Janvārī LSK Kurzemes komitejai pievienojās Kandavas, Saldus un Tukuma komiteja.

  Ar ALTUM granta atbalstu SIA “LSK Kurzeme” atver veļas mazgāšanas centru “Grīnklīn”, kur darba prasmes apgūst personas ar garīgā rakstura traucējumiem. 

  LSK Kurzemes komitejas pārziņā darbojas Sociālās aprūpes centrs “Atpūtas” (Remte, Saldu novads) un “Ruba” (Ruba, Saldus novads).

Talsu novada Laidzes pagastā izveidojām pirmo veļas māju, kas apkalpo piecus sociālās aprūpes centrus tuvējos novados un arī vairākus dienas centrus. Veļas māja, kurā ik mēnesi izmazgā vairākas tonnas veļas, ir veidota kā sociālais uzņēmums.

  Atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam iesniegts un pabeigts projekts “Teritorijas labiekārtojums sociālās aprūpes centra “Landze” infrastruktūras pieejamības uzlabošanai” (Piltenes pagasts, Ventspils novads) (Nr.20-08-AL17-A019.2203-000011) būvniecības realizēšanu. 

Atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam iesniegts un pabeigts projekts “Lifta izbūve Daudzfunkcionālā centra vides pieejamības uzlabošanai (Talsu novads, Laidzes pagasts) 9 (Nr. 20-08-AL35-A019.2203-000010) būvniecības realizēšanu.

LSK Kurzemes komitejas pārstāvis, brīvprātīgais jaunietis Jānis, piedalījās “Eiropas Solidaritātes Korpusa” apmācībās “Mobility Taster for Inclusion Organisations – Focus on Volunteering” Viennā, Austrijā, kopā ar dalībniekiem no Francijas, Polijas, Turcijas, Maķedonijas, Spānijas un Bulgārijas.  Sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldi, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja realizēja ELFLA projektu “Teritorijas labiekārtojums izveidotā Centra infrastruktūras pieejamības uzlabošanai” Daudzfunkcionālajā sociālās aprūpes centrā (Laidzes pagasts, Talsu novads) (Nr. 19-08-AL35-A019.2203-000001) būvniecības realizēšanu, laika posmā 01.11.2019. – 11.06.2020.

LSK Kurzemes komiteja piedalījās konkursā “Radi Talsu novadam!”, piesakot Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Stūrīši” skaistā teritorija un Daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centrs (Laidzes pagasts, Talsu novads) nominācijās – “Veiksmīgākās ēkas pārvērtības”, “Degradētas teritorijas atjaunošana”. Konkursa nominācijā “Degradētas teritorijas atjaunošanas” titulu izcīnīja Latvijas Sarkanā krusta Kurzemes komitejas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Stūrīši” Laidzes pagastā.

  Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejas Liepājas nodaļa savus klientus sagaidīs darbojas jaunās, iekārtotās telpās, Graudu ielā 43A. 

Vācijā, Ešedē (Eschede) norisinājās 15. Starptautisks jauniešu forums “Borders can seperate – Red Cross stay united” (Robežas var sadalīt – Sarkanais Krusts paliek vienots), kurā piedalījās Sarkanā Krusta kustībā darbojošies jaunieši no Latvijas, Vācijas, Ukrainas un Baltkrievijas.Kurzemes komiteja sagaidīja ciemos savus kolēģus no Vācijas Sarkanā Krusta Celles komitejas, lai iepazīstinātu ar sociālajiem pakalpojumiem Kurzemē un jaunāko projektu – Daudzfunkcionālais sociālais centrs Laidzes pagastā, Talsu novadā.

  Gada nogalē durvis vaļā vēra Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kurā šobrīd darbu ir uzsācis Ilglaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Laidze”. Šajā nekustamajā īpašumā ir plānots izveidot dienas aprūpes centru, ilglaicīgās sociālās aprūpes centru, nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un izveidot integrācijas uzņēmumu.

 

Vācijas Sarkanā Krusta Celles komitejas pārstāvis apciemo LSK Kurzemes komiteju, lai apskatītu jau esošos pakalpojumus, iepazītos ar jauniem pakalpojumiem un dāvināja komitejai Specializēto medicīnisko transportu.Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes (SVSLF) Liepājas filiāles, profesionālās studiju programmas “Māszinības” studentiem, LSK Kurzemes komitejas Liepājas nodaļā, norisinās mācību prakse pacientu izglītošanā, piemēram, zināšanas par pacientu un sabiedrības izglītošanas veidiem, pieejām un metodēm, prasme identificēt pacientu un sabiedrības izglītošanās aktualitātes.Dalība Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” simtgades pasākumā, Rīgas Kongresu nama laukumā, Kr. Valdemāra ielā 5, 8.septembrī. Kopā ar LSK Kurzemes komiteju pasākumā piedalījās Vācijas Sarkanā Krusta Celles komiteja. Ar Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu un sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldi, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteju tika parakstīts savstarpējs līgums par iesniegtā ELFLA projekta “Pacēlāja ierīkošana Landzes pansionātā pakalpojuma uzlabošanai” (Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000001) būvniecības realizēšanu.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejas Liepājas nodaļa piedāvā specializētā medicīniskā transporta pakalpojumus, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kustību traucējumiem, Liepājā, kā arī nepieciešamības gadījumā visā Latvijā un ārpus tās robežām.

  Kurzemes komiteja atvērta durvis Kuldīgas nodaļas, SAC “Venta”,  48 pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti.

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldi un biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteju tika parakstīts savstarpējs līgums par iesniegtā projekta “Sajūtu dārza ierīkošana Leprazorija parkā, Stūrīšciemā”, projekta Nr. 16-08-AL35-A019.2202-000013 apstiprinājumu. Tiek uzsākti darbi dārza ierīkošanai.

  LSK Kurzemes komiteja un atzīmē 15 gadu sadarbību ar Vācijas Sarkanā Krusta Celles komiteju un Talsu novada pašvaldību.

  Sadarbībā ar Talsu novada Sociālo dienestu, uzsāka sniegt ēdināšanas pakalpojumu ne mazāk kā 20 bezdarbniekiem, nodrošinot siltu maltīti saskaņā ar ESF projekta “Atbalsts izgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 iepirkuma “Motivācijas programmas un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu nodrošināšanai” projekta “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” ietvaros.

  Noslēdzot savstarpēju līgumu ar Ventspils novada pašvaldību par ēkas telpu izmantošanu, LSK Kurzemes komiteja turpina ilglaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu, uzlabojot vides pieejamību 45 pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti SAC ”Krustceles”.

Ikdienas darbu atvieglošanai, LSK Kurzemes komiteja dāvanā saņem transportu (Fiat) no Vācijas Sarkanā Krusta Hamburgas-Harburgas komitejas. Transports tālāk tiek nodots SAC “Krustceles” (Usma, Ventspils novads) ikdienas darbiem.

  Latvijas Sarkanais Krusts Kurzemes komiteja slēdzot  savstarpēju līgumu uz diviem gadiem ar Kuldīgas novada Sociālo dienestu, uzsāk zupas virtuves pakalpojumus.

  Laika posmā no 2015.gada oktobra līdz 2016.gada februārim, no vairāk kā 5 gadus neapdzīvojamas ēkas LSK Kurzemes komiteja ir izveidojusi gaišu, plašu un atjaunotu SAC „Stūrīši” filiāli „Landze”, kas ir paredzēts līdz 58 pilngadīgām personām ar invaliditāti.

  Sadarbībā ar Talsu novada sociālo dienestu (līg. nr. 203 / 4-23), LSK Kurzemes komitejas Stendes nodaļā, trūcīgām un maznodrošinātām personām Kurzemes komiteja uzsāk sniegt higiēnas pakalpojumu (dušas pakalpojums, veļas mazgāšana un žāvēšana) trūcīgām un maznodrošinātām personām.

  Kopš Janvāra Talsu novada, Laidzes pagasta, “Stūrīši”, LSK Kurzemes komiteja pārraudzībā ik darba dienu kopā tiek pulcināti 15 cilvēki, Labklājības ministrijas un Talsu novada pašvaldības finansētajā Dienas centrā cilvēkiem ar garīgās attīstības truacējumiem.

  Atklāj renovēto SAC „Stūrīši”  senāko  bijušā Talsu leprazorija slimnīcas daļu, lai varētu  papildus uzņemt  35  klientus ilglaicīgās SAC nodrošināšanai.

  Sadarbībā ar nodibinājumu “Borisa un Ināras Teterevu fonds” labdarības programmu “Maizes rieciens”, 2015./2016. gadā, kvalitatīvākai maltītei, LSK iegādājas jaunu virtuves iekārtojumu un turpina sniegt siltas maltītes katru darba dienu Talsu novada sirmgalvjiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  Sadarbībā ar nodibinājumu “Borisa un Ināras Teterevu fonds” labdarības programmu “Maizes rieciens”, 2013./2014. gadā, LSK atsāk sniegt siltas maltītes katru darba dienu 38 Talsu novada sirmgalvjiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  Jūlijā LSK Kurzemes komiteja, sadarbībā ar Ventspils sociālo dienestu, durvis ver vaļā Daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā “Ventiņmāja” (Ventspils, Talsu iela 39).

  Jūlijā LSK Kurzemes komitejai pievienojās LSK Liepājas reģions.

  Tiek uzsākta ēku renovācija Podniecības darbnīcas  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izveidei.

  Rudenī tiek uzsākta ēkas renovācija SAC „Stūrīši”  paplašināšanai, lai varētu  papildus uzņemt  35  klientus ilglaicīgās SAC  nodrošināšanai.

  Aprīlī sadarbībā ar NVA ESF projekta  „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ziemeļkurzemē” tiek  uzsākta mājas aprūpes  sniegšana  Talsu novadā.

  Aprīlī sadarbībā ar NVA ESF projekta„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ziemeļkurzemē” tiek atvērts īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs Talsu novada Stendē, brīvības ielā 51.

  Kuldīgā , Liepājas ielā 35 tiek atvērts LSK  Kurzemes komitejas fizikālās terapijas kabinets, kur ar ārsta nosūtījumu, fizioterapijas māsas uzraudzībā,  pēc traumām,lūzumiem, sastiepumiem,  ar deformācijām un sāpēm locītavās ir pieejamas dažādas fizikālās terapijas procedūras.

  Tiek atvērts Brīvā laika pavadīšanas centrsTalsu novada Laidzes pagasta „Stūrīšos”.

  Decembrī LSK Kurzemes komitejai pievienojās Ventspils novads.

LSK Kurzemes komiteja sadarbībā ar Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu pašvaldībām sāk  nodrošināt  nakts patversmes pakalpojumu sniegšanu.

  Kuldīgā un Stendē tiek atvērti higiēnas centri, kuros ir iespējams gan nomazgāties gan izmazgāt un sakārtot savu veļu.

LSK Kurzemes komiteja uzņemas pārtikas paku izdali ES pārtikas programmas maznodrošinātajiem un trūcīgajiem ietvaros Talsu, Mērsraga, Dundagas, Kuldīgas,  un Rojas novados.

  2010. gadā tiek uzsākta veiksmīga sadarbība ar Zviedrijas sarkanā Krusta Botčirkas komiteju.

Talsu komiteja apvienojas ar Kuldīgas komiteju tādejādi izveidojot Kurzemes komiteju; saglabājot gan mazumtirdzniecības veikalu,gan tehnisko palīglīdzekļu nomu.

  Kuldīgā tiek atvērta LSK ēdnīca, kur par samērīgām cenām ir iespējams gardi paēst.

  LSK Talsu komiteja ar Vācijas Sarkanā Krusta atbalstu  savā īpašumā iegūst aprīkotu Neatliekamās Medicīniskās palīdzības automašīnu, kuru izmanto gan vietējo pacientu pārvadājumiem, kuriem ir kustību traucējumi, kā arī starptautisko  medicīnisko  pārvadājumu nodrošināšanai;

  2007. gadā Talsu bijušo Leprozoriju un Infektoloģijas slimnīcu Talsu novada , Laidzes pagasta  „Stūrīšos” slēdz un Talsu komiteja vēršas pie  Talsu rajona Laidzes pagasta deputātiem ar lūgumu ļaut izmantot šo ēku kompleksu LSK Talsu komitejas iecerēm, proti, veidot SAC cilvēkiem ar invaliditāti un garīgiem traucējumiem.

  2008. gada pavasarī  tiek uzsākta slimnīcas renovācija, un SAC „Stūrīši” cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām tiek  atklāts 2008. gada  20. oktobrī. Neskatoties uzekonomiskās krīzes sākumu –centrā mājvietu rod vairāk kā 90 cilvēki. 2008. gadā tiek noslēgts sadarbības līgums ar LR Labklājības Ministriju, bet 2009. gadā – ar Rīgas domi.

  No 2006. gada tiek atvērta LSK ēdnīca Stendē un uzsākta siltas maltītes sniegšana maznodrošinātajiem.

  Atzīmējot 5 gadu sadarbību ar Vācijas Sarkanā Krusta Celles komiteju, tiek dāvanā saņemts transports komitejas vajadzībām.  

2003. gadā apmācības pabeidz sertificētas Pirmās Palīdzības sniegšanas pasniedzējas, kā arī tiek iegūta Pirmās Palīdzības apmācību sniegšanas licence, lai ik gadu apmācītu gan skolu jaunatni, gan dažādas darbinieku grupas Pirmās Palīdzības sniegšanā. Ar lielu Talsu rajona padomes atbalstu ik gadu tiek rīkotas Pirmās Palīdzības sniegšanas sacensības, un Starptautiski jauniešu forumi.

  2005.-2006. gadā  Talsu komitejas jauniešu komanda iegūst tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas Pirmās Palīdzības sniegšanas sacensībās Īrijā un Itālijā.

  No LSK ģenerālsekretariāta aicināta atjaunot LSK darbību Talsos tiek aicināta Anita Boitmane. Lai izprastu Starptautiskā Sarkanā Krusta darbības pamatprincipus, redzētu kādus pakalpojumus sniedz un kā finansiāli spēj pastāvēt Sarkanā Krusta komitejas, A. Boitmane 2000. gadā dodas pieredzas apmaiņas braucienā uz Vācijas Sarkano Krustu. Pēc atgriešanās no šī brauciena A. Boitmane piekrīt vadīt LSK Talsu komiteju un kā pirmo atver Humānās palīdzības sniegšanas punktu un Veselības istabu 

  Talsu novada Stendē, Robežu ielā 28, līdztekus uzsākot veiksmīgu  un ilgstošu sadarbību ar Vācijas Sarkanā Krusta Celles komiteju. 

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content