Kurzemes komitejas
sociālās aprūpes centri

SAC “Stūrīši”

+371 632 37736
sac.sturisi@redcross.lv
“Stūrīši 8”, Stūrīši, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV – 3280

SAC “Venta”

+371 257 191 61, 633 69101
lsk.venta@redcross.lv
Graudu iela 21, Kuldīga, LV-3301

SAC “Landze”

+371 294 426 95
sac.landze@redcross.lv
Pansionāts “Piltene”, Piltenes pagasts, Ventspils novads, LV-3620

SAC “Laidze”

+371 202 873 53
sac.laidze@redcross.lv
“Skola”, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

SAC “Ruba”

+ 371 2616 64 69, 638 25644
lsk.ruba@redcross.lv
“Internātskola”, Rubas pagasts, Saldus novads LV-3894

SAC “Atpūtas”

+371 26160139
sac.atputas@redcross.lv
“Atpūtas”, Remte, Remtes pagasts, Saldus novads, LV-3871
Dalies ar šo ziņu!
Skip to content