Latvijas Sarkanais Krusts


APRŪPE MĀJĀS
 

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejas birojs
 „Aprūpe mājās”

 
Talsi: Laidzes pamatskola, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280.

Biroja vadītāja Evika Rosoha
+371 63274003
evika.bunere@redcross.lv 
 
Pakalpojums „Aprūpe mājās”
LSK Kurzemes komiteja sadarbībā ar NVA ESF ,projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ziemeļkurzemē” (proj. nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/119) ietvaros 2012. gada aprīlī uzsāka sniegt mājas aprūpes pakalpojumu Talsu novadā.

Projektam noslēdzoties 2013. gada decembrī, pakalpojuma sniegšana tiek turpināta sadarbībā ar Talsu novada Sociālo dienestu, kā arī pēc klientu  vai to tuvinieku pasūtījuma.

Pakalpojums ar Talsu novada Sociālā dienesta norīkojumu trūcīgajiem un vientuļajiem klientiem tiek sniegts bez maksas. Pārējiem tiek piemērota noteikta stundas maksa 1.st. 5.27 EUR.
 Ņemot vērā klienta paradumus, prasības un spējas, klientam sadarbojoties ar sociālo dienestu  un aprūpētājiem, tiek izstrādāts individuāls aprūpes plāns. Plāns regulāri tiek izvērtēts un pielāgots, motivējot klientu  pēc iespējas vairāk darīt pašam. Aprūpe mājās var būt īslaicīga vai ilgstoša, atkarībā no aprūpējamā cilvēka vajadzībām. Aprūpi nodrošina speciāli apmācīti speciālisti.

Ko nozīmē aprūpe mājās?
  • Pusdienu gatavošanu, mājas uzkopšanu, veļas mazgāšanu u.c. saimniecības darbus;
  • Palīdzību personīgās higiēnas veikšanā;
  • Guļošu pacientu aprūpēšana;
  • Starpniecības pakalpojumi- dažādu jautājumu kārtošanu, kas saistīti ar Soc. dienestu, veselības aprūpi u.c. institūcijām, pārtikas, medikamentu u.c. nepieciešamo lietu iegādi;
  • Pavadoņu funkciju;
Mājas aprūpe nozīmē vecumdienas pavadīt ierastajā vidē, nevis veco ļaužu pansionātā.
Kam var būt nepieciešama aprūpe mājās?
  • Veciem cilvēkiem, kuri nespēj paši sevi aprūpēt;
  • Cilvēkiem, kuriem slimības laikā vai atveseļošanās periodā grūtības veikt ikdienas mājas darbus;
  • Bērniem vai pieaugušajiem ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kas paši nespēj sevi aprūpēt;
  • Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;