Latvijas Sarkanais Krusts


Jaunatne. Par mums.
Pievienots: 11 Mar 2015.
Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas Jaunatne ir LSK sturktūrvienība, kas strādā ar bērniem un jauniešiem. LSKJ ir viena no lielākajām jaunatnes apvienībām Latvijā, kas darbojas  visos Latvijas reģionos, un ievērojot LSK statūtus, nolikumu un normatīvos aktus.

LSKJ pulcina bērnus un jauniešus. Brīvprātība ir viens no biedrības pamatprincipiem. Tas ir veids, kādā ikvienam ir iespēja palīdzēt tiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama, ziedojot savu laiku un prasmes.

LSKJ Kurzemes komitejas mērķi:
 • Atbalstīt iniciatīvas;
 • Piedāvāt jauniešiem iespēju iegūt nepieciešamās prasmes, pieredzi un zināšanas neformālās izglītības ceļā;
 • Lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 • Popularizēt LSK pamatprincipus un rīkotās aktivitātes;
 • Padarīt pasauli labāku, pārveidojot un uzlabojot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti;
 • Iegūt jaunus draugus, sociālos kontaktus un gūtu gandarījumu par paveikto darbu;

Mūsu aktivitātes:
 • labdarības pasākumu rīkošana;
 • Informatīvas - interaktīvas ekskursijas iepazīstinot ar LSK darbību, Talsu leprozorija vēsturi un podniecības darbnīcas aktivitātēm( varam doties gan pie jums, gan jūs- pie mums)
 • citu organizāciju rīkoto aktivitāšu atbalsts ( saskaņā ar LSK darbības pamatprincipiem);
 • brīvprātīga  palīdzība citos pasākumos;
 • pirmās palīdzības apmācību apguve un popularizēšana;
 •  izglītojoši-izklaidējošu pasākumu organizēšana jauniešiem ( semināri, nometnes, forumi u.c.)


JA ARĪ TU VĒLIES KĻŪT PAR VIENU NO MUMS, PIEVIENOJIES!

Pielikumi:
Pieteikuma anketa
Vecāku atļauja (līdz 16 gadu vecumam)Vairāk informācija zvanot pa tālruni +371 632 377 36 vai rakstot uz e-pastu: lsk.kurzeme@redcross.lv