Latvijas Sarkanais Krusts


Dienas centrs "Ventiņmāja"Daudzfukcionālo ģimenes atbalsta centra Dienas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem "Ventiņmāja"

Talsu iela 39, Ventspils, LV - 3602
+371 257 179 10;
e-pasts: ventinmaja@redcross.lv


 
Gundega Jansone 
Sociālā darbiniece


 

Dzejas diena DAC "Ventiņmāja"
LSK Kurzemes komiteja Daudzfunkcionālajā Ģimenes atbalstu centrā "Ventiņmāja" (Ventspils) apmeklētāji Augustu pavada ar skaistiem un nu jau tradicionāliem svētkiem "Dzejas diena". 
 

 
Vairāk kā centra apmeklētājiem kopā ar Ventspils dzejniekiem norisinājās kopā pavadītais laiks, skatieties "Skats no Ventspils" sižetā: https://youtu.be/t7eruN0wwwQ?t=422

Ventspils pilsētas pašvaldība piešķir līdzekļus iedzīvotāju sociālā atbalsta projektiem
Ventspils pilsētas pašvaldība nolēmusi atbalstīt četrus iedzīvotāju sociālā atbalsta projektus, kuru īstenošanai kopumā piešķīrusi 4833 eiro. 
Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursam kopumā tika iesniegti 6 projektu piedāvājumi. Konkursā tika aicinātas piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas ar savu darbību veicināt sociālo pakalpojumu un citu atbalsta pasākumu sniegšanu Ventspils pilsētā dzīvojošām sociāli mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām.


Pašvaldības finansējums 1500 eiro apmērā arī tika piešķirts biedrības ,,Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejas projektam ,,Krāsainai ikdienai”.  Tā mērķis ir nodrošināt dažādus  pasākumus un aktivitātes Dienas aprūpes centra „Ventiņmāja” klientiem ar dažādiem kognitīviem traucējumiem. Tāpat arī tiek plānots dot iespēju „Ventiņmāja” klientiem izzināt Ventspils pilsētas sociālo vidi, apmeklējot Amatu māju, muzejus, dažādus pasākumus.
 
 

 

Ko dara LSK Kurzemes komitejas Dienas centrs "Ventiņmāja"?


Lai cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem nebūtu spiesti pavadīt savas dienas vienmuļi mājokļa četrās sienās, bet gan varētu būt kopā ar citiem sabiedrības locekļiem, pilnveidotu savas prasmes kā arī atslogotu savu ģimenes locekļu ikdienu, biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteja piedāvā pakalpojumu "Daudzfunkcionālais dienas centrs "Ventiņmāja" Ventspilī".

Kopš 2013.gada novembra Ventspils pilsētā aktīvi darbojas Daudzfunkcionālais dienas centrs "Ventiņmāja", kurā ik dienu pulcējas līdz pat 20 ļaudis ar demenci, lai  kopā ar dažādiem speciālistiem un arī  īpaši apmācītiem un sagatavotiem brīvprātīgajiem veiktu gan ikdienišķi svarīgas, gan neparasti radošas aktivitātes.  Avīžu lasīšana, vingrošana, mūzikas, mākslas, atmiņas trenēšanas nodarbības,  svētku svinēšana un ekskursijas kā arī atbalsta un konsultāciju sniegšana ar demenci sirgstošo personu tuviniekiem ir daļa no plānotajām centra aktivitātēm.

Ziemassvētki Dienas centrā "Ventiņmāja"
Ziemassvētki ir ģimenes svētki, kad gribas būt kopā ar saviem mīļajiem. Tādēļ, lai radītu šo ģimenisko svētku noskaņu, Daudzfunkcionālais dienas centrs "Ventiņmāja" svētku laiku pavada kopā ar Talsu novada SAC "Stūrīši" dienas centru. Ar rotaļām, dziesmām, smiekliem. Tā tika pavadīti svētki centra gaišajās un mājīgajās telpās.