• 29/06/2020

Sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldi, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja realizēja ELFLA projektu “Teritorijas labiekārtojums izveidotā Centra infrastruktūras pieejamības uzlabošanai” Daudzfunkcionālajā sociālās aprūpes centrā (Laidzes pagasts, Talsu novads) (Nr. 19-08-AL35-A019.2203-000001) būvniecības realizēšanu, laika posmā 01.11.2019. – 11.06.2020.

Projektā veikti labiekārtošanas darbi – jauna gājēju celiņa izbūve ar bruģa segumu, uzstādītas laternas apgaismojumam, celiņa tuvumā izvietoti soliņi, atkritumu urnas un nomainītas ieejas durvis, uzstādītas kāpņu margas, ratiņkrēslu pacēlājs, pielāgojot vidi cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content