Latvijas Sarkanais Krusts


„Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai”
Pievienots: 19 Jan 2015.

Sadarbībā ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu un Kultūras ministriju biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” uzsāka projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” īstenošanu Liepājā, lai trešo valstu valstspiederīgie apgūtu latviešu valodu un kultūru un spētu veiksmīgāk integrēties sabiedrībā. Piektdien, 16. janvārī, notika pirmā informatīvā tikšanās, kuras laikā kursu apmeklētāji iepazinās ap plānotajām aktivitātēm,  pieredzējušajām pasniedzējām Simonu Petrovicu un Baibu Lāmu, kā arī saviem grupas biedriem.

Turpmāk kursi plānoti ik otrdienu, trešdienu plkst 15.00 LSK Liepājas nodaļā. Joprojām aicinām apmācībām pievienoties interesentus, kuri ir Trešo valstu valstspiederīgie.

        

Piesakies bezmaksas latviešu valodas un kultūras kursiem līdz 19. janvārim!
Pievienots: 12 Jan 2015.

Piesakies bezmaksas latviešu valodas un kultūras kursiem līdz 19.janvārim!

‪#‎BiedrībaLatvijasSarkanaisKrusts‬ integrācijas projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” Nr. IF/2013/1.a./12 ietvaros aicina trešo valstu valstspiederīgos pieteikties bezmaksas latviešu valodas un kultūras kursiem (120 stundas), kas norisināsies Liepājā, Ventspilī.

Kursu dalībniekiem būs iespēja:
- piedalīties izglītojošās ekskursijās;
- iegūt pirmo darba pieredzi Latvijā;
- iegūt mentora jeb atbalsta personas palīdzību ik dienas jautājumu risināšanā;
- saņemt izglītojošos materiālus par veselības, sociālās drošības un aprūpes pakalpojumiem, izglītību un dalību nevalstiskajās organizācijās Latvijā;
- piedalīties informatīvos pasākumos par naturalizācijas procesu un Latvijas pilsonību;

Trešo valstu pilsoņi ir tādu valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, un bezvalstnieki, kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Lai pieteiktos projekta aktivitātēm, lūdzu sazinieties ar projekta reģionālajiem koordinatoriem līdz 19.janvārim:

Liepāja, Ventspils - Ieva Krūmiņa, tālrunis: 28333461, e-pasts: ieva.krumina@redcross.lv.
 


Zvaigznes diena SAC "Stūrīšos"
Pievienots: 09 Jan 2015.
Zvaigznes diena, pēc vecā stila Ziemassvētku priekšvakars (pareizticīgajiem arī šobrīd), ir diena, kad vēju virziens nosaka turpmāko ziemu, iezīmē vasaru un paredz decembri. Tādēļ šo dienu pavadījām ar sadziedāšanos, dančiem un pozitīvu noskaņu. Un katrs atstāja savas izvēlētās krāsas trīs pirkstu nospiedumus.
                                


Zvaigznes jeb Zvaigžņu dienu Kristiešu kalendārā atzīmē kā Triju (Treju) kungu (ķēniņu) dienu. No šī nosaukuma, acīmredzot atvasināts tautas nosaukums “Treikumdiena”. Tautā šo  dienu sauca arī par Zivju dienu un Pagānu svētdienu, Krustdienu (Krustaini), Kristīšanas dienu, Atkrišku. Zvaigznes diena, pēc vecā stila Ziemassvētku priekšvakars (pareizticīgajiem arī šobrīd), ir diena, kad vēju virziens nosaka turpmāko ziemu, iezīmē vasaru un paredz decembri.
 
Zvaigznes dienu, sauktu arī par Triju kungu dienu, svin ik gadu 6. janvārī, taču šie svētki dēvēti arī par pagānu svētdienu, jo to laikā uz durvīm vilkts krusts, lai ļaudis un lopus pasargātu no lietuvēna. 
 
Šo dienu, LSK Kurzemes komitejas SAC "Stūrīši", pavadījām pozitīvā gaisotnē. Kungi uzaicināja dāmas dejot un visi kopā dziedāja dažādas dziesmas draudzīgā gaisotnē. Pasākuma gaitā katrs atstāja savas izvēlētās krāsas trīs pirkstu nospiedumus. 
Dienas centrs Talsu novadā
Pievienots: 07 Jan 2015.
Jaunā gada pirmajā dienā Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas Dienas aprūpes centrā cilvēkiem ar garīgā attīstības traucējumiem ieradās ikdienas apmeklētāji un citi interesenti, lai iepazītos ar centra un tā piedāvātajām iespējām.

Par šāda centra nepieciešamību tika domāts jau vairākus gadus, bet visu šo laiku plānotās dienas centra telpas tika izmantotas kā naktsmītnes tiem, kuri palikuši bez pajumtes, tādēļ LSK Kurzemes komiteja nekavējās izmantot Latvijas Labklājības ministrijas piedāvātās projekta iespējas, lai ar Talsu novada pašvaldības atblastu, izveidotu tik nepieciešamo Dienas aprūpes centru cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tajā, pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem, saņemot Talsu novada Sociālā dienesta norīkojumu, būs iespējams ik darba dienu uzlabot jau esošās sociālās un sadzīves prasmes un apgūt jaunas.

             

"Projekts ilgst četrus gadus un pēc tam pašvaldībai būs jāuzņemas atbildība par aprūpes centru, tādēļ vislielākais atbalsts un pateicība ir jāsaka Talsu novada pašvaldībai." atzīst LSK Kurzemes komitejas izpilddirektore A.Boitmane
Ar prieku cilvēki atzina, ka beidzot ir sagaidīta vieta, kur cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem varēs mācīties, apgūt ko jaunu, sadraudzēties ar citiem sev līdzīgiem cilvēkiem, kopīgi svinēt svētkus un piedalīties dažādos pasākumos.
 

 
Interesenti tiek nodrošināti ar dažādām nodarbībām, kurus vada speciālisti un ikdienas nodarbības, kurus vada centra aprūpētāji un dienas centra vadītāja piemēram, kā mākslas nodarbības, kuras vada Anda Lase, mūzikas terapija, aušanas un šūšanas tehnika, galda klāšanas kultūra, kā arī podniecība, kuru vadīs pensionēts keramiķis ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi darbā ar šādiem cilvēkiem - Gotfrīds Bīlenšteins.

Šobrīd interesantu ir maz, katru dienu aptuveni 15 klienti apmeklē dienas centru no Talsiem, Zvirgzdiem, Valdemārpils un Lubezeres, bet ar laiku skaits pieaugs. Lai apmeklētājiem nebūtu jāsatraucas par pārvietošanos no savas dzīvesvietas, viņiem tiek piedāvāts transports, kā arī katru dienu tiek nodrošināta silta, garda maltīte.

SAC "Stūrīši" teritorijas labiekārtošana
Pievienots: 05 Jan 2015.
Lai labiekārtotu Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas teritorijas "Leprozorijas" parku Stūrīšciemā ir uzsākti darbi projekta ietvaros, lai jau pavasarī senā un gleznainā teritorija būtu izbaudāma gan šeit mītošajiem, gan ciemiņiem.
 
Sadarbībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Lauku attīstības programmas pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", tika apstiprināts projekts , lai līdz  2015.gada 1.maijam teritorijā izveidotu pastaigu celiņus, soliņus, lapeni, ugunskura vietu, šūpoles un apgaismojumu. Labiekārtotā teritorijā plānots izvietot arī informatīvu stendu par Leprazorija vēsturi. Senajā Leprazorija teritorijā joprojām mīt ļaudis un  darbojas SAC „Stūrīši” dodot mājvietu vairāk kā simts pastāvīgajiem klientiem.Gleznaino vēsturisko Leprazorija teritoriju bieži apmeklē ciemiņi  ne tikai no tuvākām un tālākām Latvijas vietām, bet arī no ārvalstīm.  
Ziemassvētki Grobiņā
Pievienots: 01 Jan 2015.
Kultūras centrā "Robežnieki" pozitīvā un siltā atmosfērā ar rotaļām baudījām svētkus kopā ar LSK Grobiņas nodaļas biedriem, daudzbērnu ģimenēm un invalīdiem.

2014. gada 20. decembrī, centrā "Robežnieki", sirsnīgā un jautrā atmosfērā Ziemassvētku pasākums, kuru apmeklēja 37 LSK Grobiņas biedri, 16 daudzbērnu ģimenes kurās aug 4 un vairāk bērni, kopskaitā 16 pieaugušie un 71 bērns, kā arī
 21 invalīds, no kuriem 6 - ar kustību traucējumiem un ar pavadoņiem. Pasākums tika nodrošināts ar dzīvo mūziku, jautrām aktivitātēm gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem, kā arī  zālē tika izvietota " Labo vēlējumu kaste" ko veidoja radošajās darbnīcās daudzbērnu ģimenes bērni, un visi aicinātie tika informēti, par kastes esamību un aicināti mājās sagatavot apsveikumus LSK Grobiņas nodaļai. Mazas dāvaniņas, pašu rokām radošajās darbnīcās darinātus, mazus eņģelīšus, bērni sagatavoja un dāvināja katram klātesošajam pasākumā, lai iepriecinātu svētkos.

Pasākuma laikā mums bija iespēja apskatīt gada pārskatu par padarīto šajā gadā, ar diaprojektoru uz ekrāna rādot bildes no šī gada aizvadītajiem pasākumiem un citām aktivitātēm LSK Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļas  telpās, kuru sniedza LSK  Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļas sociālā darba organizatore Juta Kronberga.


Ziemassvētki SAC "Stūrīši"
Pievienots: 30 Dec 2014.
Šogad Sociālās aprūpes centrā "Stūrīši" svētkus baudījām draudzīgā, jautrā gaisotnē kopā ar čigānietēm košās un jautrās dejās, un saņemot dāvanas kopā ar Ziemassvētku vecīti.

23.decembrī Sociālās aprūpes centrā "Stūrīši" svētki norisinājās košā, draudzīgā un jautrā gaisotnē. Pie mums ciemos ieradās čigānietes ar skaistām, jautrām dejām, kurās nespējām atrauties griezsties līdzi. Pasākuma noslēgumā ciemos ieradās arī Ziemassvētku vecītis ar saldumu pakām, kuras saņēma aprūpes centra klienti skaitot dzejoļus un dziedājot. 
Pēc svinīgās svētku daļas klienti lēca dejās pie dzīvās mūzikas.


  

Iepriecinam mazus bērnus svētkos!
Pievienots: 23 Dec 2014.
LSK Kurzemes komitejas Ziemassvētku vecītis un rūķi apciemoja mazus bērnus un invalīdus Laidzes pagastā, Lībagu pagastā un Talsos ar svētku dāvanām un saldumu paciņām, lai sasildītu mazās sirsniņas svētkos!

22.decembrī rūķi un Ziemassvētku vecītis apciemoja katru ģimeni Laidzes pagastā, invalīdus Talsu pilsētā un vairākas sirsniņas arī Lībagu pagastā, cītīgi dalot dāvaniņas un izklaidējot bērnus svētkos. 

Ziemassvētku gaisma Liepājā, kopā ar ventuļajiem senioriem
Pievienots: 12 Dec 2014.

Skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks ienes gaismu  pilīs , būdiņās!


LSK Kurzmes komitejas Liepājas nodaļā  nedēļas sākumā tika aicināti teju trīsdesmit vientuļie un ievērojamu gadu skaitu sasniegušie seniori.  Kopīga Ziemassvētku dziesmu dziedāšana, vingrošana un pareiza veselīgas elpošanas apmācība, cienāšanās, sarunas un pārtikas paciņas uzbūra svētku sajūtu gan darītājiem, gan viesiem.


 LSK Kurzemes komiteja aicina vecos ļaudis iegriezties Sarkanā Krusta mazcenas veikalos, lai uzzinātu vairāk pa piedāvātajām iespējām senioriem pulcēties un iesaistīties dažādās aktivitātēs.
Kā viena no iespējām Liepājā ir  LSK Kurzemes komitejas senioru ansambļa vai rokdarbnieču pulciņa apmeklēšana. Pasākumā varēja iepazīties gan ar dziedošajiem aktīvistiem, kuri sniedza koncertu un aicināja dziedāt līdzi, gan bija iespēja novērtēt rokdarbnieču veikumu  nodaļā izvietotajā izstādē.

Atvērto durvju dienadaudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja”
Pievienots: 08 Dec 2014.
 
Jau teju pusgadu daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja", Ventspilī, Talsu ielā 39 ik darba dienu pulcējas ar demenci sirgstoši ļaudis un to tuvinieki, lai ar dažādām metodēm rehabilitētu un integrētu ar demenci  sirgstošos sociālajā vidē. Šā gada 17.decembrī no plkst. 12.00-14.00 ikviens ir aicināts iegriezties daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja", Ventspilī, Talsu ielā 39, uz atvērto durvju dienu, lai  iepazītos ar dienas centra pakalpojumu saturu, atskatītos uz paveikto un ieskicētu nākotnes plānus.
 
 Pieaugot iedzīvotāju vidējam dzīves ilgumam, diemžēl palielinās ar vecumu saistīto saslimšanu skaits. Bieži saslimšana skar ne tikai ķermeni, ierobežojot kustību iespējas, bet arī prātu-izraisot izmaiņas smadzeņu darbībā. Demence , tās dažādajās formās, ir visizplatītākā ar vecumu saistītā smadzeņu slimība, kas ir progresējoša un pasliktina personas spēju normāli funkcionēt. Demence ietekmē atmiņu, spriešanas spēju, intelektu, sociālās prasmes un emocionālās reakcijas.
 
Projekts „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci” tiek īstenots sadarbojotiesLatvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejai un biedrībai „Integrācijas Inkubators”  pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) un  Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu atbalstam Nevalstisko organizāciju  programmai.

Atjaunojot sadarbību ar Zviedrijas Sarkanā Krusta Nineshamnas komiteju
Pievienots: 21 Nov 2014.

Liepāja un Nineshamna ( Zviedrijā) ir sadraudzības pilsētas. Starp šo pilsētu Sarkanā Krusta organizācijām savulaik tika noslēgts sadarbības līgums, kas nesa līdzi ilgstošu kopīgu darbošanos.  Reorganizējot LSK Liepājas nodaļu, sadarbība pārtrūka un nu, pēc vairāku gadu pārtraukuma, tiek atjaunota.
Lai iepazītos ar LSK Kurzemes komitejas Liepājas reģionālās nodaļas darbu, vizītē ieradās Zviedrijas SK  Nineshamnas komitejas pārstāvji- Lena Heilborna, Ingeranna Martinsone un Bū Joransons. Vizītes laikā tika apmeklētas gan Liepājas, gan Grobiņas nodaļas, kā arī  kopā ar LSK Kurzemes komitejas izpilddirektori pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas, izkristalizējot sadarbības jomas un formas, kuras tiks ietvertas atjaunotajā sadarbības līgumā.
Puses šķirās iedvesmotas un apņēmīgas izveidot ilgstošu un veiksmīgu sadarbību.

Jauns auto slimnieku pārvadāšanai
Pievienots: 14 Nov 2014. Novembris LSK Kurzemes komitejā atnācis ar jaunas speciāli aprīkotas automoašīnas iegādi slimnieku pārvadājumiem.
2008. gadā ražotais Ford Transit markas automobīlis ir jaunāks un modernāks salīdzinājumā ar iepriekš komitejā izmantoto.
Kā zināms, nereti guļošu pacientu vai cilvēku ar kustību traucējumiem pārvadāšana ir sarežģīta un Neatliekamās Medicīniskās palīdzības brigādes šādu pakalpojumu nesniedz. Tāpēc LSK , lai palīdzētu šādās situācijās nonākušiem, piedāvā slimnieku pārvadājumu transportu gan tiem, kuriem ir jānokļust uz ārstniecības iestādēm vai jānokārto citas darīšanas.
Pakalpojums ietver ne tikai pašu pārvadājumu, bet arī nodrošina klienta nokļūšanu līdz un no transporta, kā arī pavadoņa palīdzību pašā iestādē.

Vairāk: http://redcross-kurzeme.lv/?kategorija=pakalpojumi&ucat=19

LSK Kurzmes komitejas un Talsu novada pašvaldības pārstāvji pieredzes apmaiņa Vācijas SK
Pievienots: 13 Nov 2014.
 LSK( Latvijas Sarkanā Krusta)  Kurzemes komitejas viens  no veiksmīgas darbības nosacījumiem  ir laba sadarbība ar vietējām pašvaldībām un to sociālajiem dienestiem. Lai iepazīstinātu ar Sarkanā Krusta iespējām un kopīgi domātu par jaunu sociālo  pakalpojumu ieviešanu un jau esošo pakalpojumu uzlabošanu, LSK Kurzemes komitejas sadraudzības komiteju Vācijas Sarkanā Krusta Celles komitejā apmeklēja Kurzemes  komitejas izpilddirektore Anita Boitmane  un Talsu novada pašvaldības delegācija, kuru pārstāvēja   domes priekšsēdētājs A. Lacarus, izpilddirektors A. Vilsons, deputāte  J. Kļava un Sociālā dienesta vadītājas vietniece Eva Šķubure.
Laikā no 3. 11.2014.-6.11.2014. delegācija iepazinās ar Celles SK komitejas darbību, padziļināti uzmanību pievēršot SK  ātrās palīdzības stacijai, bērnudārza,  dienas centra cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, servisa dzīvokļu un mājas aprūpes biroja darbībai.   Arī apmeklējot  Celles  pilsētas sociālo dienestu un Ešedes pilsētas pašvaldību  ir iegūta ierosme pakalpojumu attīstībai un jaunu sadarbības formu starp pašvaldību un nevalstisko organizāciju sektoru ieviešanai.
Savukārt tikšanās laikā ar Hermansburgas  un Unterlusas mēru, tika likti pamati turpmākās sadraudzības nodibināšanā starp Talsu pilsētu  un minētajām Vācijas pilsētām.

          SK bērnudārzā Ešedē
Izstāde par Latvijas Sarkanā Krusta vēsturi
Pievienots: 11 Nov 2014.

Latvijas Sarkanais Krusts (1918-2014)

No 7. novembra līdz 30. decembrim Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18, skatāma Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ceļojošā izstāde „Latvijas Sarkanais Krusts (1918-2014)”, kas tapusi sadarbojoties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”, un ir kā gatavošanās tās 100 gadu jubilejai 2018. gadā.

Ceļojošajā izstādē ar priekšmetu, fotogrāfiju un dokumentu palīdzību Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja galvenais speciālists Mārtiņš Vesperis skaidro Latvijas Sarkanā Krusta rašanās vēsturi un darbību. Izstādei Liepājas muzejā vēsturnieks sagatavojis arī papildinājumu ar vēstures liecībām par Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas nodaļas vēsturi.

Sarkanā Krusta vēsture aizsākās 1859. gada 24. jūnijā pie Solferino, Ziemeļitālijā, kur notika bruņota sadursme starp Francijas un Austrijas armijām. Tūkstošiem cilvēku gulēja kaujas laukā, nesaņemot medicīnisko palīdzību – pēc smagās kaujas nepietika spēku sniegt palīdzību ievainotajiem. Turpat atradās arī nejaušs aculiecinieks – šveiciešu uzņēmējs Anrī Dināns (1828-1910), kuru notikušais dziļi iespaidoja. Iesaistot vietējos iedzīvotājus, viņš organizēja palīdzības sniegšanu ievainotajiem. 1863. gadā Anrī Dināna darbs kļuva par pamatu Starptautiskā Sarkanā Krusta dibināšanai.

Savukārt Latvijas Sarkanā Krusta pirmsākumi saistāmi ar Krievijas Ievainoto un slimo karavīru aizgādības biedrību. Tā dibināta 1867. gadā, bet 1879. gadā to pārdēvēja par Krievijas Sarkano Krustu. Šīs organizācijas sastāvā ietilpa arī Vidzemes un Kurzemes guberņas Sarkanā Krusta komitejas.

Līdz Pirmajam pasaules karam Rīgā darbojās Sarkanā Krusta ambulance, slimnīca un žēlsirdīgo māsu kursi, bet Asaros pastāvēja Sarkanā Krusta sanatoriju. Kurzemes guberņā, Jelgavā un Liepājā, darbojās Sarkanā Krusta ambulances un slimnīcas. Kā viens no ilggadējiem Kurzemes guberņas Jelgavas Sarkanā Krusta nodaļas vadītājiem bija vēlākais Latvijas Republikas pirmais prezidents Jānis Čakste (1859-1927), kurš šo biedrību vadīja no 1887. gada.

Beidzoties karam, 1918. gada 20. novembrī, divas dienas pēc Latvijas Republikas proklamēšanas, pēc ārsta Jāņa Jankovska (1876-1925) ierosmes tika dibināts Latvijas Sarkanais Krusts. Tā sākotnējā palīdzība bija vērsta uz karā ievainoto, sakropļoto un slimo, kā arī atbrīvoto karagūstekņu aprūpi un palīdzības sniegšanu. 1920. gadā biedrība par savas darbības mērķi izvirzīja tautas veselības aizsardzību un kopšanu. Latvijas Sarkanā Krusta struktūrā ietilpa reģionālās nodaļas, slimnīcas, sanatorijas, žēlsirdīgo māsu skolas, aptiekas, noliktavas, darbnīcas, ātrās palīdzības transports, veselības kopšanas punkti, izdevējdarbība un citas iestādes. Latvijas Sarkanais Krusts bija lielākā un plašākā organizācija Latvijā starpkaru periodā. 1940. Gadā Latvijas Sarkanais Krusts tika iekļauts PSRS Sarkanā Krusta sastāvā un darbojās kā Latvijas PSR Sarkanā Krusta komiteja. 1991. gadā Latvijas Sarkanais Krusts savu darbību atjaunoja.

Liepājā Sarkanā Krusta nodaļa dibināta 1877. gadā, lai sniegtu palīdzību krievu-turku karā (1877-1878) ievainotajiem, saslimušajiem un sakropļotajiem karavīriem. Pēc kara nodaļa vāca ziedojumus un līdzekļus cīņai ar dažādām infekciju slimībām, piemēram, difteriju. 1897. gadā Liepājas Sarkanā Krusta nodaļa atvēra savu slimnīcu un ambulanci pilsētas iedzīvotājiem K. Uliha ielā 54, taču 1915. gadā savu darbību tā bija spiesta pārtraukt. Krievu-japāņu kara laikā (1904-1905) Sarkanā Krusta Liepājas nodaļa noorganizēja un uzturēja lazareti, kas bija nosūtīta uz kaujas vietām Mandžūrijā, to vadīja ķirurgs J. Jankovskis.

1919. gada 10. martā tika izveidota Latvijas Sarkanā Krusta reģionālā nodaļa Liepājā, par kuras vadītāju kļuva slavenā Liepājas ārsta Jēkaba Alksņa (1870-1957) dzīvesbiedre, sabiedriskā darbiniece Luīze Elizabete Alksne (1873-1941). Pavasarī Liepājā tika ierīkota Sarkanā Krusta lazarete ar 70 gultasvietām J. Alkšņa privātklīnikā Graudu ielā 28, kas bija paredzētas Brīvības cīņās ievainotajiem karavīriem. Tai pašā gadā lazareti pārcēla uz Korsakēviča ielu 16 (tag. Sporta iela 16), bet 1920. gadā tajā atklāja ambulanci.

Starpkaru periodā Liepājā darbojās vairākas Latvijas Sarkanā Krusta ārstniecības iestādes, kuras uzturēja Liepājas nodaļa. 1922. gada plaušu tuberkulozes (tbc) slimnieki varēja apmeklēt dispanseru, bet pa vasaru ārstēties Bātes tbc sanatorijā, kuru atklāja tai pašā gadā. Sanatoriju vadīja ārsts Fēliks Vallis (1895-1943). Abas iestādes darbojās līdz 1931. gadam. Mātēm ar maziem bērniem bija iespēja apmeklēt veselības kopšanas punktus Vecliepājā un Jaunliepājā.

1931. gadā Liepājā Latvijas Sarkanais Krusts atklāja divas jaunas iestādes slimnīcu un sanatoriju. Slimnīcu ar 50 gultas vietām atvēra Korsakēviča ielā 16 un to līdz 1940. gadam vadīja ārsts un sabiedriskais darbinieks Jānis Sprūde (1864-1940). Liepājas kaulu tuberkulozes sanatoriju Karostā, bijušajā Jūras virsnieku saietu namā ar 180 gultas vietām atklāja 8. novembrī. 1933. gadā sanatoriju pārdēvēja pirmā Latvijas Sarkanā Krusta priekšnieka vārdā – prof. Jāņa Jankovska Liepājas kaulu tuberkulozes sanatorija. Kādu laiku sanatorijā strādāja Liepājā pazīstamā ķirurģe Emīlija Cena.

Savukārt Liepājas apkārtnē darbojās Latvijas Sarkanā Krusta Sakas-Ulmales un Rucavas nodaļa. Sakas-Ulmales nodaļa dibināta 1931. gada 16. augustā, veselības kopšanas punkts tika atvērts Pāvilostā un to vadīja ārsts Abrams Levenšteins (1904-1941). Rucavas nodaļa tika dibināta 1932. gada 30. novembrī, bet veselības kopšanas punkts Rucavā (Paurupē) darbojās no 1928. gada, bet tās filiāle Papē no 1937. gada.

Liepājas pilsētas un apkārtnes skolās aktīvi darbojās Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta pulciņi, piemēram, Grobiņā, Rucavā, Asītē, Aizputē, Pāvilostā un citur. Savukārt bijušajā Bātes sanatorijā darbojās Latvijas Bērnu palīdzības savienības atpūtas nams mātēm un bērniem.

Padomju laikos Liepājā darbojās Latvijas PSR Sarkanā Krusta Liepājas komiteja, kas 1991. gadā tika likvidēta un tās vietā dibināta Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas komiteja. Tai bija 14 nodaļas Liepājas pilsētas un rajona teritorijā. Mūsdienās, pēc 2012. gada reorganizācijas, darbojas Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas Liepājas un Grobiņas nodaļas.

LSK J. Jankovska Liepājas kaulu tuberkulozes sanatorija, bērnu nodaļa. Liepāja, 20. gs. 30. gadu vidus

LSK J. Jankovska Liepājas kaulu tuberkulozes sanatorija, bērnu nodaļa. Liepāja, 20. gs. 30. gadu vidus

LSK J. Jankovska Liepājas kaulu tuberkulozes sanatorija, gaisa un saules peldes. Liepāja, 20. gs. 30. gadu vidus


Žēlsirdīgo māsu civilās aizsardzības apmācības  Rīgas Žēlsirdīgo māsu skolā , Rīga  30. gadi

 

vairāk
Atbalsta grupa cilvēku ar demenci tuviniekiem
Pievienots: 03 Nov 2014.
Lai veicinātu personu ar demenci rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē uzturot, attīstot vai atjaunojot laika gaitā zudušās sociālās un funkcionālās prasmes un sniegtu psiholoģisko atbalstu, ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) un  Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu atbalstu Nevalstisko organizāciju  programmai, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja sadarbībā ar biedrību „Integrācijas Inkubators”    Ventspilī īsteno projektu „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci”.

 Viens no Dienas centra personām ar demenci uzdevumiem ir paplašināt to ģimeņu resursus, kurās ir personas ar demenci, iesaistot ģimeņu locekļus minēto personu atbalsta sistēmā. Tāpēcprojektā tiek uzsākta jaunu sešu nodarbību ciklu aktivitāte: apmācības demento klientu ģimenes locekļiem. Nodarbībās tiks sniegtas zināšanas par demences izpausmes formām, izmaiņām kognitīvos procesos, saskarsmes īpatnībām ar dementiem klientiem, kā arī piedāvāts apgūt iemaņas dažādu emocionālo stāvokļu identificēšanā , lai  radītu priekšstatu par iespējām palīdzēt sev.  Līdztekus informācijai par minēto saslimšanu, klientu ģimenes locekļiem būs iespējams saņemt psiholoģisko atbalstu. Aicinām personas, kuras ikdienā ir novērojušas demences izpausmes pie saviem ģimenes locekļiem uz nākamo nodarbību Ventspilī, Talsu ielā 39, LSK Kurzemes komitejas sociālo pakalpojumu centrā „Ventiņmāja”6. novembrī, laikā  no plkst. 17.30-19.30.
Projekts tiek īstenots laika posmāno 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 28. februārim un tā  kopējais finansējums ir 21 750 EUR, no kura 19 575,10 EUR ir   finanšu līdzekļi no EEZ un SIF, bet  1075,00 EUR pašu projekta īstenotāju līdzfinansējums. Savukārt kopš 2014.gada 1.augusta projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 1100.01 EUR apmērā piešķīrusi Ventspils pilsētas pašvaldība.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Silta maltīte visiem!
Pievienots: 02 Oct 2014.

Sadarbībā ar  nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” labdarības programmu „Maizes rieciens”,  LSK Kurzemes komiteja ir atsākusi siltas maltītes gatavošanu un piegādi mazaizsargātām personām Talsu novadā. Jau kopš 2009. gada sadarbībā ar dažādām organizācijām LSK Kurzemes komiteja vārīja un izsniedza silto maltīti līdz 100 cilvēkiem dienā. Kopš 2013. gada jūlija LSK Kurzemes komiteja zupu pieved klientiem viņu dzīvesvietās.
Laika posmā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada  30. jūnijam  katru darba dienu 32 seniori, kuri  ir vientuļi un smagu saslimšanu,  vai kustību ierobežojumu dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības, un kuriem nav līdzekļu ēdienu iegādei,  pateicoties LSK Kurzemes komitejas  biroja „Aprūpes mājai” darbiniekiem, ik darba dienu saņem siltu maltīti  dzīvesvietā.  Talsu un  Valdemārpils, Stendes pilsēta, Lībagu un Ģibuļu pagasts ir darbinieku ikdienas maršruts, apmeklējot  sirmgalvjus ar tik  gaidīto silto maltīti. Ik mēnesi tiks izdalītas vidēji 675 siltā ēdiena porcijas.

Kopējais no nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” saņemtais finansējums  siltās maltītes nodrošināšanai  minētajā laika posmā sastāda 4500 EUR, savukārt degvielas izmaksas 2880 EUR apmērā, sedz LSK Kurzemes komiteja.

  Tāpat LSK Kurzeme   uz  Talsu Romas katoļu draudzi  ikdienas piegādā  10 siltās ēdiena porcijas draudzes pārziņā esošajiem  trūcīgajiem sirmgalvjiem, to darot par pašas  komitejas līdzekļiem.


Lūdzot lapu puteņiem, lai gadiem pēdas jauc
Pievienots: 02 Oct 2014.   Lūdzot lapu puteņiem, lai  gadiem   pēdas jauc

   Visā pasaulē 1. oktobri atzīmē kā Starptautisko  Veco ļaužu dienu. Arī LSK Kurzemes komiteja Liepājā un Ventspilī ar īpašiem pasākumiem atzīmēja šos svētkus. Tējas pēcpusdiena, dziesmas, sarunas, ziedi, dāvaniņas un cienasti visus vecos ļaudis sagaidīja Liepājas nodaļā. Savukārt Ventspilī, LSK Kurzemes komitejas  dienas aprūpes centrā  "Ventiņmāja" ar koncertu vecos ļaudis bija ieradušās sveikt Ventspils Baltkrievu dziesmu ansambļa "Žuravinka" meitenes, pēc kā sekoja kopīgs cienasts un dziesmas. Lieki teikt, ka pasākumus apmeklējušie vecie ļaudis māju devās pacilāti un smaidīgi.
LSK Kurzemes komitejai jauns auto
Pievienots: 26 Sep 2014.


LSK Kurzemes komiteja strādā, lai mazinātu cilvēku ciešanas Kurzemes pusē.  Ilglaicīgās un īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas  centri, aprūpes nodrošināšana mājās, dienas aprūpes  centri, siltas maltītes nodrošināšana mazturīgajiem ir tikai neliela daļa, no LSK Kurzemes ikdienas aktivitātēm. Tēpēc, lai varētu nodrošināt darbinieku transportēšanu, klientu nokļūšanu uz dažādiem pasākumiem un iestādēm, tika iegādāts jauns Renault Trafic Passenger Pack Clim  auto. No 2015. gada ikdienu šis auto vedīs ne tikai darbiniekus un SAC klientus, bet arī jaunatvērtā  "Stūrīšu" dienas aprūpes centra apmeklētājus.
Jāpiemin, ka LSK Kurzemes komitejā strādā 95 darbinieki un ir vairāki simti dažādās aprūpes formās aprūpējamo klientu.

LSK Kurzemes komitejas dienas centra "Ventiņmāja" apmeklētāji dodas ciemos uz dienas centru "Ozolaine"
Pievienots: 19 Sep 2014.Ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) un  Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu atbalstu Nevalstisko organizāciju  programmai, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja sadarbībā ar biedrību „Integrācijas Inkubators”  laikā no 1.07.2014. līdz 28.02.2015.  Ventspilī īsteno projektu „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci
”.
Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu Ventspils pilsētā un novadā dzīvojošām personām ar demenci, veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē.
Kā daļa no klientu ikdienas kativitātēm bija arī šis brauciens uz Rīgu, lai satiktos ar Dienas centra cilvēkiem ar demenci "Ozolaine" klientiem.
 Rīts sākās ar rosīgu kopā sanākšanu, lai izvēlētos labākās vietas Ventspils Naftas Termināļa piešķirtajā autobusā un dotos ciemoties uz galvaspilsētu. Daudziem  Ventspils dienas centra klientiem, šī bija īpaša diena, jo nereti pēdējā reize, kad būts izbraukumā un galvaspilsētā jau ir visai senā pagātnē.
"Ozolaines" ļaudis ciemiņus sagaidījā ar siltām pusdienām, kam sekoja lustīga sadziedāšanās. Lielā cieņā bija visiem zināmās jaunībā dziedātās dziesmas, daudzas no tām arī krievu valodā. Pacilāti, ar jauniem iespaidiem, dienas centra "Ventiņmāja" klienti pievakarē atgriezās mājās, lai sākoties jaunai dienai atkal sanāktu kopā. Savukārt, Ventspils dienas centra darbiniekiem un brīvprātīgajiem, bija iespēja apmainīties pieredzēm un pavērot darbu līdzīgā centrā Rīgas pilsētā.
Ventspilī ir mazinājies atstumtības risks personām ar demenci
Pievienots: 12 Sep 2014.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) un  Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu atbalstu Nevalstisko organizāciju  programmai, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja sadarbībā ar biedrību „Integrācijas Inkubators”  laikā no 1.07.2014. līdz 28.02.2015.  Ventspilī īsteno projektu „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci
”.
Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu Ventspils pilsētā un novadā dzīvojošām personām ar demenci, veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē.
 Daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja", Ventspilī, Talsu ielā 39 ik darba dienu pulcējas vairāk kā desmit  cilvēki ar demenci, lai  kopā ar dažādiem speciālistiem un arī  īpaši apmācītiem un sagatavotiem brīvprātīgajiem veiktu gan ikdienišķi svarīgas, gan neparasti radošas aktivitātes.
 Šo divu mēnešu laikā, kopš tiek īstenots projekts, ir nostabilizējies un izveidojies savs klientu  kodols, kas palīdz šeit klientiem justies kā mājās, kā vienā ģimenē - uzklausot stāstījumus vienam par otra  dzīvi, mierinot brīžos, kad ir depresija vai satraukums. Tā ir iespēja socializēties cilvēkiem, kuri iepriekš lielāko daļu laika ir pavadījuši vienatnē. Šajā laika posmā  mūzikas nodarbībās centra apmeklētāji ir  iepazinuši flautas  un akordeona skanējumu, dziedājuši R.Paula dziesmas un zināmās krievu dziesmas no jaunības dienām, runājušies un klausījušies tautas dziesmu izpildījumu , mākslas vai rokdarbu nodarbībās  ir gatavoti apsveikumi, ziedi no dzijām, kas vēlāk sakārtoti skaistā gleznā, veidotas dekoratīvās pudeles , zīmēts ar plastilīnu, gūtas iemaņas tapošanā un  pērļošanā.
Centra klienti ikdienu   piedalās fizisko aktivitāšu nodarbībās vai dodas pastaigās tuvākajā apkārtnē. Aizvadītas ir arī  vairākas veselības  un atmiņas trenēšanas nodarbības .Tomēr  klienti visvairāk gaida ik piektdienas tematiskās nodarbības ,kurās  var dalīties ar savu pieredzi  (piem. nodarbībai "Ventspils 20.gadus atpakaļ un tagad" atnesot savas vecās fotogrāfijas vai sagatavojot savas mīļākās kulinārijas receptes).


Ļaudis  kas iepriekš atnākuši nervozi, tramīgi un trauksmaini – dienas centrā  ir guvuši mieru, līdzcilvēku atbalstu , domu biedrus, drosmi uzdrīkstēties, un  saskaroties  ar lietām, ko nav darījis iepriekš  ir apguvuši  jaunas iemaņas un prasmes. Vājredzīgākie klienti jau paši spēj atrast ceļu uz dienas centru, kam iepriekš bija vajadzīga pavadoņa palīdzība - tātad apgūstot arī iemaņas orientēties apkārtējā vidē. Katrs no dienas centra klientiem ir varējis saņemt ergoterapeita konsultācijas.

Projekta kopējais finansējums ir 21 750 EUR, no kura 19 575,10 EUR ir   finanšu līdzekļi no EEZ un SIF, bet  2175,01 EUR pašu projekta īstenotāju līdzfinansējums