Latvijas Sarkanais Krusts


Ziedo līdzekļus!
LSK Kurzemes komiteja  ar pateicību pieņems jūsu ziedotos naudas līdzekļus, lai tos izlietotu LSK  mērķu īstenošanai. SAC centra paplašināšana, Dienas centru darbības nodrošināšana, materiālu iegāde nodarbībām, ekskursija  centra iemītniekiem- tie var būt tikai daži no mērķiem, kuriem ir iespējams ziedot  nelielas vai apjomīgas naudas summas. Esam gatavi ar ikvienu no ziedotājiem apspriest iespējamo ziedojuma mērķi  kā arī sniegt grāmatvedības dokumentos pamatotu ziedojuma izlietojuma atskaiti. Palīdziet mums palīdzēt!

 Vairāk informācijas varat saņemt:
 lsk.kurzeme@redcross.lv
+371 63237736

 Ziedojuma konts:
 Latvijas Sarkanais Krusts
 Reģ. nr. LV40008002279
 A/S Swedbank
 Bankas kods: HABALV22
 LV78HABA0551002909195

 ar norādi LSK Kurzemes komitejai