Latvijas Sarkanais Krusts


Projekts „Kopgalds-siltas maltītes atbalsts mazturīgajiem iedzīvotājiem2013./2014.”(Talsu novads)

Siltas maltītes nodrošināšana vēl aizvien sagādā grūtības daudzām Latvijas ģimenēm. Daudzi nespēj atgūties pēc ekonomiskās krīzes un netiek galā ar ekonomiskās krīzes sekām, daudzi vienkārši nespēj paši par sevi parūpēties jau gadiem. Cilvēka izdzīvošanai vissvarīgākais ir ēdiens , tādēļ Kopgalds apvieno zupas virtuves, kas cilvēkus nešķiro un siltas zupas šķīvi sniedz katram, kas to ar pastieptu roku lūdz. Zupas virtuvē pēc palīdzības vēršas bezdarbnieki, invalīdi, veci un vientuļi cilvēki, daudzbērnu ģimenes,nereti spainītī  līdzi siltu zupu saņem  arī mājās palikušie izsalkušie bērni un vecvecāki.

Projektu atbalsta Nodibinājums „Fonds Ziedot” un tā  ietvaros ikmēnesi  izdalītas tiek 525 porcijas paēdinot ikdienu 25 cilvēkus. Zupas virtuves darba laiks ir no 12:00-14:00 un tā atrodas Talsu pievārtē, Zvirgzdos, Zvirgzdu pansijā.