Latvijas Sarkanais Krusts


Asinsdonoru kustība
Latvijas Sarkanais Krusts sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centru,veic izbraukumus darba un dzīves vietas tuvumā.

Aicinām gan uzņēmumus, gan ikvienu fizisko personu, vecumā no18-65 gadiem glābt kāda dzīvību un  palīdzēt nelaimē nonākušajiem ziedojot  asinis. Pirms asins nodošanas donoram tiek veikta Veselības pārbaude nosakot asins grupu  un Rh piederību (pirmreizējiem donoriem), kā arī hemoglobīna līmeni. Izmeklēšana tiek veikta bez maksas un ir iespējams saņemt analīžu rezultātus, par to pirms asins ziedošanas paziņojot donoru reģistratoram. Ziņas par pārbaužu rezultātiem var saņemt personīgi, ne ātrāk kā 5 darba dienas pēc asins ziedošanas, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. 

Katrs asins un asins komponentu donors saņem: Brokastis, kompensāciju pusdienām: 4,27EUR apmērā,brīvdienu. Donoram pienākas brīva diena saskaņā ar LR Darba likuma 74.pantā noteikto atlīdzību (ja darbiniekam ir noteikta laika alga - izmaksā noteikto darba samaksu, ja akorda alga - izmaksā vidējo izpeļņu), ja, "iepriekš par to paziņojot darba devējam, ārstniecības iestādē nodod asinis". "Darbiniekam, kurš ārstniecības iestādē nodod asinis, pēc katras šādas dienas piešķir atpūtas dienu, izmaksājot 74. panta trešajā daļā noteikto atlīdzību. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, šo atpūtas dienu var piešķirt citā laikā."

Lai atbalstītu donorus, kuri aktīvi iesaistās asins ziedošanā, no 2012. gada Valsts asinsdonoru centrs (VADC) uzsāk Donoru privilēģiju karšu projektu.  Donori, kuri gada laikā (365 dienu ietvaros) ziedo asinis trīs vai vairāk reizes, vai donori, kas  gada laikā (365 dienu ietvaros) ziedo asins komponentus sešas un vairāk reizes VADC, tā izbraukumos vai kādā no asins sagatavošanas iestādēm, bez atlīdzības saņem Donora privilēģiju karti. Donora privilēģiju karte dod iespēju saņemt dažādas atlaides pie VADC sadarbības partneriem, ar kuriem VADC ir noslēgta vienošanās par šādu sadarbību. Ar atlaižu piedāvājumiem iespējams iepazīties šajā sadaļā. Atlaižu piedāvājumi var tikt mainīti vai papildināti. Karte derīga trīs gadus no tās izsniegšanas brīža, un to drīkst izmantot tikai tās īpašnieks.

Izbraukumu grafiks, asins nodošanas vieta unvairāk informācijas www.vadc.gov.lv vai un Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejā:    Lelde Meirāne, tel. +371 632 377 33

 Palīdzi mums palīdzēt!