kļūsti par daļu no vispasaules Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības

Ja atbalsti Starptautiskā Sarkanā Krusta un Latvijas Sarkanā Krusta darbības pamatprincipus un pamatuzdevumus, aicinām Tevi kļūt par LSK biedru, tādejādi simboliski kļūstot par daļu no vispasaules Sarkanā Krusta vai Sarkanā Pusmēness kustības

Būt LSK biedram

1. Ikviens, kurš vēlas darboties atbilstoši LSK mērķim, atzīst LSK statūtus, kļūst par SSKSP (Starptautiskā  Sarkanā krusta un Sarkanā Pusmēness) kustības biedru, regulāri maksājot biedra naudu, var kļūt par LSK biedru bez jebkādas diskriminācijas – rase, etniskās piederība, valoda, dzimums, vecums, invaliditāte, reliģiskās piederība, politiskās pārliecība, nacionālās vai sociālās izcelsme, mantiska vai ģimenes stāvokļis, seksuālā orientācija u.c.
2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LSK pieņem komitejas nodaļa.
3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LSK, par to paziņojot komitejas nodaļai.
4. LSK biedru uzskaite notiek saskaņā ar LSK Nolikumu par LSK biedru uzskaiti un datu aizsardzību.

Biedram ir tiesības

1. Piedalīties LSK darbībā LSK statūtos paredzētajā kārtībā.
2. Piedalīties, balsot un tikt ievēlētam LSK nodaļas pilnsapulcē, komitejas konferencē, kļūt par delegātu ar balsstiesībām piedalīties LSK kongresā.
3. Saņemt pilnu informāciju par LSK darbību, izteikt savu viedokli par to.

Biedra pienākumi

1. Ievērot SSKSP kustības pamatprincipus un popularizēt tos.
2. Aktīvi piedalīties un atbalstīt LSK darbību, tā mērķa un uzdevumu īstenošanu.
3. Ievērot LSK statūtus un pildīt pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus.
4. Nepieļaut rīcību, kas grauj LSK godu un prestižu sabiedrībā, ievērot ētikas normas.
5. Regulāri maksāt biedra naudu.

Vairāk informācijas

Ja ir nodoms kļūt par biedru, sazinieties ar mums!

  • +371 632 377 36
  • lsk.kurzeme@redcross.lv
  • „Stūrīši-8”, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3201
Dalies ar šo ziņu!
Skip to content