Latvijas Sarkanais Krusts


Kļūsti par LSK Kurzemes komitejas biedru.
Ja atbalsti Starptautiskā Sarkanā Krusta un Latvijas Sarkanā Krusta darbības pamatprincipus un pamatuzdevumus, aicinām Tevi kļūt par LSK biedru, tādejādi simboliski kļūstot par daļu  no vispasaules Sarkanā Krusta vai Sarkanā Pusmēness kustības:

 Lai kļūtu par biedru, vērsies pie kādas no LSK Kurzemes komitejas nodaļu vadītājiem. Biedra nauda 2020. gadā ir noteikta 2,00 EUR gadā.


Būt LSK biedram.
1. Ikviens, kurš vēlas darboties atbilstoši LSK mērķim, atzīst LSK statūtus, kļūst par SSKSP ( Starptautiskā  Sarkanā krusta un Sarkanā Pusmēness) kustības pamatprincipus un regulāri maksā biedra naudu, var kļūt par LSK biedru bez jebkādas diskriminācijas uz rases, etniskās piederības, valodas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās piederības, politiskās pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskas vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas u.c. pamata.
2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LSK pieņem komitejas nodaļa.
3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LSK, par to paziņojot komitejas nodaļai.
4. LSK biedru uzskaite notiek saskaņā ar LSK Nolikumu par LSK biedru uzskaiti un datu aizsardzību.

Biedram ir tiesības:
1. Piedalīties LSK darbībā LSK statūtos paredzētajā kārtībā.
2. Piedalīties, balsot un tikt ievēlētam LSK nodaļas pilnsapulcē, komitejas konferencē, kļūt par delegātu ar balsstiesībām piedalīties LSK kongresā.
3. Saņemt pilnu informāciju par LSK darbību, izteikt savu viedokli par to.

Biedra pienākumi:
1. IevārotSSKSP kustības pamatprincipus un popularizēt tos.
2. Aktīvi piedalīties un atbalstīt LSK darbību, tā mērķa un uzdevumu īstenošanu.
3. Ievērot LSK statūtus un pildīt pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus.
4. Nepieļaut rīcību, kas grauj LSK godu un prestižu sabiedrībā, ievērot ētikas normas.
5. Regulāri maksāt biedra naudu.

SSK darbības pamatprincipi.
LSK darbības pamatuzdevumi.