Latvijas Sarkanais Krusts


Gada nogalē mazaizsargātās mājsaimniecības varēs saņemt papildu pārtikas komplektus
Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros līdz gada beigām mazaizsargātu mājsaimniecību locekļiem būs iespējams saņemt papildu pārtikas komplektu. Tas darīts ar mērķi, lai elastīgi un bez kavēšanās sniegtu papildu pārtikas atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām situācijā, kad palielinās patēriņa cenas, it īpaši pārtikai.
Publicitātes foto avots: pixabay.com

2021. gada ceturtajā ceturksnī katrai personai, kurai ir spēkā esoša pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgai, krīzes situācijā esošai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 EUR) ir iespēja saņemt papildu pārtikas komplektu, neraugoties uz to vai izziņa spēkā vienā, divos mēnešos vai visu ceturksni. Indikatīvais papildus pārtikas komplekta skaits ir 63 000.
Izmaiņas pamatojamas ar nepieciešamību atbalstīt zemu ienākumu mājsaimniecības situācijā, kad Latvijā tiek prognozēts cenu kāpums resursiem, loģistikas pakalpojumiem un izrietoši - pārtikai. Minētajā situācijā palielinās nepieciešamība nekavējoši un elastīgi nodrošināt cilvēku pamatvajadzības: mazināt nenodrošinātību ar pārtiku.
 
“Covid-19 krīzes izraisītās sociāli ekonomiskās situācijas ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, īpaši uz mazturīgām mājsaimniecībām, atspoguļo atbalsta saņēmēju skaita izmaiņas, kas ārkārtas situāciju laikā strauji pieaug, bet uzlabojoties situācijai samazinās. Tāpēc šajā laikā ir būtiski sniegt kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazināt sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām,” atzīmē Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.
 
2021. gada nogalē vienlaikus iespējams Covid-19 saslimšanas pieaugums, kurš būtiski ietekmē neaizsargātāko sabiedrības grupu - nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto vai krīzes situācijā esošu mājsaimniecību ienākumus un inflācijas palielinājums, kura dinamiku ietekmē straujš resursu un pārtikas izejvielu cenu kāpums, un pārtikas cenu pieaugums tiek prognozēts par 3,6 %.
 
Lai sniegtu atbalstu kritiski svarīgs atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds no 2014.gada īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.
 
Fonds apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā nozīmīgas pašvaldības un to iestādes, reliģiskās un nevaldības sektora partnerorganizācijas visā Latvijā, to starpā sociālos dienestus, "Samāriešu fonds", "Latvijas Samariešu apvienība", "Latvijas Sarkanais Krusts" un "Pestīšanas armija", kas nodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu. 
 
Plašāka informācija www.atbalstapakas.lv.

Publicitātes foto avots: pixabay.com


Papildpasākumi Septembrī: Gāzes vēderā jeb meteorisms


Vēders burkšķ un pūšas. Šāda situācija nav nekas neparasts. Turklāt nereti to pavada pilnuma sajūta pakrūtē, spazmatiskas sāpes vēderā, atraugas, pastiprināta gāzu veidošanās un izvade. Kāpēc tā notiek?
 
Par šo aktuālo diskomforta sajūtu visu Septembra mēnesi, LSK Kurzemes komitejas izdales punkti rīko informatīvus papildpasākumus un individuālas konsultācijas Kurzemes reģiona novados - Kuldīga, Ventspils, Stende, Roja, Liepāja, Vaiņode, Grobiņa, Dundaga, Mērsrags, Pāvilosta, Rucava, Alsunga.
 
Dalīsimies informācijā ar produktiem, kā tikt galā ar vēdera uzpūšanos, kas to izraisa, garšvielas, tējas, augļi un dārzeņi kuņģa un zarnu trakta darbības veicināšanai, un, citu līdz šim nezināmu informāciju. Apmeklētājiem ir iespēja saņemt izdales materiālus pie atbalsta paku saņemšanas brīdi.

Plānotie papildpasākumi:
 
*27.09., plkst. 11.00 LSK KK Liepājas nodaļā, Graudu iela 43A, Liepājā
*06.09., plkst. 11.00 LSK KK Ventspils nodaļā, Talsu iela 39, Ventspils
*13.09., plkst. 13.00 Dundagas novada sociālajā dienestā, Talsu ielā 7, Dundaga
*27.09., plkst. 11.00 LSK KK Grobiņas nodaļā, Lielā ielā 78, Grobiņā
*16.09., plkst. 10.00 LSK KK Kuldīgas nodaļā, Baznīcas ielā 29A, Kuldīgā
*10.09., plkst. 14.30 Mērsraga sociālā dienesta telpās, Lielā ielā 53, Mērsragā
*11.09., plkst. 09.00 Vērgales pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Pāvilostas novadā
*13.09., plkst. 14.00 Rojas sociālā dienesta telpās, Celtnieku iela 6, Rojā
*20.09., plkst. 15.00 LSK KK Stendes nodaļā, Robežu ielā 28, Stendē, Talsu novadā
*06.09., plkst. 13.00 Brīvības iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pagasts
*17.09., plkst. 09.00 "Līvas", Dunikā, Dunikas pagasts, Rucavas novads
*15.09., plkst. 13.00 Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā
 

Papildpasākumi Jūnijā: Sauļošanās ietekme uz veselību
Vasara, jūra, saule – šie vārdi veido vieglu, pozitīvu noskaņojumu un sola priecīgus atpūtas brīžus. Tomēr jāatceras, ka pludmalē pavadītais laiks var nopietni apdraudēt jūsu veselību.
 
Saules apdegums ir galvenais riska faktors, kas var veicināt onkoloģisku ādas slimību veidošanos, tāpēc vienmēr jāatceras, ka saules apdegums nevis vienkārši rada diskomfortu ādai, bet var nopietni ietekmēt veselību.
 
Visu Jūnija mēnesi, LSK Kurzemes komiteja rīko informatīvu papildpasākumu un individuālas konsultācijas "Sauļošanās ietekmi uz veselību" Kurzemes reģiona novados - Kuldīga, Ventspils, Stende, Roja, Liepāja, Vaiņode, Grobiņa, Dundaga, Mērsrags, Pāvilosta, Rucava, Alsunga.
 
Dalīsimies informācijā ar galvenajiem pareizas sauļošanās noteikumiem, kā noteikt ādas tipu pareizam pareizu sauļošanās režīmam un citu līdz šim nezināmu informāciju. Apmeklētājiem ir iespēja saņemt izdales materiālus pie atbalsta paku saņemšanas brīdi.
 

 
Plānotie papildpasākumi:
 
*17.06., plkst. 14.00 LSK KK Liepājas nodaļā, Graudu iela 43A, Liepājā
*21.06., plkst. 11.00 LSK KK Ventspils nodaļā, Talsu iela 39, Ventspils
*16.06., plkst. 13.00 Dundagas novada sociālajā dienestā, Talsu ielā 7, Dundaga
*28.06., plkst. 11.00 LSK KK Grobiņas nodaļā, Lielā ielā 78, Grobiņā
*17.06., plkst. 10.00 LSK KK Kuldīgas nodaļā, Baznīcas ielā 29A, Kuldīgā
*18.06., plkst. 14.00 Mērsraga sociālā dienesta telpās, Lielā ielā 53, Mērsragā
*11.06., plkst. 09.00 Vērgales pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Pāvilostas novadā
*14.06., plkst. 13.00 Rojas sociālā dienesta telpās, Celtnieku iela 6, Rojā
*21.06., plkst. 15.00 LSK KK Stendes nodaļā, Robežu ielā 28, Stendē, Talsu novadā
*07.06., plkst. 09.00 Brīvības iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pagasts
*05.06., plkst. 09.00 "Līvas", Dunikā, Dunikas pagasts, Rucavas novads
*16.06., plkst. 13.00 Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā
 

Plānotie papildpasākumi/ individuālās konsultācijas Martā
  
 
Šā gada pirmajā ceturksnī, visa Marta mēnesī, LSK Kurzemes komiteja rīko informatīvu papildpasākumu jeb individuālas konsultācijas "Pilnvērtīga uztura ēdienkarte izmantojot pārtikas paku saturu" Kurzemes reģiona novados - Kuldīga, Ventspils, Stende, Roja, Liepāja, Vaiņode, Grobiņa, Dundaga, Mērsrags, Pāvilosta, Rucava, Alsunga. 

Dalīsimies informācijā ar pilvērtīgu uztura ēdienkarti, kuras pamatu veido EAF darbības programmas pārtikas palīdzības pakas saturs, 10 interesanti fakti un citus līdz šim nezināmus faktus. Apmeklētājiem būs iespēja saņemt izdales materiālus pie atbalsta paku saņemšanas brīdi. 


Plānotie papildpasākumi: 
*11.03, plkst. 11.00 LSK KK Liepājas nodaļā, Graudu iela 43A, Liepājā
*18.03., plkst. 11.00 LSK KK Ventspils nodaļā, Talsu iela 39, Ventspils
*15.03., plkst. 11.00 Dundagas novada sociālajā dienestā, Talsu ielā 7, Dundaga
*22.03., plkst. 11.00 LSK KK Grobiņas nodalā, Lielā ielā 78, Grobiņā
*18.03., plkst. 09.00 LSK KK Kuldīgas nodaļā, Baznīcas ielā 29, Kuldīgā 
*24.03., plkst. 15.00 Mērsraga sociālā dienesta telpās, Lielā ielā 53, Mērsragā
*12.03., plkst. 09.00 Vērgales pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Pāvilostas novadā
*15.03., plkst. 13.00 Rojas sociālā dienesta telpās, Celtnieku iela 6, Rojā
*15.03., plkst. 14.30 LSK KK Stendes nodaļā, Robežu ielā 28, Stendē, Talsu novadā

*08.03., plkst. 09.00 Vaiņodes kultūras namā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē
*10.03., plkst. 09.00 "Līvas", Dunikā, Dunikas pagasts, Rucavas novads
*24.03., plkst. 13.00 Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā