• 29/02/2024

Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas Saldus nodaļas telpās 2020.gada

oktobrī Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros tika

pabeigta projekta “Koprades telpas Saldus pilsētā” Īstenošana.

Šobrīd Saldū, Skrundas ielā 12, ēkas 2.stāvā ir pieejamas labiekārtotas brīvpieejas

telpas- ofisa telpas, no kurām viena telpa īpaši pielāgota mazuļiem, lielāka tikšanās

telpa, kā arī labierīcības.

Telpas savām vajadzībām kā aktivitāšu, darba vai tikšanās telpas var izmantot

sabiedriskās organizācijas, neformālās grupas, uzņēmēji, ikviens vietējais

iedzīvotājs darbam, apmācībām, kopīgu pasākumu organizēšanai, savu ideju un

aktivitāšu realizēšanai vai pieredzes apmaiņai.

Šeit notikušas gan darba pārrunas, gan informatīvi un izglītojoši pasākumi, dažādas

tikšanās, kā arī kustīgas un jautras nodarbības dažādu vecumu iedzīvotājiem.

Lai varētu izmantot telpas, ir jāsaskaņo laiks un iepriekš jāpiesakās telefoniski

27710759 (darba dienās plkst. 9.00 – 17.30) vai elektroniski

lsk.saldus@redcross.lv. Pirms telpu lietošanas būs jāparaksta vienošanās par

iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

Papildus informācija pa telefonu 29604113.

 

Projekta nosaukums: “Ķoprades telpas Saldus

pilsētā”

Nr.19-02-AL06-A019.2201-000010

Attiecināmās izmaksas: 49 392,71 EUR, t.sk.

publiskais finansējums: 44 453,44 EUR

Projekts īstenots ar LEADER programmas

atbalstu

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content