Latvijas Sarkanais Krusts


SAC LANDZE
SAC „Landze”
Piltenes pagasts, Ventspils novads, LV-3620
Koordinātas: 
57°14'17.8"N 21°37'34.6"E

 +371 29442695
Aprūpes centra vadītāja Laura Graudiņa
sac.landze@redcross.lv

Sociālās aprūpes centra "Stūrīši" filiāle Landze
Biedrības „Latvijas Sarkanā Krusta” Kurzemes komitejā 2016.gada sākums paliks vēsturē ar īpašu notikumu. Piektdien ar svinīgu atklāšanu atkal tika atvērtas durvis bijušā pansionāta ēkas atjaunotās telpās Landzē, Piltenes pagastā.


Svētku lenti griež Ventspils novada priekšsēdētājs Aivars Mucenieks (no kreisās puses) un
biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" ģenerālsekretārs Uldis Līkops,
blakus aprūpes centra "Landze" vadītāja Anna Savčuka

Pansionāta telpas līdz šim ir apsaimniekojusi Landzes luterāņu baznīcas draudze un tagad ēka nonākusi LSK Kurzemes komitejas paspārnē. Lai šīs ēkas durvis atvērtu plašāk, piektdien, 22.aprīlī notika sociālās aprūpes centra „Stūrīši” filiāles „Landze” atklāšanas pasākums. Atklāšanas laikā apmeklētājus uzrunāja LSK ģenerālsekretārs Uldis Līkops, Ventspils novada priekšsēdētājs Aivars Mucenieks dalījās atmiņās par pansionāta ēkas darbību un izteica „Paldies” vārdus.

Lai aprūpes centra klienti justos daudz mājīgāk jaunajās mājās,
Vācijas Sarkanā Krusta Celles komitejas pārstāvis Klaus Werner-Bunke, aprūpes centram uzdāvināja jaunu televizoru.


 
 
                
 Gandarījumu par to, kas kopīgiem spēkiem ir paveikts, izteica arī Landzes draudzes vadītāja Zigrīda Krauze, savukārt, savu svētību ēkai un Dieva svētību vēlēja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Piltenes iecirkņa prāvests Valters Ozoliņš. Pateicības vārdus un vēlējumus turpmākajam darbam teica Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, gan pārstāvji no Kuldīgas novada pašvaldības, tāpat Ventspils novada Sociālā dienesta darbinieki un citi viesi.Laika posmā no 2015.gada oktobra līdz 2016.gada februārim, no vairāk kā 5 gadus neapdzīvojamas ēkas LSK Kurzemes komiteja ir izveidojusi gaišu, plašu un atjaunotu sociālās aprūpes centra (turpmāk SAC) „Stūrīši” filiāli „Landze”. Aprūpes centrs ir paredzēts līdz 58 pilngadīgām personām ar invaliditāti, kuriem būs iespēja saņemt ilglaicīgās sociālās/ rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumus. Patreiz aprūpes centrā ir apmetušies 6 klienti, kuri ir patiesi priecīgi par jaunajām mājām.

 


Centrs atrodas gleznainā vietā, pašā Ventas krastā. Ainavu aprūpes centra apkārtnē papildina skaistu, senu liepu audze (kopumā te ir 7 dižliepas). SAC „Landze” ēka kādreiz bijusi Landzes mācītājmuiža, kurā savu bērnību pavadījis Baltijas vācu dzejnieks un tulkotājs Kārlis Hugenbergers (1784 - 1860).


Video montāža: Dainis Veidmanis

Video materiāla autors: SIA "Kurzemes TV"