Latvijas Sarkanais Krusts


Projekts „Darba vieta jaunietim”
Sadarbībā ar NVA Un Eiropas Sociālā fonda projektu „Kompleksiatbalsta pasākumi”, laika posmā no 2013. gada novembra līdz 2014. gada augustam LSK Kurzemes komitejā  iespēju  integrēties darba tirgū un apgūt jaunas iemaņas tika dotas  jaunietim - bezdarbniekam, kurš šai laika posmā apgūst grāmatveža palīga praktiskās iemaņas un būtiski atvieglo komitejas darbu.

Vairāk informācijas par projektu:
http://www.nva.gov.lv/esf/index.php?cid=3&mid=29