Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem talsu novadā

"Laidze"

Simona MAntniece

Dienas aprūpes centra vadītāja

 • +371 265 786 76
 • simona.mantniece@redcross.lv
 • "Skola", Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

Darba laiks

Katru darba dienu 
9.00 – 16.00

Dienas aprūpes centrs Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas pārraudzībā ir kopš 2015. gada janvāra. Telpas ir iekārtotas atbilstoši pakalpojuma kvalitātes un apjoma veikšanai un tajā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar pārvietošanās grūtībām (lifts).

Dienas aprūpes centru ik darba dienu apmeklē vairāk kā 20 pilngadīgas personas ar garīgās attīstības traucējumiem.

DAC mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, veicināt personu sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinot personas neatkarību un integrāciju sabiedrībā.

Šeit,  ik darba dienu no 9.00 – 16.00 strādā dienas aprūpes centra vadītāja un  aprūpētāja, kuru uzraudzībā klientiem ir iespēja piedalīties dažādās nodarbībās atbilstoši spējām un arī interesēm un divas reizes nedēļā ar klientiem strādā mākslas terapeite.

Visi centra speciālisti strādā pēc sastādīta darba plāna. Nodarbības ir saturiskas un ar mērķi virzītas, lai attīstītu klienta funkcionēšanas spējas, sīko motoriku, kā arī tiek veiktas dažādas aktivitātes sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai.

Pakalpojuma sniedzējs klientu vajadzībām nodrošina:
 • transporta pakalpojumus katru darba dienu nokļūšanai līdz dienas aprūpes centram;
 • ēdināšanu (katru dienu siltas pusdienas, kafija/tēja, smalkmaizītes);
 • iespēju attīstīt sadzīves, darba prasmes un radošās spējas, atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim un individuālās sociālās rehabilitācijas plānā paredzētajam;
 • pamatprasmes – lasīt, rakstīt, rēķināt;
 • plānot personiskā budžeta izlietojumu;
 • plānot iepirkumus, iepirkties;
 • iesaistīties māla apstrādē;
 • apgūt dažādu rokdarbu tehnikas (šūšana/izšūšana, adīšana, tamborēšana);
 • veikt dārza darbus;
 • pagatavot ēdienu/dzērienus, apgūt galda kultūru;
 • uzturēt kārtību un tīrību telpās, sakopt apkārtni;
 • apmeklēt sabiedriskas vietas;
 • iesaistīties vides terapijas nodarbībās;
 • iespēju attīstīt pašaprūpes un higiēnas prasmes, atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim un individuālās sociālās rehabilitācijas plānā paredzētajam;
 • atbilstoša apģērba (laika apstākļiem un situācijai) izvēle/lietošana;
 • personīgās higiēnas ievērošanu un rūpēties par savu izskatu;
 • personīgā apģērba labošana (iešūt pogu, salāpīt apģērbu);
 • apstākļus, lai klients varētu saturīgi pavadīt brīvo laiku;
 • atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas un atbilstošs inventārs (galda spēles, teniss, novuss u.c. spēles);
 • pakalpojuma sniegšanas teritorija ir piemērota atpūtai;
 • iesaistīties nodarbībās (tematiskas pēcpusdienas, radošās darbnīcas);
 • apmeklēt kultūras pasākumos, sporta nodarbības un tūrisma aktivitātes;
 • iesaistīties fiziskās aktivitātēs (vingrošana, pastaigas);
 • iesaistīties tradīciju un gadskārtas svētku svinēšanā;
 • apgūt interneta lietošanu;
 • atbalstu klienta problēmu risināšanā;
 • iespēju klientam saņemt pirmo palīdzību, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā nekavējoties, darba aizsardzības, vides drošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības ievērošanu;
 • klienta pašnoteikšanās respektēšanu un viņa privātās dzīves neaizskaramību, konfidencialitāte;
 • cieņpilna un pozitīva attieksme un komunikācija.
Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai saņemtu dienas aprūpes centra pakalpojumus, klientam jāiesniedz:

 • iesniegums Sociālajā dienestā;
 • ģimenes ārsta izziņas (veidlapa Nr.027/u) kopija;
 • psihiatra atzinuma kopija par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem.

Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un dokumentus iesniedz dienas aprūpes centram, kas noslēdz līgumu ar klientu vai klienta apgādnieku.

Vairāk informāciju par Dienas aprūpes centru cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Talsu novadā, zvanīt pa tālr. +371 26578676, vai rakstot uz e-pastu simona.mantniece@redcross.lv

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content