• 02/08/2023

No 24. līdz 30. jūlijam Kandavā norisinājās Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas un Vācijas Sarkanā Krusta Celles komitejas kopīgi organizētais starptautiskais jauniešu forums par tēmu “Iekļaujoša sabiedrība”. Forumā piedalījās jaunieši no Vācijas Sarkanā Krusta Celles komitejas, savukārt no LSK Kurzemes komitejas piedalījās jaunieši no Talsu un Tukuma novada.

Veselas nedēļas garumā notika grupu darbi, lai vairāk iepazītos ar Iekļaujošas sabiedrības būtību, principiem un veidiem, kā iespējams veicināt lielāku sapratni un vienlīdzību starp tādām sabiedrības grupām kā rase, dzimums, vecums, cilvēki ar kustību traucējumiem un īpašajām vajadzībām. Daloties pieredzē starp vācu un latviešu grupām – grupu darbos tika definētas pastāvošās problēmas un meklēti tām risinājumi, saprasti iespējamie veidi, kā uzlabot situāciju un ar kādām metodēm veikt sabiedrības izglītošanu par eksistējošiem aizspriedumiem, mazināt uztveres atšķirības. 

Ar dažādu spēļu, uzdevumu un simulāciju palīdzību, jauniešiem bija iespēja iejusties lomu spēlēs un izspēlēt reālas dzīves situācijas, kurās jāsniedz skaidrojošais darbs par iekļaušanos sabiedrībā.

Foruma ietvaros, divu dienu garumā notika pirmās palīdzības apmācības, kur pirmajā dienā tika apgūta teorija, bet otrajā dienā bija jāparāda savas zināšanas, inscinējot iespējamos nelaimes gadījumus – grieztas brūces, elpināšanas pasākumi, difibrilatora pielietojums. 

Sadraudzības foruma laikā pēc nodarbībām tika organizēti dažādi brīvā laika pavadīšanas pasākumi – ekskursija Kandavas vecpilsētā, ekskursija uz Rīgu, sporta un citas aktivitātes komandu saliedēšanai. Foruma programma tika organizēta tā, lai aktīvais grupu darbs mītos ar brīvo laiku – brīvajā laikā ļoti pateicīgs resurss bija Kandavas stadiona komplekss un peldētava.

Vāciešu un Latviešu sadraudzības vakaros, viens otru iepazīstināja ar savas valsts kultūru, tradīcijām un tika arī spēlētas atraktīvas spēles, lai vairāk saliedētu foruma dalībniekus.

Pēc dalībnieku vērtējuma forums norisinājies ar “lielu plus zīmi”, tika sagatavotas vīzijas nākošajām nometnēm, iespējamie forumu temati, kā arī komentāri pie kā piestrādāt, lai attīstītu ciešāku sadarbību nākotnē, ne tikai tematu izvēlē, bet arī sadarbības nostiprināšanā starp latviešu un vāciešu jaunatnes organizācijām.

Secinājums par šo forumu dalībniekiem un organizatoriem bija visiem viens – tā ir lieliska iespēja satikt jaunus cilvēkus, dalīties ar idejām, veidot jaunus perspektīvus plānus nākotnei.

Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja izsaka pateicību par sadarbību foruma organizēšanā Vācijas Sarkanā Krusta Celles organizācijai, Kandavas tehnikumam par viesmīlīgajām telpām un naktsmītnes nodrošināšanu, paldies ēdnīcai par garšīgo ēdienu, paldies arī visiem dalībniekiem, kuri iesaistījās foruma organizēšanā un tās dalībā.

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content