Latvijas Sarkanais Krusts


Iespēja uzņēmumiem.
 Ja vēlaties atbalstīt LSK mērķus un darbības pamatprincipus, būsim gandarīti sadarboties ar Jūsu uzņēmumu. Atbalstu būsim pateicīgi saņemt ne tikai finanšu jomā, bet arī materiālu un jebkādas Jūsu produkcijas vai pakalpojumu veidā, jo mēs nemitīgi paplašinām LSK Kurzemes komitejas  darbību un  aktivitātes. Pieaug gan sociālo aprūpi un rehabilitāciju  saņemošo klientu skaits, gan pakalpojumu klāsts un tam sekojošais resursu izlietojuma pieaugums.

Tāpat arī labprāt izmantosim piedāvājumu mūsu klientiem, kuri nereti ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, doties ekskursijā uz jūsu uzņēmumu  un priecāsimies, ja gribēsiet šiem cilvēkiem dāvināt īīpašus brīžus koncertu, izrāžu vai citu kultūras pasākumu apmeklējumu veidā. Vairāk informācijas varat saņemt:

lsk.kurzeme@redcross.lv
+371 632 377 36