Latvijas Sarkanais Krusts


LSK darbības pamatuzdevumi:

  • Popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības, kustības pamatprincipus, sadarboties ar valsts institūcijām, lai nodrošinātu starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu un aizsargātu Sarkanā Krusta , Sarkanā Pusmēness un Sarkana Kristāla emblēmu.
  • Būst gataviem reaģēt ārkārtas situācijās, t.sk. bruņotos konfliktos- jomās, ko nosaka Ženēvas konvencijas, sniegtpalīdzību ikvienam cietušajam- gan civiliedzīvotājiem, gan militārpersonai.
  • Apmācīt un iesaistīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā.
  • Attīstīt un sniegt palīdzību sociālajā un veselības veicināšanas jomā, sekmēt sociālo integrāciju un veselīgu dzīvesveidu.
  •  Veicināt jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanāun pilsoniskās sabiedrības veidošanā.
  • Nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu.
  • Popularizēt bezatlīdzības asins donoru kustību.
  • Veicināt mūžizglītību visās iedzīvotāju vecuma un sociālajāsgrupās.
  • Citi uzdevumi atbilstoši LSK kongresa apstiprinātajai stratēģijai.
  • Sadarboties ar SSKSP kustības dalībniekiem.