Atbalsta kartes

LSK atbalsts Ukrainas civiliedzīvotāju ģimenēm,
kuru bērni iegūst izglītību Latvijā

Par projektu

Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) ar Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness federācijas (SSKSPF) atbalstu  no 2023. gada 18. līdz 30. septembrim dalīs atbalsta kartes trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ukraiņu ģimenēm Latvijā, kas karadarbības dēļ pametušas Ukrainu un kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kas 2023/24 mācību gadā izglītību iegūst Latvijas izglītības iestādēs.

Atbalsta kartes saņemšana

Noteikumi kartes saņemšanai

Atbalsta kartes 50,00 EUR vērtībā par katru skolas vecuma bērnu LSK iepirkumu konkursā uzvarējušajā veikalu ķēdē MAXIMA Ukraiņu civiliedzīvotāju ģimenes varēs saņemt, uzrādot šādus divus dokumentus:

1. Izziņa no pašvaldības Sociālā dienesta par atbilstību trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusam. Ir derīga Sociālā dienesta iepriekš izsniegta izziņa, kas izmantojama arī ESF+ atbalsta paku saņemšanai. Papildus izziņa nav nepieciešama;

2. Izziņa no izglītības iestādes, ka bērns/-i izglītību apgūst konkrētajā izglītības iestādē (skolā) vai derīga skolēna apliecība, ja tāda ir.

Aicinām savlaicīgi sazināties ar LSK reģionālās komitejas koordinatoru, lai iepriekš pieteiktos Atbalsta kartei un vienotos par tās saņemšanas laiku un vietu!

Saziņa ar LSK reģionālo koordinatoru

Kurzemes reģions (Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu, Tukuma, Ventspils novadi, Ventspils pilsēta):

Reģionālais koordinators

Rihards Bērziņš,
E-pasts: tatjana.zabarina@redcross.lv,
Tālrunis: +371 26513347
(LSK Kurzemes komiteja).

Atbalsta karšu izsniegšana

Atbalsta karšu izsniegšana tiek pagarināta līdz 31. oktobrim un to izsniegšana tiks organizēta pēc pieteikumu skaita attiecīgā izdales punktā.

Lai pieteiktos atbalsta kartei, jāveic saziņa ar reģionālo koordinatoru un jāpiesaka, kur un cik kartes nepieciešamas ģimenei.

Pēc informācijas apkopošanas tiks noteikti papildu karšu izsniegšanas datumi, vietas un saņemšanas laiks.

Informācija par izdales datumu, vietu un laiku

Informācija tiek gatavota

Plašāka informācija: tel. +371 67336651, secretariat@redcross.lv.

Plašāka informācija par Ukrainas krīzes un tās ietekmēto valstu ārkārtas programmu Latvijā, ko īsteno LSK, pieejama ŠEIT: https://www.redcross.lv/darbibas-jomas/projekti/ukrainas-krizes-un-tas-ietekmeto-valstu-arkartas-programma-latvija/.

Kopā varam palīdzēt!

Dalies ar šo ziņu!
Skip to content