Latvijas Sarkanais Krusts


LSK KURZEMES KOMITEJAS NODAĻAS
 
 (Iekavās norādīts biedru skaits).

Talsu nodaļa
Stūrīši 8, Laidzes pagasts, Talsu novads

Nakts patversme
Dienas aprūpes centrs
Birojs "Aprūpe mājās"
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Specializētais medicīniskais transports
Ilglaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā - SAC "Stūrīši"

 

Stendes nodaļa
Robežu iela 28, Stende


 

Higiēnas centrs
Birojs "Aprūpe mājās"
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Humanitārās palīdzības punkts
Specializētais medicīniskais transports
Īslaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā

 

Kuldīgas nodaļa
Baznīcas iela 29, Kuldīga


Higiēnas centrs
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Humanitārās palīdzības punkts
Fizikālās rehabilitācijas kabinets
Specializētais medicīniskais transports
Silta maltīte mazaizsargātām personām
Ilglaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā - SAC "Venta"

 

Grobiņas nodaļa
Lielā iela 78, Grobiņa


Higiēnas centrs
Veselības istaba 
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Humanitārās palīdzības punkts
Specializētais medicīniskais transports

 

Liepājas nodaļa
Graudu iela 43A, Liepāja


Veselības istaba
Bērnu nodarbību stūrītis 
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Specializētais medicīniskais transports

 

Ventspils nodaļa
Talsu iela 39, Ventspils


Higiēnas centrs
Birojs "Aprūpe mājās" 
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Dienas aprūpes centrs "Ventiņmāja"
Specializētais medicīniskais transports
Ilglaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā - SAC "Landze" 
Ilglaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā - SAC "Krustceles"Stendes nodaļa (78)
Ilona Ernšteina, Stende, Robežu- 28

Talsu nodaļa  (56)
Signija Lasmane,  Tel.+371 63237736

Kuldīgas nodaļa (257)
Tatjana Kulbare, Tel. +371 63322780

„Rumbiņa” (50)
Austra Belševica, Tel. +371 63322085
 
Ventspils nodaļa (11)
Gundega Jansone, tel. +371 25717910
 
Liepājas nodaļa (12)
Anastasija Šistakova,  tel. +371 264 605 15

Grobiņas nodaļa ,
Inta Mangale, Tel.  +371 63491988