Latvijas Sarkanais Krusts


Gada nogalē mazaizsargātās mājsaimniecības varēs saņemt papildu pārtikas komplektus
Pievienots: 07 Oct 2021.
Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros līdz gada beigām mazaizsargātu mājsaimniecību locekļiem būs iespējams saņemt papildu pārtikas komplektu. Tas darīts ar mērķi, lai elastīgi un bez kavēšanās sniegtu papildu pārtikas atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām situācijā, kad palielinās patēriņa cenas, it īpaši pārtikai.
Publicitātes foto avots: pixabay.com

2021. gada ceturtajā ceturksnī katrai personai, kurai ir spēkā esoša pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgai, krīzes situācijā esošai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 EUR) ir iespēja saņemt papildu pārtikas komplektu, neraugoties uz to vai izziņa spēkā vienā, divos mēnešos vai visu ceturksni. Indikatīvais papildus pārtikas komplekta skaits ir 63 000.
Izmaiņas pamatojamas ar nepieciešamību atbalstīt zemu ienākumu mājsaimniecības situācijā, kad Latvijā tiek prognozēts cenu kāpums resursiem, loģistikas pakalpojumiem un izrietoši - pārtikai. Minētajā situācijā palielinās nepieciešamība nekavējoši un elastīgi nodrošināt cilvēku pamatvajadzības: mazināt nenodrošinātību ar pārtiku.
 
“Covid-19 krīzes izraisītās sociāli ekonomiskās situācijas ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, īpaši uz mazturīgām mājsaimniecībām, atspoguļo atbalsta saņēmēju skaita izmaiņas, kas ārkārtas situāciju laikā strauji pieaug, bet uzlabojoties situācijai samazinās. Tāpēc šajā laikā ir būtiski sniegt kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazināt sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām,” atzīmē Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.
 
2021. gada nogalē vienlaikus iespējams Covid-19 saslimšanas pieaugums, kurš būtiski ietekmē neaizsargātāko sabiedrības grupu - nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto vai krīzes situācijā esošu mājsaimniecību ienākumus un inflācijas palielinājums, kura dinamiku ietekmē straujš resursu un pārtikas izejvielu cenu kāpums, un pārtikas cenu pieaugums tiek prognozēts par 3,6 %.
 
Lai sniegtu atbalstu kritiski svarīgs atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds no 2014.gada īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.
 
Fonds apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā nozīmīgas pašvaldības un to iestādes, reliģiskās un nevaldības sektora partnerorganizācijas visā Latvijā, to starpā sociālos dienestus, "Samāriešu fonds", "Latvijas Samariešu apvienība", "Latvijas Sarkanais Krusts" un "Pestīšanas armija", kas nodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu. 
 
Plašāka informācija www.atbalstapakas.lv.

Publicitātes foto avots: pixabay.com


Piesaki savu dalību Pirmās palīdzības kursiem!
Pievienots: 28 Sep 2021.
LSK Kurzemes komiteja aicina pieteikties pirmās palīdzības sniegšanas apmācībām (12 h programma).
 
Apmācību kurss šobrīd tiek īstenots divās daļās:
 
1. Teorija norisinās attālināti Zoom platformā;
2. Praktiskā nodarbība norisinās klātienē.
 
Par apmācību norises vietu un laiku uzzināt, zvanot pa norādīto tālruni.


VSK vizīte Talsu novada pašvaldībā
Pievienots: 03 Sep 2021.


Šodien Talsu novada pašvaldībā viesojās Latvijas Sarkanā krusta pārstāvji un sadarbības partneri no Vācijas, lai pārrunātu nākotnes plānus un iespējas attiecībā uz sabiedrības veselību, aprūpes pakalpojumiem un aprūpi mājās.

Skaidrs ir viens - nākotnē pieprasījums pēc aprūpes pakalpojumiem nemazināsies un visiem klientiem, kuriem būs tāda nepieciešamība un vēlēšanās savas dienas pavadīt kādā no aprūpes namiem, nebūs iespējams piedāvāt vietu. Ņemot vērā Vācijas sadarbības partneru pieredzi, secināts, ka jārod iespēja pakalpojumu saņemt mūsdienīgā veidā – ar tehnoloģiju palīdzību, kā, piemēram, drošības pogu.

Talsu novada pašvaldība spērusi lielu soli šajā virzienā, lai jau nākamajā gadā pakalpojumu varētu sākt pilnveidot un attīstīt novada teritorijā.
 
Pirmā veļas māja, kas apkalpo piecus sociālās aprūpes centrus tuvējos novados un arī vairākus dienas centrus
Pievienots: 04 Sep 2021.
Talsu novada Laidzē LSK Kurzemes komiteja izveidojusi pirmo veļas māju, kas apkalpo piecus sociālās aprūpes centrus tuvējos novados un arī vairākus dienas centrus. Veļas māja, kurā ik mēnesi izmazgā vairākas tonnas veļas, ir veidota kā sociālais uzņēmums. Šādas veļas mājas plāno veidot arī citos reģionos. https://www.lsm.lv/.../sarkanais-krusts-talsu-novada.../

Radošo darbu izstāde Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā, Laidzē.
Pievienots: 20 Aug 2021.
Mums katram sirdī tauriņš mīt
Ļaujam tiem brīvi iet
Un atgriežas laimīgi viņi, 
Ja neturam sevī tos ciet.         

19.augustā Latvijas Sarkanā krusta Kurzemes komitejas Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā tika atklāta radošo darbu izstāde “Tauriņi ir brīvi”, kura tapa sadarbojoties divām mākslas terapijas grupām – Talsu novada Dienas aprūpes centra apmeklētāju un Sociālās aprūpes centra “Stūrīši” iemītniekiem, kuras vada mākslas terapeite, psiholoģe Anda Lase.

 
 
            Daudzfunkcionālā centra zālē skatāmi ir gan zīmējumi, gan māla veidojumi. Mākslas terapijā klients tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu „valoda”. Svarīgs ir radošais process un tā rezultāts, pārdomas un arī saruna ar mākslas terapeitu pēc radošā procesa, ņemot vērā katra vēlmes un iespējas.

            Izstādes nosaukums radās tāpēc, ka nav bijušas tādas vasaras, kad nebūtu redzēts vismaz viens taurenis. Simbolu vārdnīcā skaidrots, ka tauriņš ir skaistums, kurā iemiesojas dvēsele. Lai arī tauriņš dzīvo īsu mirkli, būtībā viņš ir dzīves, mīlestības, dvēseles un laimes simbols. Saprotot tauriņu pasauli, mēs arī spējam saskatīt skaistumu, vērtības un to, ka nekas nav mūžīgs, jo viss nemitīgi mainās. 
            Izstāde ir par attīstību un spēju saskatīt dabā augstāko saprātu. Tā ietver dzīvību, pārbaudījumus, satraukumu, sagadīšanos un vēl daudzas citas neskaitāmas sajūtas.
Katras beigas ir kaut kā jauna sākums un tai pat laikā arī turpinājums.
 
LSK Kurzemes komitejas
Talsu novada dienas aprūpes centra vadītāja
Simona Mantniece


Ik mēneša tradīcija Dienas aprūpes centrā "Ventiņmāja"
Pievienots: 16 Aug 2021.
11. augusta rītā, LSK Kurzemes komiteja Dienas aprūpes centra "Ventiņmāja" (Ventspils) pulcējās Ventspils dzejnieki un centra patstāvīgie apmeklētāji, rīkojot, jau kā katru mēnesi gaidītāko tradīciju "Dzejas diena". 
 
Interesentiem bija tas gods ne tikai satikt dzejniekus - Ērika Strole, Valters Grosmanis un Ilga Bernica, bet arī saņemt viņu dzejoļu izdotos krājumus.
Lielākais pagodinājums un aizkustinājums klātesošajiem bija saņemt Ilgas Bernicas (90 gadi) vienu vienīgu dzejas izdevumu, kas ir sarakstīts ar roku.
 

Papildpasākumi Septembrī: Gāzes vēderā jeb meteorisms
Pievienots: 11 Aug 2021.


Vēders burkšķ un pūšas. Šāda situācija nav nekas neparasts. Turklāt nereti to pavada pilnuma sajūta pakrūtē, spazmatiskas sāpes vēderā, atraugas, pastiprināta gāzu veidošanās un izvade. Kāpēc tā notiek?
 
Par šo aktuālo diskomforta sajūtu visu Septembra mēnesi, LSK Kurzemes komitejas izdales punkti rīko informatīvus papildpasākumus un individuālas konsultācijas Kurzemes reģiona novados - Kuldīga, Ventspils, Stende, Roja, Liepāja, Vaiņode, Grobiņa, Dundaga, Mērsrags, Pāvilosta, Rucava, Alsunga.
 
Dalīsimies informācijā ar produktiem, kā tikt galā ar vēdera uzpūšanos, kas to izraisa, garšvielas, tējas, augļi un dārzeņi kuņģa un zarnu trakta darbības veicināšanai, un, citu līdz šim nezināmu informāciju. Apmeklētājiem ir iespēja saņemt izdales materiālus pie atbalsta paku saņemšanas brīdi.

Plānotie papildpasākumi:
 
*27.09., plkst. 11.00 LSK KK Liepājas nodaļā, Graudu iela 43A, Liepājā
*06.09., plkst. 11.00 LSK KK Ventspils nodaļā, Talsu iela 39, Ventspils
*13.09., plkst. 13.00 Dundagas novada sociālajā dienestā, Talsu ielā 7, Dundaga
*27.09., plkst. 11.00 LSK KK Grobiņas nodaļā, Lielā ielā 78, Grobiņā
*16.09., plkst. 10.00 LSK KK Kuldīgas nodaļā, Baznīcas ielā 29A, Kuldīgā
*10.09., plkst. 14.30 Mērsraga sociālā dienesta telpās, Lielā ielā 53, Mērsragā
*11.09., plkst. 09.00 Vērgales pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Pāvilostas novadā
*13.09., plkst. 14.00 Rojas sociālā dienesta telpās, Celtnieku iela 6, Rojā
*20.09., plkst. 15.00 LSK KK Stendes nodaļā, Robežu ielā 28, Stendē, Talsu novadā
*06.09., plkst. 13.00 Brīvības iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pagasts
*17.09., plkst. 09.00 "Līvas", Dunikā, Dunikas pagasts, Rucavas novads
*15.09., plkst. 13.00 Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā
 

Gatavojamies aukstajiem mēnešiem
Pievienots: 29 Jul 2021.


Vasaras laikā veselība ir jāstiprina ar ogām, dārzeņiem, augļiem, kas atrodami piemājas dārzos. Noteikti jānovērtē ir arī to ogu sniegtie labumi, kas aug, iespējams, tepat zem loga. Šobrīd ir īstais laiks, kad ievākt jāņogas, upenes, ērkšķogas ēšanai vai noglabāšanai starp ziemas krājumiem, tāpēc nevajag kavēties un gaidīt, līdz tās jau būs nobirušas.
 
SAC "Venta" (Kuldīga) ogas nelaiž zudumā un sagatavo tās uzglabāšanai ziemā, lai aukstajos mēnešos tās būtu pie rokas.

vairāk
Lai lustīgi un droši svētki!
Pievienots: 22 Jun 2021.
Pūt, Jānīti, vara tauri
Pašā Jāņu vakarā,
Lai sanāca Jāņa bērni,
Lai dziedāja Jāņu dziesmas,
 
Lai atnesa Jāņu zāles,
Lai iedzēra Jāņu alu,
Lai uzkoda Jāņu sieru
Lai aizdedza darvas mucu,
 
Lai darīja vaiņadziņus,
Lai gaidīja Jāņu rītu,
Kad saulīte rotājāsi.
 
LSK Kurzemes komiteja saime vēl, lai līst vissiltākais lietus, visdzidrāko rasu dod rīts un kaut ko no saulgriežu brīnuma, lai katrs paņem sev līdz.


SAC "Laidze" (Laidzes pagasts, Talsu novads) iemītnieki šo dienu pavada ar kino, teātra izrādēm un sirsnīgām sarunām.


SAC "Landze" (Piltenes pagasts, Ventspils novads) ar dziesmām, dejām un svētku mielastu ielīgo gada skaistākos svētkus! Klausoties skaistās latviešu dziesmas, kāds notrausa saviļņojuma asaras! "Landzē svētkiem būt!"

Centra iemītnieki un darbinieki saka īpašu Paldies Kristīnei Šteinhardei par skaistu koncertu.


 

vairāk
Gada vasarīgākie svētki ir klāt!
Pievienots: 21 Jun 2021.
Jāņus ievada Zāļu diena, kuras raksturīga paraža ir sētas pušķošana, vainagu pīšana un Jāņu zāļu lasīšana. Jāņus sagaidot, pušķo ēkas, vārtus, durvis, logus, jumtus, istabas, galdus un krēslus, darbarīkus. Jāņu zālēm ir sevišķa nozīme: tās nes auglību un svētību, dod veiksmi un veselību un veicina labklājības vairošanos.
 
Protams, kupli klāts svētku galds ir neatņemama svētku sastāvdaļa. Jau laicīgi par svētku sajūtu rūpējas SAC "Venta" (Kuldīga) iemītnieki kopā ar darbiniekiem.
 
 

 
Kuplākam svētku galdam, iesakām un dalāmies ar Jāņu siera recepti.
Pagatavošanai nepieciešams:
3 l pilnpiena
1 kg biezpiena
5 olu dzeltenumi
200 g sviesta (var likt arī 100 g)
ķimenes, sāls, citas garšvielas pēc izvēles
marle siešanai vai dziļāks trauks (zupas šķīvis, bļodiņa)
No šī daudzuma sanāks aptuveni 1,4 kg siera.
 
Pagatavošana: pienu uzkarsē, pievieno biezpienu un maisa, līdz atdalās sūkalas. Tad nokāš, liek atpakaļ katlā, pievieno sviestu, olas, garšvielas pēc izvēles un sāk maisīt. Masu maisa, līdz tā maina savu konsistenci un atdalās no katla malām, tad liek marlītē un noslogo.
Lai izdodas priecīga un veselīga līgošana!

Papildpasākumi Jūnijā: Sauļošanās ietekme uz veselību
Pievienots: 17 Jun 2021.
Vasara, jūra, saule – šie vārdi veido vieglu, pozitīvu noskaņojumu un sola priecīgus atpūtas brīžus. Tomēr jāatceras, ka pludmalē pavadītais laiks var nopietni apdraudēt jūsu veselību.
 
Saules apdegums ir galvenais riska faktors, kas var veicināt onkoloģisku ādas slimību veidošanos, tāpēc vienmēr jāatceras, ka saules apdegums nevis vienkārši rada diskomfortu ādai, bet var nopietni ietekmēt veselību.
 
Visu Jūnija mēnesi, LSK Kurzemes komiteja rīko informatīvu papildpasākumu un individuālas konsultācijas "Sauļošanās ietekmi uz veselību" Kurzemes reģiona novados - Kuldīga, Ventspils, Stende, Roja, Liepāja, Vaiņode, Grobiņa, Dundaga, Mērsrags, Pāvilosta, Rucava, Alsunga.
 
Dalīsimies informācijā ar galvenajiem pareizas sauļošanās noteikumiem, kā noteikt ādas tipu pareizam pareizu sauļošanās režīmam un citu līdz šim nezināmu informāciju. Apmeklētājiem ir iespēja saņemt izdales materiālus pie atbalsta paku saņemšanas brīdi.
 

 
Plānotie papildpasākumi:
 
*17.06., plkst. 14.00 LSK KK Liepājas nodaļā, Graudu iela 43A, Liepājā
*21.06., plkst. 11.00 LSK KK Ventspils nodaļā, Talsu iela 39, Ventspils
*16.06., plkst. 13.00 Dundagas novada sociālajā dienestā, Talsu ielā 7, Dundaga
*28.06., plkst. 11.00 LSK KK Grobiņas nodaļā, Lielā ielā 78, Grobiņā
*17.06., plkst. 10.00 LSK KK Kuldīgas nodaļā, Baznīcas ielā 29A, Kuldīgā
*18.06., plkst. 14.00 Mērsraga sociālā dienesta telpās, Lielā ielā 53, Mērsragā
*11.06., plkst. 09.00 Vērgales pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Pāvilostas novadā
*14.06., plkst. 13.00 Rojas sociālā dienesta telpās, Celtnieku iela 6, Rojā
*21.06., plkst. 15.00 LSK KK Stendes nodaļā, Robežu ielā 28, Stendē, Talsu novadā
*07.06., plkst. 09.00 Brīvības iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pagasts
*05.06., plkst. 09.00 "Līvas", Dunikā, Dunikas pagasts, Rucavas novads
*16.06., plkst. 13.00 Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā
 

Vasaras dienas pavadītas pie dabas
Pievienots: 02 Jun 2021.
Laba ideja kā pavadīt savu brīvo laiku svaigā gaidā ir došanās pārgājienos, ko labprāt bauda SAC "Stūrīši" (Laidzes pagasts, Talsu novads) iemītnieki.
 
Aktīvākie iemītnieki devās pārgājienā pa Talsu pauguraines dabas taku uz Milzkalnu un Sapņu ezeru. Iepazina mežā sastopamos augus, koku sugas, apgāja apkārt Sapņu ezeram. Tad mācījās ieturēt piknika maltīti, kā savērt desiņas uz iesmiņiem un katrs sev pamēģināja tās izcept uz uguns.
 
Kā Jūs baudāt siltās vasaras dienas?
 

"Ventiņmāja" seniori nejūtas vientuļi
Pievienots: 16 Jun 2021.
Lai seniori nejustos vientuļi diendienā, Daudzfunkcionālā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja" (Ventspils) katru dienu apmeklētāji ierodas ciemos, ievērojot visus drošības pasākums - nelielā skaitā un nelielā laika intervālā.
 
Arī ir padomāts par Dienas centra apmeklētājiem ar ierobežotām iespējām. Lai viņi nejustos vientuļi un varētu būt kopā ar mums, tiekamies arī dabā.
 
Iekārtojam mājīgi dārziņu
Pievienots: 19 May 2021.
Iestājoties siltam laikam, ir iespēja pavadīt daudz vairāk brīvo laiku dabā, iekārtojot jaunu dārziņu, vai atsvaidzināt jau veco. 
 
Talsu novada Dienas centra apmeklētāji (Laidzes pagasts, Talsu novads) savu centra dārzu atsvaidzina, ieviešot mājīguma sajūtu centra pagalmā.
 
Centra apmeklētāji jau gada sākumā iemēģināja savu roku kaut kā jaunā. Gada sākumā tika ievēroti striktāki drošības pasākumi, mākslas terapijas un rokdarbu nodarbības tika organizētas ierobežotā daudzumā jeb samazinātas, tad centra iemītniekiem nekas cits neatlika kā darboties radoši pašiem. Tā tapa dārza figūras no ātri cietējoša cementa maisījuma, kā arī noderīgi dekori, kas darināti ar koka iededzināšanas aparātu.
 


Sirsnīgi sveicam 8. maijā, Pasaules Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness dienā 2021!
Pievienots: 08 May 2021.
Sirsnīgi sveicam 8. maijā, Pasaules Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness dienā 2021!
 
Frančesko Roka, Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness federācijas Prezidents, šai dienai par godu teicis šādi:
 
"Katram atsevišķam laipnības un atbalsta darbam ir nozīme - neatkarīgi no tā, cik mazs tas var šķist. Katrai nesavtīgai un humānai rīcībai ikdienā ir neatsverama, globāla nozīme."
 
Pievienojoties Prezidenta teiktajam, vēlam, lai katra diena piepildīta ar laipnību, kas gan dota, gan arī saņemta! Lai mums kopā izdodas vēl vairāk stiprināt LSK un Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustību visā pasaulē!
 

4.maijs Sociālās aprūpes centros
Pievienots: 05 May 2021.
4.maijs, latvietim, ir ļoti svarīga diena. Šajā dienā tiekamies, pie balti klāta galda, ar radiem un draugiem.

Kāpēc tieši balts galdauts?
Baltā galdauta svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus svinēt 4.maiju. Tas nav pašmērķis, bet drīzāk instruments, kas iedibina tradīciju svinēt Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu kā apzinātus svētkus. 
 
Balti klāts galds šajā gadījumā ir kā pašapziņas un lepnuma simbols, vienojošais elements, kas aicina cilvēkus – ģimenes, draugus, kaimiņus, arī latviešus citās zemēs, sanākt kopā. Rīkojot svētkus, vienmēr mudinām kopīgām sarunām, daloties atmiņās un priekšstatos par 1990.gada 4.maiju, par iegūtās brīvības nozīmi.
 
Aicinājums svinēt 4.maiju pie balta galdauta iemantoja plašu atsaucību un mudināja neatkarības atjaunošanas gadadienu svinēt jau daudz plašāk un personīgāk.
Aprūpes centros diena tiek pavadīta draudzīgā un sirsnīgā atmosfērā ar dziesmām, dejām un atmiņu stāstiem.

 
 
Pirmssvētku pārsteigums no Kuldīgas jauniešu majas jauniešiem svētkos SAC "Venta" (Kuldīga) iemītniekiem - mājas apstākļos ceptu kūku
un saņem apsveikumu svētku dienā no konditorejas "Ineses torte"


Gan ar dziesmām, gan ar dejām, gan atmiņu stāstiem par mūsu Latviju,
arī SAC "Landze" (Piltenes pagasts, Ventspils novads) tika svinēti svētki!

 
Paldies par svētku sajūtu
un darbiniekiem, kuri aprūpes centru iemītnieku ikdienu padara krāsaināku. 

 
Jūras spēku orķestra mūziķi iepriecina sociālās aprūpes iestāžu iemītniekus un personālu
Pievienots: 28 Apr 2021.
28.aprīlī, sagaidot Brīvības svētkus, Kuldīgā un Skrundas novadā Jūras spēku orķestra mūziķi veltīs muzikālu dāvanu slimnīcu un sociālās aprūpes iestāžu personālam un iemītniekiem.


Jūras spēku orķestra ansamblis uzstāsies pie biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centra “Venta”, Kuldīgas slimnīcas ilgstošas aprūpes nodaļas jeb pansionāta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā centra, Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra un Aprūpes nama “Valtaiķi”.

Jūras spēku orķestra mūziķi sniegs muzikālus priekšnesumus, lai iepriecinātu un dāvātu svētku izjūtu līdzcilvēkiem, un arī kā pateicību mediķiem par nesavtīgo darbu īpaši sarežģītos apstākļos, savukārt Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts un brigādes štāba pārstāvji kā pateicību pasniegs karavīru un zemessargu sarūpētu sveicienu svētkos – Kuldīgas kafejnīcas “Marmelāde” mango kliņģerus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, slimnīcas un sociālās aprūpes iestāžu personālam un iemītniekiem.

Koncerti norisināsies ārpus telpām un tieša kontakta ar klausītājiem nebūs, jo klausītāji atradīsies pie ēku logiem vai drošā attālumā no mūziķiem.
Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents kapteinis Andis Karelis stāsta: “Mūziķu un arī karavīru-mūziķu sūtība ir dāvāt cilvēkiem prieku. Slimnīcas un sociālās aprūpes iestādes izvēlētas tāpēc, ka šobrīd tieši šo institūciju darbiniekiem un iemītniekiem uzmundrinājums nepieciešams visvairāk. Šāda un līdzīga veida zibakcijas jau kopš pagājušā gada pavasara mums ir izveidojusies kā tradīcija gan Rīgā, gan dažādās pilsētās visā Latvijā, ko īsteno visi trīs Latvijas militārie orķestri. Šoreiz svētkus sagaidot, Jūras spēku orķestra ansamblis muzikālos pārsteigumus ved uz Kuldīgu un Skrundu, bet tieši 4.maijā Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris uzstāsies Daugavpilī,” piebilst A.Karelis.

Jūras spēku orķestris dibināts 1995.gadā. Tā uzdevumos ietilpst Nacionālo bruņoto spēku un valsts protokola ceremoniju nodrošināšana, koncertdarbība Latvijā un ārvalstīs, defile programmu iestudēšana, kā arī dažādu veidu ansambļu darbība, izglītojot un iepazīstinot skolu jaunatni ar armijas mūziķu ikdienas specifiku.

Informāciju sagatavoja:
Kapteinis Andis Karelis
Nacionālo bruņoto spēku orķestru galvenais diriģents
Tālrunis: 29133261
E-pasts: andis.karelis@mil.lv

           

 

Talsu novada Dienas centra apmeklētāji iesaka: Pavasara dārza darbi jāsāk ar košumkrūmu un dobju sakopšanu
Pievienots: 20 Apr 2021.


Pavasaris ir viens no aktīvākajiem gadalaikiem piemājas dārzu īpašniekiem. Daudzi jau tagad rosās mazdārziņos, veicot augļu koku stādīšanu, zaru apgriešanu un izvēloties jaunus ziedu stādus krāšņām puķu dobēm. Tomēr, lai dārzs ilgi priecētu gan ar košām krāsām, gan skaistiem, ziedošiem augiem, par to nepieciešams pastāvīgi rūpēties. 

LSK Kurzemes komitejas Talsu novada Dienas centra apmeklētāji izmanto silto pavasara dienu, lai uzkoptu centra apkārtni - sakopjot un sagatavojot jauniem stādiem plašo dobi, nogrābj lapu čupas no krūmiem un kopā draudzīgi pavadītu laiku. 
Grobiņas nodaļa palīdz nelaimē.
Pievienots: 20 Apr 2021.Pagājušās nedēļas vidū, liela nelaime notika Vaiņodes novada, Vaiņodes pagastā. Nakts vidū kādu mājokli pārņēma liesmas, kā rezultātā saimniece, palika bez savas iedzīves un sava mājokļa. 


LSK Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļas rīcībā biju cilvēku "Palīgā sauciens". Nodaļas biedri rīkojās ļoti operatīvi un ātri. Savstarpēji sazinoties, biedri vienojās, sagādāt pašas nepieciešamākās sadzīves lietas un nogādāja tās saimniecei. "Ir bezgala smagi redzēt un piedzīvot šo nelaimi, vēl smagāk cilvēkam to visu pārdzīvot.
Tāpēc mēs esam blakus, lai palīdzētu. Kaut ar mazumiņu izpalīdzēt. "
atzīst Grobiņas nodaļas sociālās palīdzības organizatore I. Mangale.
 


Pavasara svētki LSK Kurzemes komitejā
Pievienots: 08 Apr 2021.
Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemties no saules gaismas staru vienu
Ielikt to sirdī, un izbaudīt visu dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida,
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauktu priekā,
Pūpola maigumā, pūpola laimē,
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā.
 
LSK Kurzemes komitejas Dienas aprūpes un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri ar nepacietību jau laikus gatavojās pavasara svētkiem - Lieldienām, un tos nosvinēja ar pozitīvām emocijām. Talsu novada Dienas centra apmeklētāji svētkus apvienoja ar 1.aprīli jeb joku dienu.
 


Talsu novada Dienas centra (Laidzes pagasts, Talsu novads), 1. aprīļa rīts sākās ar aizslēgtām durvīm un zīmīti ar uzrakstu
"Šodien dienas centrs ir SLĒGTS tiem, kas aizmirsuši mājās zaķu ausis un krāsainās olas.".

Kad zaķu ausis uzliktas, visi devās iekšā, lai sēstos pie kafijas vai tējas tases,
kur Domino cepumu viducī bija iesmērēta zobu pasta, cukura trauciņā sāls, dažiem apavos ieperinājušās pelītes,
karotes salipušas, kādam arī čība, kādam krūzīte.

Dienas centra apmeklētājiem nudien šī diena bija smieklu pilna.

  


SAC "Landze" (Piltenes pagasts, Ventspils novads), SAC "Laidze" (Laidzes pagasts, Talsu novads) un SAC "Krustceles" (Usmas pagasts, Ventspils novads) iemītnieki laikus gatavojās svētkiem,
gatavojot dekorācijas svētkiem un svētku dienā, radot patiesi sirsnīgu svētku noskaņu.

 
SAC "Venta" (Kuldīga) centra iemītnieki labprāt metas radošajās nodarbēs un dienu iepriekš velta olu krāsošanai. Centra iemītnieku svētku brokastis noris sirsnīgā gaisotnē un draudzīgām sarunām pie rīta kafijas un zemenēm.