Latvijas Sarkanais Krusts


Projekts SAC "Landzes" teritorijas labiekārtošanai ir pabeigts!

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" (turpmāk - LSK) Kurzemes komitejas Sociālās aprūpes centra "Landze" (Piltenes pagats, Ventspils novads) ir pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi infrastruktūras pieejamībai, uzlabojot klientiem un apmeklētājiem uzturēšanās iespējas svaigā gaisā jebkuros laika apstākļos.

Atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" izsludinātā projektu konkursā , Rīcības nosaukums "Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei" ietvaros iesniegts projekts "Teritorijas labiekārtojums sociālās aprūpes centra "Landze" infrastruktūras pieejamības uzlabošanai" (Nr.20-08-AL17-A019.2203-000011) būvniecības realizēšanu.  
 
  

Projekta ietvaros veikti sekojoši darbi:
  • laukuma izbūve;
  • takas izveide;
  • laternu uzstādīšana;
  • atkritumu urnu un soliņu izvietošana
Visi labiekārtošanas darbi veikti sadarbībā ar SIA "Vīgantes" (35 383.19 EUR/ bez PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir 30 000 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 27 000 EUR. 

   
 
 
 
Projekts "Teritorijas labiekārtojums sociālās aprūpes centra "Landze" infrastruktūras pieejamības uzlabošanai"

 

Lai uzlabotu biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" (turpmāk - LSK) Kurzemes komitejas Sociālās aprūpes centra "Landze" (Piltenes pagats, Ventspils novads) infrastruktūras pieejamību, uzlabot klientiem un apmeklētājiem uzturēšanās iespējas svaigā gaisā jebkuros laika apstākļos, tiks uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" izsludinātā projektu konkursā , Rīcības nosaukums "Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei"  ietvaros iesniegts projekts "Teritorijas labiekārtojums sociālās aprūpes centra "Landze" infrastruktūras pieejamības uzlabošanai" (Nr.20-08-AL17-A019.2203-000011) būvniecības realizēšanu.
  

Projekta ietvaros tiks veikti sekojoši darbi - pastaigu takas un laukuma izbūve, kuru veiks SIA "Vīgantes" (35 383.19 EUR/ bez PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir 30 000 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 27 000 EUR.