Latvijas Sarkanais Krusts


Iepazīstot Latvijas kultūru klātienē
Apmācies piektdienas, 15. maija rīts Ventspilī. Pie LSK Kurzemes komitejas daudzfunkcionālā dienas centra „Ventiņmāja” pulcējas  liels pulks patīkami satrauktu ļaužu, lai dotos  ekskursijā uz Alsungu un Kuldīgu. Projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” ietvaros visi kursu apmeklētājiem ir iespēja doties kultūrvēsturiskā ekskursijā, lai klātienē  iepazītu  mūsu kultūras mantojumu.

 
   
 
Lielākai daļai Latviešu valodas un kultūras kursu apmeklētājiem  no Ventspils   viesošanās Alsungā un iespēja apskatīt ne tikai slaveno Ventas rumbu Kuldīgā, bet arī dažnedažādas Kuldīgas skaistās un bieži vien tūristiem nezināmas vietas bija pirmreizējs un iespaidīgs piedzīvojums. Ikviens varēja kultūras mantojumu izbaudīt sev vispatīkamākajā veidā- caur  aizraujošo gides Ineses stāstījumu, caur Suitu  sievu dziedājumiem un interaktīvo  apdziedāšanos, caur košo pūra lādes dārgumu aptaustīšanu vai caur seno kurzemnieku ēdienu baudīšanu. 

 
 
 
 Kursu dalībnieki atzina, ka latviešu kultūras mantojums ir neticami interesants un pārsteidzošs, ļaujot Latviju uztvert citām acīm un piekļūt daudz tuvāk latviešu pasaulei.
Smiekli, labvēlība un atvērtība bija šīs dienas neiztrūkstoši pavadoņi. 
 
 Ekskursiju nodrošināja Baltijas Ceļojumu grupa.
 
 
Ne tik grūti, kā izskatās
Lai informētu Liepājā dzīvojošos  trešo valstu valstspiederīgos  par naturalizācijas procesa norisi, pilsonības iegūšanas nosacījumiem, kā arī sniegtu  atbildes uz klātesošo jautājumiem   Liepājā 23. un 24. martā tika rīkots informatīvs pasākums ar Liepājas Pilsonības un Migrāciju lietu pārvaldes vecāko referenti Aiju Stanki.
 
Sākotnēji vecākā referente iepazīstināja ar ārzemnieku un nepilsoņu statistikas tendencēm Latvijā, īsumā informējot arī ar Pilsonības likumu, pilsoņu un nepilsoņu tiesībām, nodevu apmēriem, iespējamiem atvieglojumiem, kā arī analizēja individuāli interesējošus gadījumus. Pēc kafijas pauzes visi klātesošie ķērās klāt naturalizācijas  eksāmena jautājumiem, uzzinot gan par eksāmena norisi, tajā izvirzītajiem uzdevumiem un prasībām, izpildot reālus eksāmena uzdevumu piemērus klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanās un mutiskajai eksāmena sadaļai, analizējot tipiskākās kļūdas un neskopojoties ar ieteikumiem veiksmīgai eksāmena nokārtošanai.

 
  Pēc valodas eksāmena jautājumiem uzmanība tika veltīta arī Vēstures un kultūras eksāmena sadaļai, izzinot gan eksāmena uzbūves būtību, gan praktiski izpētot un cenšoties atbildēt uz testa jautājumiem. Jokiem mijoties ar piepūles pilnām pareizo atbilžu meklējumu minūtēm, jautājumiem – ar atbildēm lielākā informatīvā pasākuma apmeklētāju daļa secināja, ka eksāmena prasības nav grūtas, un daudzi apņēmās turpmāk  piektdienās apmeklēt Liepājas PMLP rīkotās  Atvērto durvju dienas, lai vēl pamatīgāk sagatavotos naturalizācijas eksāmenam.
          

 Ieva Krūmiņa
 Projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai”
 reģionālā koordinatore Liepājā un Ventspilī

Liepājā Trešo valstu valstspiederīgie mācās latviešu valodu un iepazīst latviešu kultūru

Projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” ietvaros Liepājas apmācību grupu dalībnieki uzcītīgi apgūst latviešu valodas līkločus iknedēļas valodas nodarbībās biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Liepājas nodaļā un, līdztekus mācībām, iepazīst arī latviešu kultūru.

Marts latviešu valodas un kultūras kursu studentiem ir bijis aktīvs mēnesis, jo tika apmeklēts Liepājas muzejs un tajā esošā Latviskā sēta, iepazīstot seno latviešu sadzīvi un izpratni par latviešu skaistuma izpratni, kā arī vēroti senie Nīcas Kāzu rituāli, izzinot arī Nīcas tautas tērpā ietverto vēstījumu. Tāpat, pabūts „Dzejas tējnīcā”, lai klausītos dzeju un sarunās ar dzejnieci Moru Sauli ielūkotos kāda latviešu dzejnieka pasaulē, kā arī dotos kopīgā izzinošā ekskursijā pa savu pilsētu Liepāju. Lai arī ne viens vien kursu apmeklētājs ik dienu uzturas Liepājā, izstaigājot „ Liepājas himnas ceļu” kopā ar skolotāju, pilsēta izstāstīja līdz šim nezināmu stāstu par Rožu laukumu, Graudu ielas vēsturisko apbūvi, seno sanatoriju, Latviešu biedrības namu, Līvu koku, noslēdzoties pie nule nozagtā Liepājas simbola – ģitāras. Ekskursiju laikā izskanēja neskaitāmi jautājumi, liekot skolotājai atmiņā atsaukt vissīkākās vēstures detaļas, kas apliecina trešo valstu valstspiederīgo atmodināto interesi par mūsu kultūru un vēsturi.

Liepājā esošo latviešu valodas un kultūras kursu apmeklētāji izrādīja arī lielu vēlmi būt daļai no ekonomiski aktīvās sabiedrības daļas, aktīvi piesakoties subsidētajām darba vietām. Liepājas darba devēji – Liepājas Neredzīgo biedrība, Liepājas Diabēta biedrība, SIA „Grobiņas Zieds” un arī LSK Kurzemes komiteja – ar prieku izmantos iespēju saņemt palīdzīgu roku no astoņiem subsidētā darba  veicējiem projekta ietvaros, ļaujot tiem nereti pēc ļoti ilga pārtraukuma vai pat pirmo reizi atrodoties Latvijā, iekļauties darba tirgū.

Liepājā jauna apmācību grupa Latviešu valodas un kultūras apgūšanā