Latvijas Sarkanais Krusts


Paldies vārdi nodibinājumam "Borisa un Ināras Teterevu fondam"
"Jūs dodami sauli-
ziedus sirdīs raisiet,
Un vārdus skaistākos
Jums sirds pretī dod!

Par rūpēm, par to, ka dots tik daudz.
Par gardām zupām, maizīti.
Jums no manis liels paldies!

Lai svētītas Jūsu domas, sirdis, rokas un Jūs paši!"

 
Šos paldies vārdus no sirds raksta vientuļā vecmāmiņa E. Gailīte, kura ir viena no 100 cilvēkiem, kas saņem LSK Kurzemes komitejas gatavoto silto maltīti.

Sadarbībā ar nodibinājuma "Borisa un Ināras Teterevu fonds" labdarības programmu "Maizes rieciens" silto maltīti saņem personas, kas ir vientuļas un ar smagu saslimšanu,  vai kustību ierobežojumu dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības, un kuriem nav līdzekļu ēdienu iegādei. Pateicoties LSK Kurzemes komitejas biroja „Aprūpes mājai” darbiniekiem, ik darba dienu saņem siltu maltīti dzīvesvietā.


 
     
 

Svētku kartiņa ar pensionāres E.Gailītes rakstītiem paldies vārdiem
nodibinājumam "Borisa un Ināras Teterevu fonds"
LSK Kurzemes komiteja atsāk darbību Zupas virtuvē
Ar 2015. gada 1.oktobri, biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteja ir atsākusi siltas maltītes gatavošanu un piegādi mazaisargātām personām Talsu novadā, Laidzes, Valdemārpils, Ārlavu, kā arī Lībagu pagastā. Oktobra mēnesī tika pagatavotas un piegādātas 792 siltas zupas porcijas 36 personām. 


Sadarbībā ar  nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” labdarības programmu „Maizes rieciens”,  LSK Kurzemes komiteja ir atsākusi siltas maltītes gatavošanu un piegādi mazaizsargātām personām Talsu novadā. Jau kopš 2009. gada sadarbībā ar dažādām organizācijām LSK Kurzemes komiteja vārīja un izsniedza silto maltīti līdz 100 cilvēkiem dienā. Kopš 2013. gada jūlija LSK Kurzemes komiteja zupu pieved klientiem viņu dzīvesvietās.

Laika posmā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada  30. jūnijam  katru darba dienu saņēma 32 seniori, savukārt oktobra mēnesī tika izdalītas 792 siltas zupas porcijas 36 personām,  kuras  ir vientuļas un ar smagu saslimšanu,  vai kustību ierobežojumu dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības, un kuriem nav līdzekļu ēdienu iegādei. Pateicoties LSK Kurzemes komitejas  biroja „Aprūpes mājai” darbiniekiem, ik darba dienu saņem siltu maltīti  dzīvesvietā.  Talsu un  Valdemārpils, Stendes pilsēta, Lībagu, Laidzes un Ģibuļu pagasts ir darbinieku ikdienas maršruts, apmeklējot  sirmgalvjus ar tik  gaidīto silto maltīti.

Lai spētu nodrošināt kvalitatīvāku maltīti, pateicoties nodibinājumam „Borisa un Ināras Teterevu fonds”  LSK Kurzemes komiteja savā īpašumā ieguva virtuves iekārtojumu - dārzeņu griezējs un 83 litrus ietilpīgu katlu ar vāku.


         
Silta maltīte visiem!

Sadarbībā ar  nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” labdarības programmu „Maizes rieciens”,  LSK Kurzemes komiteja ir atsākusi siltas maltītes gatavošanu un piegādi mazaizsargātām personām Talsu novadā. Jau kopš 2009. gada sadarbībā ar dažādām organizācijām LSK Kurzemes komiteja vārīja un izsniedza silto maltīti līdz 100 cilvēkiem dienā. Kopš 2013. gada jūlija LSK Kurzemes komiteja zupu pieved klientiem viņu dzīvesvietās.
Laika posmā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada  30. jūnijam  katru darba dienu 32 seniori, kuri  ir vientuļi un smagu saslimšanu,  vai kustību ierobežojumu dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības, un kuriem nav līdzekļu ēdienu iegādei,  pateicoties LSK Kurzemes komitejas  biroja „Aprūpes mājai” darbiniekiem, ik darba dienu saņem siltu maltīti  dzīvesvietā.  Talsu un  Valdemārpils, Stendes pilsēta, Lībagu un Ģibuļu pagasts ir darbinieku ikdienas maršruts, apmeklējot  sirmgalvjus ar tik  gaidīto silto maltīti. Ik mēnesi tiks izdalītas vidēji 675 siltā ēdiena porcijas.

Kopējais no nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” saņemtais finansējums  siltās maltītes nodrošināšanai  minētajā laika posmā sastāda 4500 EUR, savukārt degvielas izmaksas 2880 EUR apmērā, sedz LSK Kurzemes komiteja.

  Tāpat LSK Kurzeme   uz  Talsu Romas katoļu draudzi  ikdienas piegādā  10 siltās ēdiena porcijas draudzes pārziņā esošajiem  trūcīgajiem sirmgalvjiem, to darot par pašas  komitejas līdzekļiem.