Latvijas Sarkanais Krusts


PAKALPOJUMI
Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija:
  1. Personas dzīvesvietā
  2. Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā
Veselības veicināšana un medicīniskā rehabilitācija;
Higiēnas pakalpojumi;
Izglītošana pirmās palīdzības sniegšanā, neformālā izglītība;
Sociālā palīdzība: EK pārtikas programma, Zupas virtuve, ziedojumu koordinēšana, administrēšana un izdale u.c.;
Tehnisko palīglīdzekļu iznomāšana;
Sociālā integrācija, brīvā laika saturīgas pavadīšanas organizēšana;
Ēdināšanas pakalpojumi;
Mazumtirdzniecība