Latvijas Sarkanais Krusts


Projekts "Lifta izbūve Daudzfunkcionālā centra vides pieejamības uzlabošanai" (Laidzes pagasts, Talsu novads) ir pabeigts.
Pievienots: 04 Jan 2022.
 

Atvieglojot biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" (turpmāk - LSK) Kurzemes komitejas Daudzfunkcionālā centra apmeklētāju un iemītnieku ar kustības traucējumiem ikdienu, rastu iespēju uzlabot savas pārvietošanās prasmes, kā arī ļautu pilnvērtīgāk izmantot centra sniegtos pakalpojumus,
centrā ir pabeigti lifta ierīkošanai izbūves darbi.


Atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības "Talsu rajona partnerība" izsludinātā projektu konkursā , Rīcības nosaukums "Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai"  ietvaros iesniegts un pabeigts projekts "Lifta izbūve Daudzfunkcionālā centra vides pieejamības uzlabošanai" (Nr. 20-08-AL35-A019.2203-000010) būvniecības realizēšanu.

Projekta ietvaros tika veikta lifta jaunbūve - būves būvniecība, pārbūve, kuru veica SIA "Vīgantes" (kopējās izmaksas 43 992,84 EUR/ bez PVN), savukārt, lifta piegādi un montāžu veica SIA "ELEMENT HISS AB" (31 400.00 EUR/ bez PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir 20 000 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 18 000 EUR. 
Seminārs “COVID-19 un vakcinācija. Kas ir balstvakcīna un, kad to vajag?"
Pievienots: 10 Dec 2021.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) īsteno projektu “Vakcinējies: esi drošībā” (Nr. 2021.LV/NVO_VAK/2) ar mērķi paaugstināt sabiedrības informētību par vakcināciju pret COVID-19 un veicināt vakcinācijas procesu vairākos Latvijas reģionos. 
 
Projekta ietvaros aicinām apmeklēt informatīvos pasākumus ZOOM platformā:

- 14.12.2021. plkst. 10.00-11.30 “COVID-19 un vakcinācija. Kas ir balstvakcīna un, kad to vajag?” Semināru vadīs ģimenes ārsts, pediatrs Gundars Kuklis.
 
Lai pieteiktos uz informatīvajiem pasākumiem, lūdzam rakstīt uz e-pastu: vakcinacija@redcross.lv vai lsk.kurzeme@redcross.lv.
 
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Tematiskā nedēļa SAC "Krustceles" (Usma, Ventspils novads)
Pievienots: 22 Oct 2021.
Pastāv uzskats, ka dārzeņu iekļaušana ēdienkartē rudenī un ziemā ir dārgs un neiecienīts prieks. LSK Kurzemes komiteja SAC "Krustceles" (Usmas pagasts, Ventspils novads) darbinieki parūpējas, lai šo stereotipu lauztu un visas nedēļas garumā rīko tematisko nedēļu - Ražas nedēļa.
 
Pateicoties darbinieku sarūpētiem cienastiem bija dažādi pagatavotu dabas velšu degustācija un sirsnīga kopā būšana rudens noskaņās ar pozitīvām sarunām par aktuālo.
 

Skaistumua studija "Roze"
Pievienots: 22 Oct 2021.
“Sievietes būtība ir nest pasaulē skaistumu”, tāpēc dažādas radošo nodarbību meistarklases ir lieliska dāvana un unikāla iespēja iepazīt sevi un iegūt sev kādu jaunu hobiju, un jo vairāk tu apgūsti, jo interesantāks tu būsi citiem.
 

 
Sekojot šim moto, LSK Kurzemes komiteja Talsu novada Dienas aprūpes centra daiļā dzimuma pārstāvēm tika novadīta skaistumkopšanas meistarklase, kurā meitenes līdzdarbojās vannas bumbu, ķermeņa skrubja un rožūdens pagatavošanā, kā arī ļāvās savas sejas ādas palutināšanā, relaksējoties pie nomierinošas mūzikas, malkojot tēju, bet noslēgumā tika mācīts kā sakopt rokas, nagus un pats patīkamākais – uzklāts grims.
 
Meitenēm tika parādīts, cik vienkārši šo visu var pats pagatavot no mājās pieejamām izejvielām – kafija, cukurs, sāls, eļļa, soda, rožlapiņas utml.
 

 
Nevarēja nepamanīt meiteņu sajūsmu par telpas pārvērtībām, kurā ikdienā iekārtojums ir pavisam citādāks, bet vienas nakts laikā tā bija pārvērtusies par skaistuma studiju “Rozes”, kā arī neviltots prieks bija jūtams par visu notiekošo kopumā.
 
Visu pašu pagatavoto skaistuma komplektiņu varēs pasniegt kā dāvanu gan sev, gan mammai, māsai, draudzenei.

Projekts SAC "Landzes" teritorijas labiekārtošanai ir pabeigts!
Pievienots: 14 Oct 2021.

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" (turpmāk - LSK) Kurzemes komitejas Sociālās aprūpes centra "Landze" (Piltenes pagats, Ventspils novads) ir pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi infrastruktūras pieejamībai, uzlabojot klientiem un apmeklētājiem uzturēšanās iespējas svaigā gaisā jebkuros laika apstākļos.

Atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" izsludinātā projektu konkursā , Rīcības nosaukums "Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei" ietvaros iesniegts projekts "Teritorijas labiekārtojums sociālās aprūpes centra "Landze" infrastruktūras pieejamības uzlabošanai" (Nr.20-08-AL17-A019.2203-000011) būvniecības realizēšanu.  
 
  

Projekta ietvaros veikti sekojoši darbi:
  • laukuma izbūve;
  • takas izveide;
  • laternu uzstādīšana;
  • atkritumu urnu un soliņu izvietošana
Visi labiekārtošanas darbi veikti sadarbībā ar SIA "Vīgantes" (35 383.19 EUR/ bez PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir 30 000 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 27 000 EUR. 

   
 
 
 
Projekts "Teritorijas labiekārtojums sociālās aprūpes centra "Landze" infrastruktūras pieejamības uzlabošanai"
Pievienots: 20 Oct 2020.

 

Lai uzlabotu biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" (turpmāk - LSK) Kurzemes komitejas Sociālās aprūpes centra "Landze" (Piltenes pagats, Ventspils novads) infrastruktūras pieejamību, uzlabot klientiem un apmeklētājiem uzturēšanās iespējas svaigā gaisā jebkuros laika apstākļos, tiks uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" izsludinātā projektu konkursā , Rīcības nosaukums "Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei"  ietvaros iesniegts projekts "Teritorijas labiekārtojums sociālās aprūpes centra "Landze" infrastruktūras pieejamības uzlabošanai" (Nr.20-08-AL17-A019.2203-000011) būvniecības realizēšanu.
  

Projekta ietvaros tiks veikti sekojoši darbi - pastaigu takas un laukuma izbūve, kuru veiks SIA "Vīgantes" (35 383.19 EUR/ bez PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir 30 000 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 27 000 EUR. 
 
Projekts "Lifta izbūve Daudzfunkcionālā centra vides pieejamības uzlabošanai" (Laidzes pagasts, Talsu novads)
Pievienots: 10 May 2021.


Atvieglojot biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" (turpmāk - LSK) Kurzemes komitejas Daudzfunkcionālā centra apmeklētāju un iemītnieku ar kustības traucējumiem ikdienu, rastu iespēju uzlabot savas pārvietošanās prasmes, kā arī ļautu pilnvērtīgāk izmantot centra sniegtos pakalpojumus, uzsākti izbūves darbi lifta ierīkošanai. 


Atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības "Talsu rajona partnerība" izsludinātā projektu konkursā , Rīcības nosaukums "Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai"  ietvaros iesniegts projekts "Lifta izbūve Daudzfunkcionālā centra vides pieejamības uzlabošanai" (Nr. 20-08-AL35-A019.2203-000010) būvniecības realizēšanu.

Projekta ietvaros tiks veikta lifta jaunbūve - būves būvniecība, pārbūve, kuru veiks SIA "Vīgantes" (kopējās izmaksas 43 992,84 EUR/ bez PVN), savukārt, lifta piegādi un montāžu veiks SIA "ELEMENT HISS AB" (31 400.00 EUR/ bez PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir 20 000 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 18 000 EUR. 
Plānotie papildpasākumi un individuālās konsultācijas gada nogalei
Pievienots: 18 Oct 2021.

Pavadot 2021. gadu, Novembrī un Decembrī, Kurzemes reģiona izdales punktu atbildīgās personas, brīvprātīgie, izvēlējās dalīties informācijā un daudz padziļinātāk dalīties savstārpējās zināšanās par to kā nejusties vientuļi un par to, ko pagatavot no Pārtikas izdales komplektiem. Divus mēnešus LSK Kurzemes komitejas izdales punkti rīkos informatīvus papildpasākumus un individuālas konsultācijas Kurzemes reģiona novados - Kuldīga, Ventspils, Stende, Roja, Liepāja, Vaiņode, Grobiņa, Dundaga, Mērsrags, Pāvilosta, Rucava, Alsunga.
 
Dalīsimies informācijā ar produktu izdales komplektu pilnvērtīgu izmantošanu, dalīsimies ar dažādām receptēm un, savukārt, dažos izdales punktos dalīsimies informācijā par to, kā nejusties vientuļi, aizpildīt sevi un savu brīvo laiku. Apmeklētājiem būs iespēja saņemt izdales materiālus pie atbalsta paku saņemšanas brīdi.

Plānotie papildpasākumi:
 
09.11.2021. 
Plkst 15.30.-16.00
Lielā iela 53, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads "Putru dienas -  vieglas receptes" Atbildīgā persona Gunta Fībiga 26464443 (ārpus darba laika)
0811.2021.
Plkst. 09.00-10.00
Brīvības iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads,  LV-3435 "Kā nejusties vientuļam" Brīvprātīgā Sarmīte Barakavska 28657503
08.11.2021.
Plkst. 11.00-11.30
LSK Grobiņas nodaļa, Dienvidkurzemes novads, Grobiņa, Lielā iela 78, LV-3430  "Kā nejusties vientuļam" Brīvprātīgā Skaidrīte Bunka 29187989
15.11.2021.
Plkst. 14.30-15.00
Robežu iela 28, Stende, Talsu novads, LV - 3257 "Kā nejusties vientuļam" Brīvprātīgā Dzintra Bērziņa 25752357 
08.11.2021.
Plkst. 13.00-13.30 
Bānīšu iela 4, Dundaga, Talsu novads, LV-3270  "Kā nejusties vientuļam" EAF programmas koordinatore Kurzemē Lelde Meirāne 29157406
15.11.2021.
Plkst.14.00-14.30
Celtnieku iela 6, Roja, Talsu novads, LV - 3264 "Kā nejusties vientuļam" EAF programmas koordinatore Kurzemē Lelde Meirāne 29157406
08.11.2021.
Plkst. 11.00-11.30
LSK Liepājas komiteja, Graudu iela 43A, Liepāja, LV-3400  "Kā nejusties vientuļam" Brīvprātīgā Dzidra Metēja 26460515
17.12.2021.
Plkst. 09.00-09.30
P/a "Dunikas ambulance", "Līvas", Dunikas pag., Dienvidkurzemes novads, LV - 3480 "Pārtikas pakas sastāvs" Ligita Freimane (ārpus darba laika) 29272642
08.12.2021.
Plkst. 16.00-16.30
Sakas saieta nams "Saieta nams", Sakas pag., Dienvidkurzemes nov. LV - 3466 "Pārtikas pakas sastāvs" Inese Vīdnere (ārpus darba laika) 63453073
23.12.2021.
Plkst. 10.00-16.00
Baznīcas iela 29, Kuldīga, LV - 3301 "Pārtikas pakas sastāvs" Pārtikas tehnoloģe Silvija Zirdziņa 29273629
07.12.2021.
Plkst. 11.00-12.00
Talsu iela 39, Ventspils, LV- 3601 "Pārtikas pakas sastāvs" Brīvprātīgā Irina Siņicina 25717910
14.12.2021.
Plkst. 13.00-13.30
Alsungas Dome, Pils iela 1, Kuldīgas novads,  LV - 3306 "Kā nejusties vientuļam" EAF programmas koordinatore Kurzemē Lelde Meirāne 29157406

Piesaki savu dalību Pirmās palīdzības kursiem!
Pievienots: 28 Sep 2021.
LSK Kurzemes komiteja aicina pieteikties pirmās palīdzības sniegšanas apmācībām (12 h programma).
 
Apmācību kurss šobrīd tiek īstenots divās daļās:
 
1. Teorija norisinās attālināti Zoom platformā;
2. Praktiskā nodarbība norisinās klātienē.
 
Par apmācību norises vietu un laiku uzzināt, zvanot pa norādīto tālruni.


VSK vizīte Talsu novada pašvaldībā
Pievienots: 03 Sep 2021.


Šodien Talsu novada pašvaldībā viesojās Latvijas Sarkanā krusta pārstāvji un sadarbības partneri no Vācijas, lai pārrunātu nākotnes plānus un iespējas attiecībā uz sabiedrības veselību, aprūpes pakalpojumiem un aprūpi mājās.

Skaidrs ir viens - nākotnē pieprasījums pēc aprūpes pakalpojumiem nemazināsies un visiem klientiem, kuriem būs tāda nepieciešamība un vēlēšanās savas dienas pavadīt kādā no aprūpes namiem, nebūs iespējams piedāvāt vietu. Ņemot vērā Vācijas sadarbības partneru pieredzi, secināts, ka jārod iespēja pakalpojumu saņemt mūsdienīgā veidā – ar tehnoloģiju palīdzību, kā, piemēram, drošības pogu.

Talsu novada pašvaldība spērusi lielu soli šajā virzienā, lai jau nākamajā gadā pakalpojumu varētu sākt pilnveidot un attīstīt novada teritorijā.
 
Pirmā veļas māja, kas apkalpo piecus sociālās aprūpes centrus tuvējos novados un arī vairākus dienas centrus
Pievienots: 04 Sep 2021.
Talsu novada Laidzē LSK Kurzemes komiteja izveidojusi pirmo veļas māju, kas apkalpo piecus sociālās aprūpes centrus tuvējos novados un arī vairākus dienas centrus. Veļas māja, kurā ik mēnesi izmazgā vairākas tonnas veļas, ir veidota kā sociālais uzņēmums. Šādas veļas mājas plāno veidot arī citos reģionos. https://www.lsm.lv/.../sarkanais-krusts-talsu-novada.../

Radošo darbu izstāde Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā, Laidzē.
Pievienots: 20 Aug 2021.
Mums katram sirdī tauriņš mīt
Ļaujam tiem brīvi iet
Un atgriežas laimīgi viņi, 
Ja neturam sevī tos ciet.         

19.augustā Latvijas Sarkanā krusta Kurzemes komitejas Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā tika atklāta radošo darbu izstāde “Tauriņi ir brīvi”, kura tapa sadarbojoties divām mākslas terapijas grupām – Talsu novada Dienas aprūpes centra apmeklētāju un Sociālās aprūpes centra “Stūrīši” iemītniekiem, kuras vada mākslas terapeite, psiholoģe Anda Lase.

 
 
            Daudzfunkcionālā centra zālē skatāmi ir gan zīmējumi, gan māla veidojumi. Mākslas terapijā klients tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu „valoda”. Svarīgs ir radošais process un tā rezultāts, pārdomas un arī saruna ar mākslas terapeitu pēc radošā procesa, ņemot vērā katra vēlmes un iespējas.

            Izstādes nosaukums radās tāpēc, ka nav bijušas tādas vasaras, kad nebūtu redzēts vismaz viens taurenis. Simbolu vārdnīcā skaidrots, ka tauriņš ir skaistums, kurā iemiesojas dvēsele. Lai arī tauriņš dzīvo īsu mirkli, būtībā viņš ir dzīves, mīlestības, dvēseles un laimes simbols. Saprotot tauriņu pasauli, mēs arī spējam saskatīt skaistumu, vērtības un to, ka nekas nav mūžīgs, jo viss nemitīgi mainās. 
            Izstāde ir par attīstību un spēju saskatīt dabā augstāko saprātu. Tā ietver dzīvību, pārbaudījumus, satraukumu, sagadīšanos un vēl daudzas citas neskaitāmas sajūtas.
Katras beigas ir kaut kā jauna sākums un tai pat laikā arī turpinājums.
 
LSK Kurzemes komitejas
Talsu novada dienas aprūpes centra vadītāja
Simona Mantniece


Ik mēneša tradīcija Dienas aprūpes centrā "Ventiņmāja"
Pievienots: 16 Aug 2021.
11. augusta rītā, LSK Kurzemes komiteja Dienas aprūpes centra "Ventiņmāja" (Ventspils) pulcējās Ventspils dzejnieki un centra patstāvīgie apmeklētāji, rīkojot, jau kā katru mēnesi gaidītāko tradīciju "Dzejas diena". 
 
Interesentiem bija tas gods ne tikai satikt dzejniekus - Ērika Strole, Valters Grosmanis un Ilga Bernica, bet arī saņemt viņu dzejoļu izdotos krājumus.
Lielākais pagodinājums un aizkustinājums klātesošajiem bija saņemt Ilgas Bernicas (90 gadi) vienu vienīgu dzejas izdevumu, kas ir sarakstīts ar roku.
 

Papildpasākumi Septembrī: Gāzes vēderā jeb meteorisms
Pievienots: 11 Aug 2021.


Vēders burkšķ un pūšas. Šāda situācija nav nekas neparasts. Turklāt nereti to pavada pilnuma sajūta pakrūtē, spazmatiskas sāpes vēderā, atraugas, pastiprināta gāzu veidošanās un izvade. Kāpēc tā notiek?
 
Par šo aktuālo diskomforta sajūtu visu Septembra mēnesi, LSK Kurzemes komitejas izdales punkti rīko informatīvus papildpasākumus un individuālas konsultācijas Kurzemes reģiona novados - Kuldīga, Ventspils, Stende, Roja, Liepāja, Vaiņode, Grobiņa, Dundaga, Mērsrags, Pāvilosta, Rucava, Alsunga.
 
Dalīsimies informācijā ar produktiem, kā tikt galā ar vēdera uzpūšanos, kas to izraisa, garšvielas, tējas, augļi un dārzeņi kuņģa un zarnu trakta darbības veicināšanai, un, citu līdz šim nezināmu informāciju. Apmeklētājiem ir iespēja saņemt izdales materiālus pie atbalsta paku saņemšanas brīdi.

Plānotie papildpasākumi:
 
*27.09., plkst. 11.00 LSK KK Liepājas nodaļā, Graudu iela 43A, Liepājā
*06.09., plkst. 11.00 LSK KK Ventspils nodaļā, Talsu iela 39, Ventspils
*13.09., plkst. 13.00 Dundagas novada sociālajā dienestā, Talsu ielā 7, Dundaga
*27.09., plkst. 11.00 LSK KK Grobiņas nodaļā, Lielā ielā 78, Grobiņā
*16.09., plkst. 10.00 LSK KK Kuldīgas nodaļā, Baznīcas ielā 29A, Kuldīgā
*10.09., plkst. 14.30 Mērsraga sociālā dienesta telpās, Lielā ielā 53, Mērsragā
*11.09., plkst. 09.00 Vērgales pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Pāvilostas novadā
*13.09., plkst. 14.00 Rojas sociālā dienesta telpās, Celtnieku iela 6, Rojā
*20.09., plkst. 15.00 LSK KK Stendes nodaļā, Robežu ielā 28, Stendē, Talsu novadā
*06.09., plkst. 13.00 Brīvības iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pagasts
*17.09., plkst. 09.00 "Līvas", Dunikā, Dunikas pagasts, Rucavas novads
*15.09., plkst. 13.00 Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā
 

Gatavojamies aukstajiem mēnešiem
Pievienots: 29 Jul 2021.


Vasaras laikā veselība ir jāstiprina ar ogām, dārzeņiem, augļiem, kas atrodami piemājas dārzos. Noteikti jānovērtē ir arī to ogu sniegtie labumi, kas aug, iespējams, tepat zem loga. Šobrīd ir īstais laiks, kad ievākt jāņogas, upenes, ērkšķogas ēšanai vai noglabāšanai starp ziemas krājumiem, tāpēc nevajag kavēties un gaidīt, līdz tās jau būs nobirušas.
 
SAC "Venta" (Kuldīga) ogas nelaiž zudumā un sagatavo tās uzglabāšanai ziemā, lai aukstajos mēnešos tās būtu pie rokas.

vairāk
Lai lustīgi un droši svētki!
Pievienots: 22 Jun 2021.
Pūt, Jānīti, vara tauri
Pašā Jāņu vakarā,
Lai sanāca Jāņa bērni,
Lai dziedāja Jāņu dziesmas,
 
Lai atnesa Jāņu zāles,
Lai iedzēra Jāņu alu,
Lai uzkoda Jāņu sieru
Lai aizdedza darvas mucu,
 
Lai darīja vaiņadziņus,
Lai gaidīja Jāņu rītu,
Kad saulīte rotājāsi.
 
LSK Kurzemes komiteja saime vēl, lai līst vissiltākais lietus, visdzidrāko rasu dod rīts un kaut ko no saulgriežu brīnuma, lai katrs paņem sev līdz.


SAC "Laidze" (Laidzes pagasts, Talsu novads) iemītnieki šo dienu pavada ar kino, teātra izrādēm un sirsnīgām sarunām.


SAC "Landze" (Piltenes pagasts, Ventspils novads) ar dziesmām, dejām un svētku mielastu ielīgo gada skaistākos svētkus! Klausoties skaistās latviešu dziesmas, kāds notrausa saviļņojuma asaras! "Landzē svētkiem būt!"

Centra iemītnieki un darbinieki saka īpašu Paldies Kristīnei Šteinhardei par skaistu koncertu.


 

vairāk
Gada vasarīgākie svētki ir klāt!
Pievienots: 21 Jun 2021.
Jāņus ievada Zāļu diena, kuras raksturīga paraža ir sētas pušķošana, vainagu pīšana un Jāņu zāļu lasīšana. Jāņus sagaidot, pušķo ēkas, vārtus, durvis, logus, jumtus, istabas, galdus un krēslus, darbarīkus. Jāņu zālēm ir sevišķa nozīme: tās nes auglību un svētību, dod veiksmi un veselību un veicina labklājības vairošanos.
 
Protams, kupli klāts svētku galds ir neatņemama svētku sastāvdaļa. Jau laicīgi par svētku sajūtu rūpējas SAC "Venta" (Kuldīga) iemītnieki kopā ar darbiniekiem.
 
 

 
Kuplākam svētku galdam, iesakām un dalāmies ar Jāņu siera recepti.
Pagatavošanai nepieciešams:
3 l pilnpiena
1 kg biezpiena
5 olu dzeltenumi
200 g sviesta (var likt arī 100 g)
ķimenes, sāls, citas garšvielas pēc izvēles
marle siešanai vai dziļāks trauks (zupas šķīvis, bļodiņa)
No šī daudzuma sanāks aptuveni 1,4 kg siera.
 
Pagatavošana: pienu uzkarsē, pievieno biezpienu un maisa, līdz atdalās sūkalas. Tad nokāš, liek atpakaļ katlā, pievieno sviestu, olas, garšvielas pēc izvēles un sāk maisīt. Masu maisa, līdz tā maina savu konsistenci un atdalās no katla malām, tad liek marlītē un noslogo.
Lai izdodas priecīga un veselīga līgošana!

Papildpasākumi Jūnijā: Sauļošanās ietekme uz veselību
Pievienots: 17 Jun 2021.
Vasara, jūra, saule – šie vārdi veido vieglu, pozitīvu noskaņojumu un sola priecīgus atpūtas brīžus. Tomēr jāatceras, ka pludmalē pavadītais laiks var nopietni apdraudēt jūsu veselību.
 
Saules apdegums ir galvenais riska faktors, kas var veicināt onkoloģisku ādas slimību veidošanos, tāpēc vienmēr jāatceras, ka saules apdegums nevis vienkārši rada diskomfortu ādai, bet var nopietni ietekmēt veselību.
 
Visu Jūnija mēnesi, LSK Kurzemes komiteja rīko informatīvu papildpasākumu un individuālas konsultācijas "Sauļošanās ietekmi uz veselību" Kurzemes reģiona novados - Kuldīga, Ventspils, Stende, Roja, Liepāja, Vaiņode, Grobiņa, Dundaga, Mērsrags, Pāvilosta, Rucava, Alsunga.
 
Dalīsimies informācijā ar galvenajiem pareizas sauļošanās noteikumiem, kā noteikt ādas tipu pareizam pareizu sauļošanās režīmam un citu līdz šim nezināmu informāciju. Apmeklētājiem ir iespēja saņemt izdales materiālus pie atbalsta paku saņemšanas brīdi.
 

 
Plānotie papildpasākumi:
 
*17.06., plkst. 14.00 LSK KK Liepājas nodaļā, Graudu iela 43A, Liepājā
*21.06., plkst. 11.00 LSK KK Ventspils nodaļā, Talsu iela 39, Ventspils
*16.06., plkst. 13.00 Dundagas novada sociālajā dienestā, Talsu ielā 7, Dundaga
*28.06., plkst. 11.00 LSK KK Grobiņas nodaļā, Lielā ielā 78, Grobiņā
*17.06., plkst. 10.00 LSK KK Kuldīgas nodaļā, Baznīcas ielā 29A, Kuldīgā
*18.06., plkst. 14.00 Mērsraga sociālā dienesta telpās, Lielā ielā 53, Mērsragā
*11.06., plkst. 09.00 Vērgales pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Pāvilostas novadā
*14.06., plkst. 13.00 Rojas sociālā dienesta telpās, Celtnieku iela 6, Rojā
*21.06., plkst. 15.00 LSK KK Stendes nodaļā, Robežu ielā 28, Stendē, Talsu novadā
*07.06., plkst. 09.00 Brīvības iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pagasts
*05.06., plkst. 09.00 "Līvas", Dunikā, Dunikas pagasts, Rucavas novads
*16.06., plkst. 13.00 Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā
 

Vasaras dienas pavadītas pie dabas
Pievienots: 02 Jun 2021.
Laba ideja kā pavadīt savu brīvo laiku svaigā gaidā ir došanās pārgājienos, ko labprāt bauda SAC "Stūrīši" (Laidzes pagasts, Talsu novads) iemītnieki.
 
Aktīvākie iemītnieki devās pārgājienā pa Talsu pauguraines dabas taku uz Milzkalnu un Sapņu ezeru. Iepazina mežā sastopamos augus, koku sugas, apgāja apkārt Sapņu ezeram. Tad mācījās ieturēt piknika maltīti, kā savērt desiņas uz iesmiņiem un katrs sev pamēģināja tās izcept uz uguns.
 
Kā Jūs baudāt siltās vasaras dienas?
 

"Ventiņmāja" seniori nejūtas vientuļi
Pievienots: 16 Jun 2021.
Lai seniori nejustos vientuļi diendienā, Daudzfunkcionālā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja" (Ventspils) katru dienu apmeklētāji ierodas ciemos, ievērojot visus drošības pasākums - nelielā skaitā un nelielā laika intervālā.
 
Arī ir padomāts par Dienas centra apmeklētājiem ar ierobežotām iespējām. Lai viņi nejustos vientuļi un varētu būt kopā ar mums, tiekamies arī dabā.