Latvijas Sarkanais Krusts


VSK vizīte Talsu novada pašvaldībā
Pievienots: 03 Sep 2021.


Šodien Talsu novada pašvaldībā viesojās Latvijas Sarkanā krusta pārstāvji un sadarbības partneri no Vācijas, lai pārrunātu nākotnes plānus un iespējas attiecībā uz sabiedrības veselību, aprūpes pakalpojumiem un aprūpi mājās.

Skaidrs ir viens - nākotnē pieprasījums pēc aprūpes pakalpojumiem nemazināsies un visiem klientiem, kuriem būs tāda nepieciešamība un vēlēšanās savas dienas pavadīt kādā no aprūpes namiem, nebūs iespējams piedāvāt vietu. Ņemot vērā Vācijas sadarbības partneru pieredzi, secināts, ka jārod iespēja pakalpojumu saņemt mūsdienīgā veidā – ar tehnoloģiju palīdzību, kā, piemēram, drošības pogu.

Talsu novada pašvaldība spērusi lielu soli šajā virzienā, lai jau nākamajā gadā pakalpojumu varētu sākt pilnveidot un attīstīt novada teritorijā.