Latvijas Sarkanais Krusts


LSK darbības pamatprincipi.

  • Humānisms- kas aicina sniegt cilvēkiem palīdzību bez diskriminācijas, starptautiskā un nacionālā mērogā cenšoties mazināt cilvēku ciešanas, kur vien tās pastāv. Kustības mērķis ir aizsargāt dzīvību un veselību un nodrošināt cieņu pret cilvēku, veicinot  savstarpējo saprašanos, draudzību, sadarbību un pastāvīgu mieru starp cilvēkiem.
  • Objektivitāte- nediskriminējot uz nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politisko uzskatu pamata, cenšoties mazināt cilvēku ciešanas, vadoties tikai no viņu vajadzībām, priekšroku dodot tiem, kam palīdzība visvairāk nepieciešama;
  • Neitralitāte- nenostājoties nevienā karadarbības iesaistītā pusē un nepiedaloties politiskos, rasistiskos, reliģiskos vai ideoloģiskos strīdos;
  • Neatkarība-Sarkanā Krusta kustība ir neatkarīga un darbojas kā valsts palīgs humānās palīdzības  jomā saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu;
  • Brīvprātība-tā ir brīvprātīga palīdzības kustība, kuru nevada vēlme gūt materiālu labumu;
  • Vienotība-palīdzība ir pieejama ikvienam un tā tiek sniegta visā valsts teritorijā;
  • Visaptverošums - kustībā visām nacionālajām biedrībām ir vienāds statuss, atbildība un pienākums savstarpēji palīdzēt, aptverot visu pasauli.