Latvijas Sarkanais Krusts


Kā klājas mūsu brīvprātīgiem?
Decembris ir Starptautisko brīvprātīgo mēnesis. 5. decembrī visā pasaulē šo dienu atzīme oficiāli, kad jo īpaši novērtējam gandrīz 14 miljonus brīvprātīgos 192 Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālajās biedrībās. Viņi dara brīnišķīgu darbu katru dienu, palīdzot tiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk.

Kurzemes komitejā patstāvīgi brīvprātīgie ir daudz, taču visaktīvākie, jaunieši, nu jau ir devušies savos ceļos un šobrīd studē savās izvēlētajās jomās.


 

Elīza, Samanta un Jānis ir „trīs musketieri” starp visiem brīvprātīgajiem, kuri kopā strādā kā patiesi saliedēta komanda. Jaunieši nekad nav atteikušies sniegt savu palīdzību un vienmēr bija gatavi jebkuram darbam.
Abas meitenes savu brīvo laiku aizpildīja aktīvi darbojoties Pirmās palīdzības apguvē, paraugdemonstrējumu rīkošanā, pasākumu organizēšanā. Savukārt, Jānis pie jauniešiem pievienojās nedaudz vēlāk un savas zināšanas pielietoja ne tikai Pirmajā palīdzībā, bet arī tulkošanā, projektu rakstīšanā un pasākumu organizēšanā, rīkošanā.

Kā tad šobrīd klājas jauniešiem un ko viņi šobrīd dara? Kurzemes komiteja uzrunāja jauniešus, sniedzot viņiem pāris jautājumus.

Uz jautājumu „Ar ko Tu šobrīd nodarbojies?” atbildes patiesi ir dažādas. Pat tad, ja Samanta un Elīza aktīvi darbojās Pirmās palīdzības pasākumos, šogad Samanta uzsāka studijas Rīgas Tehniskajā Universitātē, profesionālajā bakalaura studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Savukārt, Elīza savu nākotni vēlējās saistīt ar finansēm un grāmatvedību Biznesa augstskolā „Turība”.
Jānis savu ceļu izvēlējās virzīt uz medicīnu un sāka savas studijas Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sarkanā Krusta Medicīnas koledžā. Sākumā studiju programmā „Ārsta palīgs” un pēc tam pabeidzot programmu „Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.


Kādēļ Tu izvēlējies tieši darīt to, ko Tu patreiz dari? Kāds bija Tavs ceļš uz to?

Neskatoties uz to cik grūti vai viegli ir, Jānis vienkārši iet uz priekšu un pieņem visu ko dzīve sniedz viņam pretī. Jānis pats atzīst: „Es savu ceļu neizvēlējos, ceļš pats parādījās man priekšā.”
Samanta apgalvo, ka viņas izvēle bija ļoti grūti, jo kā jau tipiskam jaunietim, izdomāt, izvēlēties nav viegli: „Man sava nākotne vienmēr bijusi neskaidra un bieži vien esmu nonākusi pie jautājuma “Ko darīt tālāk?”, tāpēc arī lēmums par augstāko izglītību tika pieņemts tikpat kā pēdējā brīdī. Tomēr nonācu tieši pie šīs izvēles, jo man vienmēr ir paticis kaut ko vadīt, kaut ko organizēt, kaut kur iesaistīties. Domāju, ka šī programma man dos nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai ar vadībzinātni varētu saistīt arī savu nākotni.”
Elīzas ceļš uz šo biju pārdomu pilns un izveidojās citādāks, nekā bija plānots
sākumā, taču ceļš pa kuru šobrīd viņa dodas nebūt nav slikts: „Vienmēr esmu svārstījusies starp medicīnu un izvēlēto profesiju. Iesākumā studēju Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā, bet tomēr nonācu pie secinājuma, ka šī brīža dzīves situācijā vēlos studēt ko citu. Tomēr neatmetu malā domu, ka vēlāk dzīves ceļā varētu atgriezties pie studijām medicīnā. Mūžu dzīvo, mūžu mācies, vai ne?


Kur Tu sevi redzi pēc 5 gadiem?

Jaunieši tuvākā nākotnē sevi redz ar diplomu kabatā un jau ar iespēju strādāt savā jomā. Jānis smiedamies cer jau saņemt diplomu kabatā, jo studijas izvēlētajā programmā ilgst 5 gadus un studēt medicīnu nebūt nav viegli.

Samanta pēc 5 gadiem noteikti redz sevi Latvijā: „Lai gan ceļot ir vērtīgi un interesanti, negribētu uz patstāvīgu dzīvi palikt nevienā citā valstī, jo tikai šeit varu justies kā mājās. Vēl ceru, ka pēc 5 gadiem, jau ar diplomu kabatā, būšu atradusi sev īsto vietu, kurā varēšu turpināt sevi pilnveidot un attīstīties. Vai šī vieta būs mācības, darbs vai vēl kas cits – laiks rādīs.”
Savukārt, Elīza redz sevi laimīgu un pamest Latviju uz dzīvi citur neplāno, bet no kāda atpūtas vai pieredzes apmaiņas brauciena ārzemēs neatteiktos. Par darbu grūti spriest, jo izvēlētajā profesijā paveras dažādas darba iespējas.


Kā Tu uzsāki darboties SK? Kas Tevi uzrunāja to darīt?


Katram jaunietim atmiņas ir ļoti atšķirīgas, taču ceļš vienā brīdī krustojās un visi kopā satikās. Kā jau tika minēts, Jānis Sarkanajā Krustā pievienojās krietni vēlāk. Jānis ar LSK Kurzemes komiteju iepazinās piedaloties Pirmās palīdzības sacensības un pieredzes apmaiņas dienās. Izrādot lielāku interesi, viņš uzrunāja Sarkano Krustu jautājot iespēju brīvajā laikā padarboties kopā ar citiem jauniešiem. Ar laiku puisis iepazinās ar abām meitenēm un ar laiku citiem brīvprātīgajiem. 

Meitenes ar Sarkano Krustu sadarbojās jau krietnu laiku. Elīzai Pirmā palīdzība ir sevišķi tuva: „Uz to mani pamudināja ģimene, jo tā mums bijusi kā tradīcija apgūt Pirmo palīdzību. Visu apgūt man palīdzēja skolas medmāsa, kas ir arī mana tante un sertificēts mediķis.”
Tā aizsākās jau 5. klasē, kad meitenes nolēma iesaistīties pirmās palīdzības pulciņā. Viņām šis pulciņš likās ļoti interesants, jo uzskatīja, ka ir noderīgi zināt un prast kā rīkoties dažādās situācijās, kad kāds iekļuvis nelaimē. Apgūstot šīs prasmes, meitenes aktīvi sāka piedalīties dažādās pirmās palīdzības sacensībās, kurās bieži kā skolas komanda ieguva 1. vietas, kas arī motivēja turpināt iesākto darbu. Tad jau pienāca meitenēm pirmais Sarkanā Krusta Starptautiskais jauniešu forums, kurā lieliski pavadīts laiks, uzzināts daudz jauna un pirmo reizi iepazīti cilvēki no tādām valstīm kā – Ukraina, Vācija, Baltkrievija. Visas šīs lieliskās pieredzes rezultātā arī vairāk meitenes sāka interesēties par citām Sarkanā Krusta aktivitātēm.

 
 
1. attēlā Elīza (augšējā rindā pirmā no kreisās puses) un Samanta (augšējā rindā otrā no labās puses)
kopā ar pamatskolas komandu Pirmās palīdzības sacensībās 2014. gadā un 2. attēlā 2020. gadā

 
Abas meitenes viesojas Ventspils centra sākumskolā un Aizputes vidusskolā,
lai sniegtu Pirmās palīdzības paraugdeemonstrējumus
 
 
Vai esi domājis/-usi turpināt darboties SK?

Jaunieši noteikti priecātos sadarboties un darboties Sarkanajā Krustā, lai gan pēdējā laikā nav sanācis daudz brīva laika, studiju dēļ. Abas meitenes ar prieku saka, ka darbība Sarkanajā Krustā sniedz lielisku pieredzi un paver jaunas iespējas: „Tur vienmēr var iemācīties ko jaunu, dalīties zināšanās, satikt jaunus cilvēkus, kā arī iegūt jaunus draugus gan no Latvijas, gan citām valstīm.”

Jānis ar Sarkano Krustu labprāt sadarbosies tieši tulkošanas jomā, lai nezustu vācu valodas zināšanas. Protams, ja sanāks daudz vairāk brīva laika, tad arī citās jomās centīsies neatteikt sniegt palīdzību. 
Kurzemes komiteja piedalījās “Eiropas Solidaritātes Korpusa” apmācībās Austrijā
LSK Kurzemes komitejas pārstāvis, brīvprātīgais jaunietis Jānis, no 9.-13. martam, piedalījās “Eiropas Solidaritātes Korpusa” apmācībās "Mobility Taster for Inclusion Organisations – Focus on Volunteering" Viennā, Austrijā, kopā ar dalībniekiem no Francijas, Polijas, Turcijas, Maķedonijas, Spānijas un Bulgārijas.

Apmācības bija par “Eiropas Solidaritātes Korpusa” projektiem, lielākoties uz piedāvātajām iespējām. Apmācību laikā tika iziets cauri projektu iesniegšanas soļiem, ar ko ir jāsāk un ko nav ieteicams darīt. Piemēram, kā iegūt ”Kvalitātes zīmi”, kas ir pirmais solis. Viena no apmācību metodēm bija izveidot savu organizāciju, atrast partnerorganizāciju un izveidot kopīgu brīvprātīgā darba projektu. Ejot cauri visiem projekta iesniegšanas soļiem tika dotas atbildes uz visiem jautājumiem, kas projekta rakstīšanas laikā būtu veidojušies. 


 
 
Viens no apmācību galvenajiem mērķiem bija izglītot dalībniekus par pieejamo finansējumu sociāli maznodrošinātiem jauniešiem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Pēc projekta, 9.maijā, notika arī “Zoom” sapulce, kuras laikā iegūtās zināšanas tika izplatītas. Tika stāstīts par kvalitātes zīmes iegūšanu, projektu iesniegšanas kārtību, tika atbildēts uz jautājumiem, kuri radās sapulces laikā.


 

Projekta laikā tika apmeklēta brīvprātīgo virtuve, kurā katru vakaru brīvprātīgie gatavo maltītes. Virtuves galvenie mērķi ir gan pabarot cilvēkus, gan palīdzēt cilvēkiem integrēties Austrijas sabiedrībā. 

 

Starptautiskais Sarkanā Krusta Jauniešu forums "Borders can seperate – Red Cross stay united"
Šogad Vācijā norisinājās 15. Starptautisks jauniešu forums “Borders can seperate – Red Cross stay united” (Robežas var sadalīt – Sarkanais Krusts paliek vienots), kas jau ir kļuvis par katru gadu gaidītāko tradīciju. 

Forumos ik gadu piedalās Sarkanā Krusta kustībā darbojošies jaunieši no Latvijas, Vācijas, Ukrainas un Baltkrievijas. Jau piecpadsmit gadus rīkotie SK jauniešu forumi ir ļāvuši neskaitāmiem jauniešiem iepazīt citu valstu kultūru, izveidot jaunus kontaktus, iegūt jaunas zināšanas, tādējādi veidojot tolerantu, zinošu un atbildīgu nākamo paaudzi.

Šā gada forums notika laikā no 2.-11. augustam, Ešedes (Eschede) skolas plašajās, gaišajās telpās, saistībā ar veselības veicināšanas ideju popularizēšanu un Pirmās palīdzības sniegšanu. Desmit dienu laikā jauniešiem bija iespēja praktiski piedalīties un redzēt paraugdemonstrējumus Vācijas karavīru pirmās palīdzības sniegšanā, iespēja papildināt savas zināšanas un izmēģināt pirmās palīdzības sniegšanu ūdens tilpnē, dalīties zināšanās par Sarkanā Krusta pamatprincipiem, uzzināt vairāk par Vācijas valsts vēsturi, izkāpt ārā no sava komforta zonas un iepazīt citu valstu kultūru. 
Jaunieši tiekas Ventspilī!

LSKJ pulcina bērnus un jauniešus. Brīvprātība ir viens no biedrības pamatprincipiem. Tas ir veids, kādā ikvienam ir iespēja palīdzēt tiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama, ziedojot savu laiku un prasmes. 

Saulainajā trešdienā, 19. jūnijā, LSK Kurzemes komiteja jaunieši tikās kopā ar Ventspils 4. vidusskolas 11. un 12. klases skolēniem, lai pastāstītu vairāk par LSK Jaunatni, tās aktivitātēm, brīvprātīgo darbu un rīkoja Pirmās palīdzības paraugdemonstrējumus ar visu grimu. 

Paldies par tik lielu atsaucību un interesi darboties kopā. 

Uz drīzu tikšanos! 


Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas Jaunatnes pasākumu kalendārs