Latvijas Sarkanais Krusts


Ziedo zināšanas:


Iespējams, Tu proti kaut ko, kas ļoti noderētu mums veicot mūsu ikdienas darbus un padarītu kādas sabiedrības grupas dzīvi labāku. 

Varbūt Tu proti kādus rokdarbus, labi zīmē, pin, labprāt spēlē kādu instrumentu, vari apmācīt citus tajā, ko proti Tu, vai arī sniegt palīdzīgu roku tulkojot, veidojot web dizainu, krāsojot vai darot ko citu? Mēs priecātos par ikvienu palīdzīgu roku un atbalstošu plecu.
 
 Vairāk informācijas varat saņemt:

lsk.kurzeme@redcross.lv
+371 632 377 36