Daudzfunkcionālo ģimenes atbalsta centra Dienas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem

"Ventiņmāja"

Gundega Jansone

Sociālā darbiniece

 • +371 257 179 10
 • ventinmaja@redcross.lv
 • Talsu iela 39, Ventspils, LV - 3602
Klientu uzturēšanās
Dienas centrā
Katru darba dienu

9.00 – 14.00

Klientu pieņemšana
Darba dienās
9.00 – 17.00

Daudzfunkcionālā ģimenes atbalsta centra “Ventiņmāja” ir reģistrēti 40 aktīvi klenti, kuri ir pilngadadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, funkcionāliem traucējumiem, pensionāri, kā arī personas ar demenci. Personām, kuras centru apmeklē katru dienu  un nav iespējas nokļūt līdz dienas centram, tiek nodrošināti transporta pakalpojumi.

Lai šīs personas varētu sociāli funkcionēt, apmierināt savas pamatvajadzības un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā, ir nepieciešams ikdienas atbalsts pašaprūpē, aktivitātēs, uzturot, attīstot vai atjaunojot laika gaitā zudušās sociālās prasmes un iemaņas.

Dienas centrā klienti uzturas no 9.00 līdz 14.00, tā apmeklētajiem tiek nodrošināta nepieciešamā uzraudzība, psiholoģiskais atbalsts, nodarbības – atbilstoši funkcionālajām spējām.

Dienas centrs saviem klientiem nodrošina:

 • Iespēju atrasties sabiedrība
 • Kopējas tējas pauzes
 • Uzraudzību un atbalstu pašaprūpē
 • Sociālā darbinieka konsultacijas
 • Dažādas individuālas un grupu nodarbības
 • Katru rītu sabiedrībā notiekošo aktualitāšu, preses, žurnalu pārskatu
 • Iespēju izmērīt asinspiedienu, nosvērties, uzzinat savu auguma garumu.
 • Atbalstu ģimenes locekļiem rūpēs par savu tuvinieku
 • Kopīgu svētku svinēšanu
 • Tehnisko palīglīdzekļu nomu
 • Pārtikas un higēnas paku izdali, pēc sociālo dienestu izsniegtās izziņas
Kas nepieciešams, lai pieteiktos dienas centra apmeklēšanai
 • Ģimenes ārsta izziņa – veidlapa 027 par veselības vissparejo stāvokli
Centrs piedāvā šādus sociālos pakalpojumus
 • „Aprūpe mājās” pakalpojums personas dzīvesvietā
 • Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
 • Tehnisko palīglīdzekļu noma
 • Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus
 • Veselības veicināšanas profilakse

LSK Kurzemes komitejas daudzfunkcionālajā Dienas centrā „Ventiņmāja” kopš 2014. gada vasaras ir aktīva rosība.

Dienas centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem

2014. gada jūlijā centrā tika uzsākta projekta „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci” īstenošana. Sadarbojoties Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejai un biedrībai „Integrācijas Inkubators” pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ), Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu atbalstam Nevalstisko organizāciju programmai, ik darba dienu centrā pulcējas līdz pat 18 ļaudis ar demenci, lai kopā ar dažādiem speciālistiem un arī īpaši apmācītiem un sagatavotiem brīvprātīgajiem veiktu gan ikdienišķi svarīgas, gan neparasti radošas aktivitātes. Avīžu lasīšana, vingrošana, mūzikas, mākslas, atmiņas trenēšanas nodarbības, svētku svinēšana un ekskursijas kā arī atbalsta un konsultāciju sniegšana ar demenci sirgstošo personu tuviniekiem ir daļa no plānotajām centra aktivitātēm.

Projekta „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci” mērķis ir nodrošināt Ventspils pilsētā sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu personām ar demenci, tādējādi veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē. Jo pieaugot iedzīvotāju vidējam dzīves ilgumam, diemžēl palielinās ar vecumu saistīto saslimšanu skaits. Bieži saslimšana skar ne tikai ķermeni, ierobežojot kustību iespējas, bet arī prātu-izraisot izmaiņas smadzeņu darbībā. Demence , tās dažādajās formās, ir visizplatītākā ar vecumu saistītā smadzeņu slimība, kas ir progresējoša un pasliktina personas spēju normāli funkcionēt. Demence ietekmē atmiņu, spriešanas spēju, intelektu, sociālās prasmes un emocionālās reakcijas.

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content