksas ir iekļautas mēneša abonēšanas maksā.

Savukārt, ja ārkārtas situācijā tiek izsaukti palīdzības vai operatīvie dienesti, var tikt piemērota maksa. Šīs izmaksas sedz klients no saviem līdzekļiem.

Mūsu zvanu centra operatoru pienākums un atbildība nosaka, ka katra drošības pogas aktivizēšana pakļaujas standarta procedūrai, kurā vispirms no klienta tiek noskaidrots drošības pogas nospiešanas iemesls un tiek iegūti maksimāli precīza informācija par notiekošo. Ja nav iespējams sazināties ar klientu vai arī, ja klients nevar verbāli atbildēt, tiek veiktas darbības, lai sazinātos ar likumisko pārstāvi, informējot par drošības pogas aktivizēšanu. Ja likumiskais pārstāvis nevar ierasties klienta dzīves vietā vai pārstāvis nav sasniedzams, izsverot notikuma procesu, tiek pieņemts lēmums par attiecīgā palīdzīdzas vai operatīvā dienesta izsaukšanu uz klienta dzīvesvietas adresi. Zvanu centrs koordinē, sniedz visu nepieciešamo informāciju dienestiem, lai maksimāli īsā laikā būtu iespējams sniegt nepieciešamo palīdzību.

Skip to content