Latvijas Sarkanais Krusts


LSK Kurzemes komitejas struktūrshēma


 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Kurzemes komiteja


 


 


 
Anita Boitmane

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Kurzemes komitejas
SAC "Stūrīši" izpilddirektoreOskars Kļava

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Kurzemes komitejas
Izpilddirektores vietnieks

 


LSK Kurzemes komitejas administratīvās nodaļas speciālisti 
Signija Lasmane
Lietvede
  
Rita Robiņa
Grāmatvede
  
Lelde Meirāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste, 
EAF vistrūcīgākajām personām programmas koordinatore LSK Kurzemes komitejas Tehniskā nodaļa

Renārs Boitmanis
Automobiļa vadītājs/
Darba aizsardzības speciālistsAndis Veidelis
Palīgstrādnieks
  

 

Uldis Blumbergs
Rūpniecisko katlu kurinātājs 

Ilmārs Jaņķevics
Palīgstrādnieks
 
LSK Kurzemes komitejas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Stūrīši" Veselības aprūpes nodaļas speciālisti

Velta Kurenkova
Vecākā medicīnas māsa

Maija Rozentāle
Medicīnas māsa


Indra Šimanovska
Medicīnas māsa

 

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa SAC "Stūrīši"Lāsma Šnēfelde
Sociālais darbinieks


Laura Šneidere
Sociālais rehabilitētājs
 

 


Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Talsu novada Dienas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem


Simona Mantniece
Vadītāja 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Landze", Piltenes pagasts, Ventspils novads

 
Laura Graudiņa
Sociālā darbiniece

 Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Daudzfunkcionālais Dienas centrs "Ventiņmāja", Ventspils
Gundega Jansone

Sociālā darbiniece Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Kuldīgas nodaļa


 
Iveta Skude-Raksa
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākām personām
programmas koordinatore Kuldīgā
 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Venta", Kuldīga
 

Marina Raksa
Biroja administratore 

  Elita Leimane
Sociālā aprūpētāja

 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Krustceles", Usma, Ventspils novads
Simona Boitmane
Biroja administratore 


Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Liepājas un Grobiņas nodaļa

 

 
Anita Kauce
Liepājas nodaļas vadītāja

  
 

Inta Mangale
Grobiņas nodaļas vadītāja

 


Anita Boitmane

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Kurzemes komitejas
SAC "Stūrīši" izpilddirektore