Latvijas Sarkanais Krusts


Jaunatne / Kontakti.
LSK Kurzemes komitejas Jaunatne
Adrese : „Stūrīši-8”, Laidzes pagasts,
Talsu novads, LV-3201+371 632 377 36
E-pasts : lsk.kurzeme@redcross.lv
 

Ar spēles un rīkoto aktivitāšu palīdzību realizējam mūsu darbību. Aktīvi darbojamies LSK Kurzemes komitejā un aicinam mums pievienoties jebkuram intersējošam jaunietim, kurš vēlas lietderīgi izmantot brīvo laiku aktīvi darboties ar citiem vienaudžiem.