Atbalsta komplekti

Eiropas sociālā fonda Plus (ESF+) programma

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) visā Latvijas teritorijā nodrošina Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanu ietvaros atbalstāmās darbības. 2021. gada 25. martā LSK un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) parakstīja līgumu (identifikācijas numurs: 2020.FEAD/PO.04/15/27) par (ESF+) ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu nākamajam periodam: no 01.04.2021. līdz 31.03.2024.

Kurš var saņemt komplektus?

Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

No 2023. gada 1. janvāra Fonda atbalstu (pārtikas, higiēnas un skolas preces) varēs saņemt arī maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 264 EUR, kā arī mājsaimniecības, kas saņēmušas trūcīgās mājsaimniecības statusu – sīkāk par trūcīgās mājsaimniecības statusa piešķiršanas nosacījumiem var uzzināt pašvaldības sociālajā dienestā.

Vairāk par atbalsta nosacījumiem un komplektu veidiem
Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām – kas un kā?”
Atbalsta paku izdales biežums
Dalies ar šo ziņu!
Skip to content