Latvijas Sarkanais Krusts


Pirmās palīdzības (PP) apmācība

Laila Pūkaine
LSK Kurzemes komitejas Pirmās palīdzības pasniedzēja
+371 266 848 70; +371 632 377 36
e-pasts:  lsk.kurzeme@redcross.lv


 
Pirmās palīdzības (PP) apmācība.
Pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma.
(Ārstniecības likuma 1. pants)
  
Nonākot nelaimes gadījumā vai esot tā aculieciniekam, padomā par ētisko atbildību:

Palīdzi citam, kad vajadzēs,
cits palīdzēs Tev!
 
Katram no mums ir jāprot sniegt pirmo palīdzību, un ikvienam var pienākt brīdis, kad nepiecišama pirmā palīdzība. Nelaimes gadījumi var notikt ne tikai sevišķos apstākļos, bet arī ikdienā – mājās, skolā vai uz ceļa. Pirmās palīdzības apmācības mērķis ir panākt, lai katrs cilvēks pareizi saprastu pirmās palīdzības pasākumu nozīmi un prastu to sniegt negadījuma vietā nekavējoties.

Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 557 „Par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” LSK Kurzemes komitejas Pirmās palīdzības pasniedzējas jau vairākus gadus apmāca :

  • skolu un pirmskolu pedagogus, strādniekus viņu darba vietās un uzņēmumos (gatera strādniekus, granulu ceha darbiniekus, elektriķus, lauksaimniecības darbiniekus, tūrisma objektu īpašniekus u.c., kuriem ir  nepieciešamas zināšanas apliecinoša Apliecība, par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu kursa noklausīšanos bez pārbaudes,( tā sauktā Dzeltenā apliecība). Mācības notiek vienu vai divas dienas. Maksa - 32,67 EUR;
  • šoferus, apsargus un ieroču nēsātājus, kuriem  ir  nepieciešama zināšanas apliecinoša  Apliecība, par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu kursa noklausīšanos ar  pārbaudi 3 stundu apjomā, ( tā sauktā Sarkanā apliecība). Mācības notiek divas dienas. Maksa - 45 EUR;
  • skolēnus u.c. iestāžu audzēkņus, iepriekš par to vienojoties ar pasniedzēju
Abu veidu apmācībām teorija notiek Zoom vidē, praktiskā daļa klātienē;
Apmācībās var piedalīties pārslimojušas vai vakcinētas personas.

LSKKurzemes komitejas Pirmās palīdzības pasniedzējas un aktīvisti regulāri dežūrē un pirmo palīdzību nodrošina gan vietēja , gan valsts mēroga  sabiedrisko un masu pasākumu posteņos.( Sporta spēles, pilsētu u.c. svētki, Vispārējie Latviešu Dziesmu un  Deju svētki u.taml.) Pakalpojumu ir iespējams sniegt kopā ar  LSK Kurzemes komitejas Specializētā medicīniskā transporta ekipāžu.
Sadarbībā ar LSK Kurzemes komitejas Jaunatnes nodaļutiek sniegti arī paraugdemonstrējumi dažādos pasākumos.