Latvijas Sarkanais Krusts


Keramikas darbnīca cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Pirmā keramikas darbnīca Latvijā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Rīgas Stradiņa universitātes Profesionālā maģistra grāda veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju – Anda Lase

+371 632 37736
e-pasts: lsk.kurzeme@redcross.lv

 
SAC „Stūrīši” keramikas darbnīca cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
LSK Kurzemes komitejas SAC „Stūrīši” darbinieki lielu uzsvaru liek uz  dažādu saturīgu, radošu un izglītojošu aktivitāšu nodrošinājumu klientiem.

Līdztekus kulinārijas, matemātikas un valodas pamatu, šūšanas, zīmēšanas u.c. nodarbēm vēlējāmies piedāvāt iespēju darboties keramikas jomā. 

Ar dažādu sponsoru atbalstu no pamestas un neizmantojamas ēkas pusgada laikā izveidojām gaišu un mūsdienīgu keramikas darbnīcu, kurā ar prieku ikdienas darbojas SAC „Strūrīši" iemītnieki. Sākumā ar brīvprātīgā pasniedzēja un pieredzējušā keramiķa no Vācijas, Gotfrīda Bīlenšteina vadībā, taču patreiz ar kvalificētu mākslas terapeiti - Andu Lasi. 


 
 
Keramikas darbnīcā ikdienu klienti var veidot, virpot, apgleznot gan sevis izdomātus darbus, gan piedalīties tālākai realizācijai paredzēto darbu
 izveidē. Tā attīstot ne tikai cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem radošumu, bet arī mācot pacietību un rūpību, jo rezultāta gaidās ir jāpavada vairākas nedēļas māla žūšanas un vairākkārtējas karsēšanas dēļ. Toties cepļa atvēršana ir īsteni svētki, kad ap to pulcējas visi darbiņu autori! 

Darbošanās keramikas darbnīcā sniedz neizmērojamu gandarījumu centra iemītniekiem, jo
redzēt praktiski izmantojamos sava darba augļus, ļauj sajust  savu varēšanu un nozīmīgumu, kas lielākoties, cilvēkiem ar garīgo invaliditāti ir liegts. Jaunas iemaņas un daudz harmoniskāki klienti ir neatsverams ieguvums visiem. Jāpiemin, ka šobrīd šāda profila keramikas  darbnīca ir vienīgā Latvijā, tādejādi izpelnoties ievērojami mediju un ārvalstu ciemiņu ievērību.

 

Labprāt sadarbosimies ar izglītības iestādēm un citiem kolektīviem- piedāvājot iespēju ne tikai uzzināt vairāk par Talsu Leprazorija un
Latvijas Sarkanā Krusta vēsturi, bet arī iemēģināt roku darbā ar mālu.