Latvijas Sarkanais Krusts


KONTAKTI UN DARBA LAIKI
LSK Kurzemes komiteja
Latvijas Sarkanais Krusts        
 

"Stūrīši 8", Laidzes pagasts, Talsu novads, LV - 3280
Koordinātas: 
57°14'41.3"N 22°39'14.0"E
 
 

LSK Kurzemes komitejas vadošie un administratīvie darbinieki:

Maija Aveniņa, priekšsēdētāja

 Anita Boitmane, izpilddirektore
e-pasts: anita.boitmane@redcross.lv

Oskars Kļava, izpilddirektora vietnieks
+371 261 321 79; e-pasts: oskars.klava@redcross.lv 

Grāmatvedība
+371 632 37733; e-pasts: lsk.kurzeme@redcross.lv

Ivonna Kļava, sekretāre – lietvede
+371 632 37736; e-pasts: lsk.kurzeme@redcross.lv
 

Lelde Meirāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste, EAF vistrūcīgākajām personām programmas koordinatore Kurzemē
+371 632 377 35; e-pasts: lelde.meirane@redcross.lv

  


Lāsma Šnēfelde, LSK aprūpes centra „Stūrīši” sociālā darbiniece
+371 632 377 37; e-pasts: lasma.snefelde@redcross.lv
 

Velta Kurenkova SAC „Stūrīši” vecākā māsa
+371 632 377 34, e-pasts:  sac.sturisi@redcross.lv


Sestdienās, svētdienās

SAC "Stūrīši" informācijas centrs
sac.sturisi@redcross.lv 
+371 632 37738


Laura Graudiņa, SAC "Landze" (Piltenes pagasts, Ventspils novads) vadītāja un sociālā darbiniece
+371 294 426 95; e-pasts: 
laura.graudina@redcross.lv


Marina Raksa, SAC "Venta" (Kuldīga) biroja administratore
+371 257 191 61; e-pasts: lsk.venta@redcross.lv 

Simona Boitmane, SAC "Krustceles" (Usma, Ventspils novads) biroja administratore
+371 254 511 43; e-pasts: 
sac.krustceles@redcross.lv 


Raivita Tuka, SAC "Atpūtas" (Remte, Remtes pagasts, Saldus novads) biroja administratore
+371 295 888 44
; e-pasts: sac.atputas@redcross.lv

Aira Pipara, SAC "Ruba" (Ruba, Rubas pagasts, Saldus novads) biroja administratore
+371 261 664 69
; e-pasts: lsk.ruba@redcross.lv

Specializētais medicīniskais transports
 +371 220 846 36

Rihards Bērziņš, Drošības pogas pakalpojums
 +371 280 115 11; e-pasts: rihards.berzins@redcross.lv


Birojs "Aprūpes mājās" Talsu novadā
+371 27112842


Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs - 
Ilglaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Laidze" (Laidzes pagasts, Talsu novads)
+371 202 873 53, e-pasts: sac.laidze@redcross.lv


Dienas aprūpes centra cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Talsu novadā 

Vadītāja Simona Mantniece
+371 265 786 76
e-pasts: simona.mantniece@redcross.lv
 Stendes nodaļa
Robežu iela 28, Stende

Pirmdienas, Trešdienas Piektdienas
10.00 - 16.00
 
+317 257 523 57
e-pasts: lsk.kurzeme@redcross.lv


 

Kuldīgas nodaļa
Liepājas iela 35, Kuldīga 
 

+317 265 133 47
e-pasts: lsk.kuldiga@inbox.lvGrobiņas nodaļa

Lielā iela 78, Grobiņa

Darba laiks
Pirmdienas, Piektdienas 
09.00 - 16.00
+317 291 879 89
e-pasts: inta.mangale@inbox.lvLiepājas nodaļa
 
Graudu iela 43A, Liepāja 
 

Darba laiks 
Otrdienas, Ceturtdienas
11.00 - 15.00
+371 264 605 15
e-pasts: lsk.liepaja@redcross.lvVentspils nodaļa
Daudzfunkcionālais ģimenes atbalsta centrs "Ventiņmāja"
Talsu iela 39, Ventspils

Darba laiks
Katru darba dienu 
10.00 - 17.00
 +371 257 179 10

e-pasts: ventinmaja@redcross.lv 


Tukuma nodaļa

Kurzemes iela 5A, Tukums

Darba laiks
Pirmdienas 08.00 - 15.00
Otrdienas 08.00-16.00
Trešdienas 08.00-12.00
Piektdienas 08.00 - 16.00

Sestdienas, Svētdienas, svētku dienas SLĒGTS
+371 29403332
e-pasts: lsk.tukums@redcross.lv
 

Kandavas nodaļa

Lielā iela 26, Kandava

Darba laiks
P.,O.,T.,Pk. no 9.00 -12.00
Ceturtdienās no 12.00 - 15.00
 
+371 26312977
e-pasts: lsk.kandava@redcross.lv


Saldus nodaļa

Skrundas iela 12, Saldus

Darba laiks
 darbadienās 09.00 – 17.30
pusdienas pārtraukums 12.00-12.30

+371 27710759
e-pasts: lsk.saldus@redcross.lv