Latvijas Sarkanais Krusts


1.maijs - Brīvprātīgo diena
Pievienots: 02 May 2019.
Par godu Brīvprātīgo dienai (1.maijs) un Labdarības dienai (10.maijs), LSK Kurzemes komitejas
Liepājas nodaļas brīvprātīgie un biedri, kopā ar Liepājas 3.pamatskolu rīkoja Talku Nacistu Okupācijas upuru piemiņas vietā.