Latvijas Sarkanais Krusts


Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Talsu novadā

Simona Mantniece


SAC "Stūrīši" Dienas aprūpes centra
cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja
+371 265 786 76
e-pasts: simona.mantniece@redcross.lv


 
Kas notiek Talsu novada dienas centrā?
Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīši”, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas pārraudzībā, kopš 2015.gada, ik darba dienu, Dienas centrā cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem kopā tiek pulcināti  15 cilvēki.

Dienas centra apmeklētājiem tiek piedāvātas dažādas nodarbības, kur ir iespēja uzlabot jau esošās sociālās un sadzīves prasmes, kā arī apgūt jaunas.


 
Dienas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Talsu novadā

 

Lai cilvēki  Talsu novadā ar garīgās attīstības traucējumiem  nebūtu spiesti pavadīt savas dienas vienmuļi mājokļa četrās sienās, bet gan varētu  būt kopā ar citiem sabiedrības locekļiem, pilnveidotu savas prasmes kā arī atslogotu  savu ģimenes locekļu ikdienu- kopš 2015. gada janvāra  Talsu novada Laidzes pagasta „Stūrīšos” Latvijas Sarkanā Krusta pārraudzībā ik darba dienu kopā tiek  pulcināti  15 cilvēki  Labklājības ministrijas un Talsu novada pašvaldības  finansētajā Dienas centrā cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

  


Centra darbības mērķis ir sniegt psihosociālu atbalstu, attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt nodarbinātību un apmācību, veicināt pozitīvas saskarsmes veidošanos, celt klientu zināšanu līmeni uz izpratni  par garīgās veselības un veselīga dzīvesveida jautājumiem, veicināt klientu interesi un iniciatīvu iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabojot kopējo dzīves kvalitāti.

  Ar centra apmeklētājiem  ik dienu strādā Dienas centra vadītāja, sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs kā arī dažādu interešu pulciņu audzinātāji- mākslas terapeite, podnieks, un rokdarbu meistari.
  Centra apmeklētāji varēs saņemt  individuālas sociālā darbinieka konsultācijas, psiholoģisku  un profesionālu sociālu atbalstu, kurš  klienta interesēs sadarbosies ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, sab. organizācijām  u.c. juridiskajām un fiziskajām personām. 

 

    Dienas centrā dažādās, īpaši izveidotās, nodarbībās iespējams piedalīties lasīšanas, rakstīšanas, matemātikas, zīmēšanas, krāsošanas rokdarbu, ēdienu gatavošanas, galda kultūras apmācībās.  Līdztekus notiks arī mūzikas un mākslas terapijas, podniecības, teātra, vingrošanas, datora un interneta vides apgūšanas nodarbības kā arī dažādu gadskārtu svētku svinēšana.

    Centrs darbojas  ik darba dienu no 9.00-16.00, nodrošinot arī apmeklētāju ēdināšanu un
transportēšanu.
    Lai pieteiktos Dienas centra ar garīgās attīstības traucējumiem apmeklēšanai aicinām vērsties Talsu novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

  Vairāk varat uzzināt pa tel. +371 26578676, vai rakstot  simona.mantniece@redcross.lv
Dienas centrs Talsu novadā.