Latvijas Sarkanais Krusts


SAC "Stūrīši" teritorijas labiekārtošana (Laidzes pagasts, Talsu novads)
Lai labiekārtotu Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas teritorijas "Leprozorijas" parku Stūrīšciemā ir uzsākti darbi projekta ietvaros, lai jau pavasarī senā un gleznainā teritorija būtu izbaudāma gan šeit mītošajiem, gan ciemiņiem.

Sadarbībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Lauku attīstības programmas pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", tika apstiprināts projekts , lai līdz  2015.gada 1.maijam teritorijā izveidotu pastaigu celiņus, soliņus, lapeni, ugunskura vietu, šūpoles un apgaismojumu. Labiekārtotā teritorijā plānots izvietot arī informatīvu stendu par Leprazorija vēsturi. Senajā Leprazorija teritorijā joprojām mīt ļaudis un  darbojas SAC „Stūrīši” dodot mājvietu vairāk kā simts pastāvīgajiem klientiem.Gleznaino vēsturisko Leprazorija teritoriju bieži apmeklē ciemiņi  ne tikai no tuvākām un tālākām Latvijas vietām, bet arī no ārvalstīm.   
SAC "Stūrīši" teritorijas labiekārtošana
Lai labiekārtotu Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas teritorijas "Leprozorijas" parku Stūrīšciemā ir uzsākti darbi projekta ietvaros, lai jau pavasarī senā un gleznainā teritorija būtu izbaudāma gan šeit mītošajiem, gan ciemiņiem.
 
Sadarbībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Lauku attīstības programmas pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", tika apstiprināts projekts , lai līdz  2015.gada 1.maijam teritorijā izveidotu pastaigu celiņus, soliņus, lapeni, ugunskura vietu, šūpoles un apgaismojumu. Labiekārtotā teritorijā plānots izvietot arī informatīvu stendu par Leprazorija vēsturi. Senajā Leprazorija teritorijā joprojām mīt ļaudis un  darbojas SAC „Stūrīši” dodot mājvietu vairāk kā simts pastāvīgajiem klientiem.Gleznaino vēsturisko Leprazorija teritoriju bieži apmeklē ciemiņi  ne tikai no tuvākām un tālākām Latvijas vietām, bet arī no ārvalstīm.