• 10/05/2021

Atvieglojot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) Kurzemes komitejas Daudzfunkcionālā centra apmeklētāju un iemītnieku ar kustības traucējumiem ikdienu, rastu iespēju uzlabot savas pārvietošanās prasmes, kā arī ļautu pilnvērtīgāk izmantot centra sniegtos pakalpojumus, uzsākti izbūves darbi lifta ierīkošanai.

Atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursā , Rīcības nosaukums “Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai”  ietvaros iesniegts projekts “Lifta izbūve Daudzfunkcionālā centra vides pieejamības uzlabošanai” (Nr. 20-08-AL35-A019.2203-000010) būvniecības realizēšanu.

Projekta ietvaros tiks veikta lifta jaunbūve – būves būvniecība, pārbūve, kuru veiks SIA “Vīgantes” (kopējās izmaksas 43 992,84 EUR/ bez PVN), savukārt, lifta piegādi un montāžu veiks SIA “ELEMENT HISS AB” (31 400.00 EUR/ bez PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir 20 000 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 18 000 EUR.

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content