Latvijas Sarkanais Krusts


Laikrakstā "Kurzemnieks": "Lai reizi dienā būtu silts ēdiens"

Kuldīgas novadā ir vairāk nekā 70 aprūpējamo, un astoņiem pilsētā piešķirts arī zupas virtuves pakalpojums, ko nodrošina biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts".

 
Ēdiens tiek gatavots pansionātā Venta un pusdienlaikā atgādāts Kuldīgā uz Baznīcas ielu 29, kur Sarkanā Krusta telpās to var saņemt. Pārsvarā tas paredzēts līdzi nešanai, bet, ja klients vēlas, var paēst turpat. Katru darbdienu divi cilvēki pēc ēdiena atnākot paši, bet sešiem aprūpētāji to aiznes mājās. Pērn tas bijis vajadzīgs 14 cilvēkiem.

Pēc sociālā darbinieka izvērtējuma ēdienu var saņemt krīzes situācijā nonākuši cilvēki un aprūpējamie, kuriem maltītes pagatavošanā nav iemaņu. „Ja cilvēkam veselības dēļ sadzīves prasmes zudušas, šis pakalpojums tiek piešķirts. Aprūpētāju pienākums nav gatavot ēdienu – viņi tikai piegādā produktus vai pusfabrikātus,” skaidro sociālā darbiniece Inese Jaunzeme.

Sociālais dienests ar Sarkano Krustu līgumu noslēdzis uz diviem gadiem, par vienu porciju maksājot 1,16 eiro + PVN.

ĒDIENUS NO ZUPAS VIRTUVES VAR SAŅEMT:
• cilvēki, kuri pēc mediķu norādījumiem ārstējas no plaušu tuberkulozes;
• pensionāri un cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem nav piemērotu apstākļu vai trūkst prasmes pagatavot siltu ēdienu;
• krīzes situācijā nonākušie;
• cilvēki, kuriem pamatvajadzībās pašvaldības sociālā palīdzība nav pieejama.

 
Vairāk par silto maltīti, aicinām lasīt laikrakstā "Kurzemnieks" : http://www.kurzemnieks.lv/dzive/8143-lai-reizi-diena-butu-silts-ediens/