Latvijas Sarkanais Krusts


PAR MUMS
Latvijas Sarkanais Krusts tika nodibināts 1918. gadā. Organizācijas mērķis ir mazināt cilvēku ciešanas, kur vien tās pastāv. Mēs sniedzam sociālo palīdzību un organizējam veselības veicināšanas pasākumus. Lai veiksmīgāk palīdzētu cilvēkiem, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja iesaista brīvprātīgos, vāc ziedojumus, kā arī sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm...

LSK @ FACEBOOK
JAUNATNE

JA ARĪ TU VĒLIES KĻŪT PAR VIENU NO MUMS, PIEVIENOJIES!
Lejuplādē, aizpildi, iesūti!
Pielikumi:
Pieteikuma anketa
Vecāku atļauja (līdz 16 gadu vecumam)


Vairāk informācija zvanot pa tālruni
+371 632 377 36 vai rakstot uz e-pastu: lsk.kurzeme@redcross.lv


Ar spēles un rīkoto aktivitāšu palīdzību realizējam mūsu darbību. Aktīvi darbojamies LSK Kurzemes komitejā un aicinam mums pievienoties jebkuram intersējošam jaunietim, kurš vēlas lietderīgi izmantot brīvo laiku aktīvi darboties ar citiem vienaudžiem.