Latvijas Sarkanais Krusts


Kurzemes komitejas jaunieši atgriezušies no starptautiskas nometnes Vācijā
Pievienots: 19 Aug 2014.

„ Manas mājas ir tur, kur mani draugi”

-tāds bija šī gada Vācijas Sarkanā Krusta Celles komitejas Starptautiskās jauniešu nometnes  moto. Nometnē, laikā no 4.-14. augustam, Vācijas pilsētā Cellē, pulcējās Sarkanā Krusta  jauniešu kustības dalībnieki   no Baltkrievijas Sarkanā Krusta ( turpmāk-SK) Dobrušas  nodaļas, Ukrainas SK Kijevas komitejas, Latvijas SK Kurzemes komitejas un Vācijas SK Celles komitejas, lai balstoties starptautiskā Sarkanā Krusta principos, sadraudzētos, iepazītu Sarkanā Krusta darbu, kā arī citu valstu  kultūru.Šo desmit dienu laikā jaunieši ne tikai cieši sadraudzējās kopīgi gan laivojot un veicot kopīgus uzdevumus, bet arī iepazīstināja ar savu valsti, veidojot  muzikāli- dejiskas  savas valsts un Sarkanā Krusta organizāciju prezentācijas.

„Mēs ticam, ka šādi mēs varam palīdzēt  veidot nākotni, kurā nebūtu vietas valstiskiem  konfliktiem  un kariem, jo mēs zināsim vairāk viens par otru, mums kāda valsts nebūs vairs tikai nosaukums kartē, bet gan konkrēti cilvēki, viņu ģimenes un to kultūra”, apliecina nometnes dalībnieki.

Nometni   šogad organizēja Vācijas Sarkanā Krusta  Celles komiteja, savukārt nākamgad kārta organizēt to būs Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejai, un nu jau Latvijā  satiksies dažādu valstu jaunieši.Saistītās galerijas:

  Starptautiskā nometne Vācijā.
Nometne "Mans brīvais laiks" ( Kuldīga)
Pievienots: 21 Jul 2014.

Nometne trūcīgo ģimeņu bērniem

 Lai arī bērni, kuru vecākiem nav iespējas maksāt par nometnēm bērniem vasaras brīvlaikā, varētu  saturīgi pavadīt brīvo laiku vasarā, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes nodaļa sadarbībā ar fondu "Ziedot" jūlija beigās rīko radošo nometni trucīgo ģimeņu bērniem "Mans brīvais laiks".
Kopumā 10 bērniem desmit dienu laikā no 21.jūlijam līdz 1. augustam Kuldīgā, Baznīcas ielā 28, varēs iedzīvoties gan pirātu un indiāņu, gan mākslinieku un gardēžu tēlos, kopa tiks veidotas kolāžas, iepazīta grāmatu interesantā pasaule, spēlētas spēles un apceļotas skaistas vietas Kuldīgas apkaimē, bet nometnes noslēgumā bērni savām ģimenēm rādīs pašsacerētu teātra izrādi par nometnē piedzīvoto.

Saistītās galerijas:
  Nometne Mans brīvais laiks.

  Nometne Mans brīvais laiks, 1. nedēļa.vairāk
Ventspilī mazinās atstumtības risku personām ar demenci
Pievienots: 17 Jul 2014.

Pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) un  Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu Nevalstisko organizāciju  programmai, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja sadarbībā ar biedrību „Integrācijas Inkubators”  laikā no 1.07.2014. līdz 28.02.2015.  Ventspilī īstenos projektu „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci”.
Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu Ventspils pilsētā un novadā dzīvojošām personām ar demenci, veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē.
 Daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja", Ventspilī, Talsu ielā 39 ik darba dienu tiks gaidīti cilvēki ar demenci, lai  kopā ar dažādiem speciālistiem un arī  īpaši apmācītiem un sagatavotiem brīvprātīgajiem veiktu gan ikdienišķi svarīgas, gan neparasti radošas aktivitātes. Avīžu lasīšana, vingrošana, mūzikas, mākslas,atmiņas trenēšanas nodarbības, kā arī atbalsta un konsultāciju sniegšana ar demenci sirgstošo personu tuviniekiem ir daļa no plānotajām centra aktivitātēm.
 Patiecoties projekta aktivitātēm   gan klienti, gan viņu ģimenes locekļi saņems individuālu un  psihosociāli informatīvu atbalstu un tiks pievērsta sabiedrības uzmanība personu ar demenci problēmu risināšanai, vienlaikus sekmējot personu ar demenci sociālo labklājību. Ir svarīgi, lai arī šīs sabiedrības daļas tuvinieki varētu doties savās ikdienas gaitās un atgriezties darba tirgū, bet ar demenci sirgstošajiem  būtu iespēja tikties ar citiem cilvēkiem, tai pat laikā neesot  šķirtam no ģimenes, tādejādi nodrošinot slimības lēnāku  turpmāko attīstību.
Projekta kopējais finansējums ir 21 750 EUR, no kura 19 575,10 EUR ir   finanšu līdzekļi no EEZ un SIF, bet  2175,01 EUR pašu projekta īstenotāju līdzfinansējums
vairāk
Latvijas sarkanā Krusta Kurzemes komiteja Zviedrijā
Pievienots: 02 Jul 2014.
Trīs piesātinātas dienas Talsu pilsētas sadraudzības pilsētā Sēdrčēpingā un topošajā Kurzemes komitejas sadraudzības pilsētā Nineshamnā pavadīja LSK Kurzemes komitejas pārstāvji.

Tika gūts ieskats  bēgļu un veco ļaužu aprūpē, it īpaši cilvēkiem ar demenci, dienas centru darbībā cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem un  atbalsta sistēmā šādiem ļaudīm. Līdztekus  sociālās jomas jautājumiem apmeklētas tika Zviedrijas Sarkanā Krusta komitejas un pārrunātas iespējas turpmākai sadarbībai ar ZSK Nineshamnas komiteju, kura arī iepriekš bijusi  Liepājas  sadarbības partnere.

Lūdzam skatīt bilžu stāstu zemāk:


Ģimenes dienas centrā Sēdrčēpingā māmiņas ar mazulīšiem.


Ģimenes dienas centrā Sēdrčēpingā.  Pinam Jāņu vainagus mazajiem.


Ģimenes dienas centrā Sēdrčēpingā.Dārzs pie aprūpes nama Sēdrčēpingā.Dienas centrs cilvēkiem ar garīgo invaliditāti. Aktivitāšu plāns.Dienas centrs cilvēkiem ar garīgo invaliditāti. Aušana.Dienas centrs cilvēkiem ar garīgo invaliditāti. Kāda apmeklētāja darbs.


Veco ļaužu aprūpes namā Nineshamnā.


Veco ļaužu aprūpes namā Nineshamnā.


Veco ļaužu aprūpes nams Nineshamnā.


Veco ļaužu dienas centrs Sēdrčēpingā .


Zvaniķa namiņā Baznīcas paspērnē ir gaidīts ikviens.


Zvaniķa namiņā pusdienas laiks. Mācītājs un vientuļie ļaudis.


Zvaniķa namiņā Sēdrčēpingā . Diakone un ieceļotājs.


Zvaniķa namiņš Sēdrčēpingā . Zviedrijas Baznīcas sociālā aktivitāte.  Pusdienas, sarunas, mājīgums.


Zvaniķa namiņā baznīcas ļaudis sniedz siltas pusdienas un sarunas ikvienam.

Nometne trūcīgo ģimeņu bērniem ( Kuldīga)
Pievienots: 01 Jul 2014.
Lai arī bērni, kuru vecākiem nav iespējas maksāt par nometnēm bērniem vasaras brīvlaikā, varētu saturīgi pavadīt brīvo laiku vasarā, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes nodaļa sadarbībā ar fondu "Ziedot" jūlija beigās rīko radošo nometni trucīgo ģimeņu bērniem "Mans brīvais laiks".Kopumā 10 bērniem desmit dienu laikā no 21.jūlijam līdz 1. augustam Kuldīgā, Baznīcas ielā 28, varēs iedzīvoties gan pirātu un indiāņu, gan mākslinieku un gardēžu tēlos, kopa tiks veidotas kolāžas, iepazīta grāmatu interesantā pasaule, spēlētas spēles un apceļotas skaistas vietas Kuldīgas apkaimē, bet nometnes noslēgumā bērni savām ģimenēm rādīs pašsacerētu teātra izrādi par nometnē piedzīvoto.
SAC "Stūrīši"iemītnieki piedalās invalīdu sporta spēlēs Rojā
Pievienots: 01 Jul 2014.
 14. jūnija rītā sportiskākie SAC "Stūrīši"iemītnieki apņēmības un sportiski kareivīga gara pilni devās uz Rojas invalīdu biedrības  jau 21 reizi rīkotajām invalīdu sporta spēlēm. Kopā ar Ventspils, Talsu un Rojas invalīdu bedrību, kā arī Saldus Iniciatīvas centra komandām  ar jautrību tikai ripinātas, mestas, cilātas visvisādas bumbas, skrietas stafetes un rādīta veiklība dažādās nopietnās un pusnopietnās disciplīnās.
Lai arī "Stūrīšu"ļaudīm bija nogurums, līdztekus tam bija arī liels gandarījums par izbraukumu, sportisko jautrību un protams, apbalvojumiem.Grobiņā ar dažādu uzņēmumu atbalstu aizvadīti lustīgi Jāņi
Pievienots: 27 Jun 2014.


Lai arī 20. jūnija rīts atausa vēss un lietains, Grobiņas kuplākajām ģimenēm , vientuļajiem ļaudīm un arī Latvijas Sarkanā Krusta biedriem tas netraucējā izbaudīt  Grobiņas aktīvāko LSK biedru Jutas Kleinbergas un  Gaidas Ģēģeres   organizēto Jāņu ielīgošanas pasākumu LSK Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļā.
Kopābūšana dziedot, sarunājoties, baudot atbalstītāju sarūpētos un  cienastus  un dāvanas, ļāva šiem vairākiem desmitiem ļaužu izkustēties ārpus mājas un sajust patiesu Līgo svētku garu.
 Īpašs paldies par atbalstu A/S „Hanzas maiznīca”, konditorejai „Puķīte”, Vīgnera  konditorejai , Grobiņas konditorejai „Ducis” kā arī Kazdangas piena kombinātam „Elpa”  un gaļas pārstrādes ceham "Paplaka".


SAISTĪTĀS GALERIJAS:
  Grobiņā ar dažādu uzņēmu atbalstu aizvadīti lustīgi Jāņi.
Vienīgā tāda podniecības darbnīca mūsu valstī
Pievienots: 27 May 2014.
 
            23. maijs paliks Latvijas Sarkanā Krusta organizācijas vēsturē ar īpašu notikumu. Organizācijas sociālās aprūpes centrā „Stūrīši” Laidzes pagastā atklāja pirmo keramikas darbnīcu Latvijā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
            Pateicoties Sarkanā Krusta organizācijas darbības atjaunotājai Talsu novadā un centra „Stūrīši” izveidotājai Anitai Boitmanei, par īstenību ir kļuvis viens no viņas sapņiem. Neizmantota un neapsaimniekota ēka centra teritorijā trīs mēnešu laikā kļuvusi par teicami aprīkotu amatniecības darbnīcu, kurā pilnvērtīgi piepildīt laiku, nostiprināt pašapziņu un gūt gandarījumu par spēju savām rokām darināt  praktiskas un skaistas lietas.


            Darbnīcā notiekošo vada    pensionēts keramiķis ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi darbā ar šādiem cilvēkiem – Gotfrīds Bīlenšteins no Vācijas. Viņš pusgadu dzīvos „Stūrīšos” un ir brīvprātīgi uzņēmies šo labdarības un cilvēkmīlestības darbu.
            Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteju un sevišķi tās izpilddirektori Anitu Boitmani par drosmīgā plāna neatlaidīgu un lielisku izpildi apsveica sadarbības partneri no Sarkanā Krusta organizācijām Ukrainā – Kijevā, Celles Vācijā, Vācijas vēstniecības Latvijā, vācu sabiedrisko organizāciju centra Latvijā, Talsu novada domes, pašvaldības sociālā dienesta, Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Laidzes pagasta pašvaldības... Sadarbība un atbalsts īstajā laikā, uzticēšanās ir nesusi brīnišķīgus augļus, un tāpēc turpinām – pauda apsveicēji.

pārpublicēts no:
Ilze Kārkluvalka
 l/r "Talsu Vēstis"

SAISTĪTĀS GALERIJAS:
  Podniecības darbnīcas atklāšana.
Noslēgušās Talsu novada skolēnu sacensības Pirmās Palīdzības sniegšanā
Pievienots: 26 May 2014.
Noslēgušās sacensības Pirmās Palīdzības sniegšanā Talsu novada skolēniem. Tajās kopumā piedalījās 9 komandas no Talsu sākumskolas, Talsu 2. vsk., Valdemārpils vsk. un Pūņu pamatskolas.


Skolēnu zināšanas un prasmes tika pārbaudītas dažādās situācijās. Bija jāzina kā rīkoties, ja ir krītot no koka salauzti locekļi, kāds ir cietis autoavārijā, ieguvis apdegumus, sācis smakt, ticis sakosts vai savainots darbojoties ar cirvi u.taml. 
Vislabākos rezultātus uzrādīja Pūņu pamatskolas 9. klases komanda pasniedzējas Zaigas Briedes vadībā un  Mārītes Tīsas sagatavotā Talsu 2. vsk. 11. klašu komanda.
vairāk
Pie Zviedrijas kolēģiem un sadarbības partneriem
Pievienots: 22 May 2014.
Pateicoties Mūžīzglītības programmas "Leonardo Da Vinči" projektam, speciāliste no LSK Kurzemes komitejas, Ieva Krūmiņa, divas nedēļas apgūst Zviedrijas Sarkanā Krusta (ZSK) darba metodes, iepazīstas ar projektiem, piedalās ZSK aktivitātēs, atjauno un nostiprina  sadabības kontaktus ar vairākām ZSK komitejām.

Palīdzība ieceļotājiem mācībās

Ja Latvijas sociālās problēmas lielākoties ir nabadzība, veco ļaužu dzīves kvalitāte un cilvēku ar garīgo invaliditāti aprūpe, tad Zviedrijas izaicinājums ir sastīts ar ieceļotāju integrāciju. Palīdzība zviedru valodas apguvē un mācībās, iepazīstināšana ar Zviedrijas kultūru un sabiedrību ir liela daļā no darba, ko veic ZSK. Otrs svarīgākā darba joma organizācijā ir palīdzības sniegšana valstīm , kurās notiek katastrofas, norisinās kari un militāri konflikti.
Apbrīnojama ir zviedru sabiedrības brīvprātīgā iesistīšanās Sarkanā Krusta kustības aktivitātēs, gan ziedojot laiku un līdzekļus, jo , teju visas aktivitātes  īsteno  tikai un vienīgi brīvprātīgie.
LSK Kurzeme- Vācijas Radio
Pievienots: 22 May 2014.
 Kāpēc kādam vīram jau cienījamos gados , tā vietā, lai baudītu pensiju un auklētu mazbērnus, no Vācijas būtu jādodas uz Latvijas laukiem lai izveidotu podniecības darbnīcu cilvēkiem un bērniem ar īpašām vajadzībām un  pusgadu ar viņiem ikdienu mīcītu, veidotu, radītu dažādus keramikas  izstrādājumus?
Ar šādu jautājumu no brīvprātīgā pasniedzēja Gotfrīda Bīlenšteina dzimtenes maija sākumā ieradīsies žurnāliste Suzanna Šmita  no Vācijas Radio( Nord-Deutcher Rundfunk), lai  veidotu reportāžas par šī kunga un LSK Kurzemes komitejas kopīgo sapni, kurš  nu jau  pēc pāris dienām kļūs par īstenību.
Gotfrīda sapnis ir vēl reizi ( jau trešo savā podnieka mūžā) izveidot darbnīcu un darīt to savā tēvu tēvu dzimtenē- Latvijā, pie reizes apgūstot aizvien labāk jau reiz studēto krievu valodu un piepildītu vēlmi strādāt ar cilvēkiem –invalīdiem. Un jau tiek apsvērts, ka pēc pirmā, šeit pavadītā pusgada, Gotfrīds labprāt atgrieztos šeit un turpinātu savu darbu ar SAC Stūrīši iemītniekiem.
LSK Kurzemes komitejas sadarbības partneri dāvinaZiemassvētku pārsteigumu
Pievienots: 09 Apr 2014.
Jau kopš LSK Kurzemes komitejas darbības pirmsākumiem, vienmēr ar padomu un atbalstu blakus ir bijuši viņu sadraudzības organizācija no Vācijas sarkanā Krusta Celles komitejas.
Vācu draugi iepriekšējā gada nogalē devās vairāk kā 4000km garajā ceļā, lai uz svētkiem atvestu 20 datorkomplektus ar LCD monitoriem.   Par negaidīto Ziemassvētku dāvanu  joprojām priecājas SAC „Stūrīši” iemītnieki, tos izmantojot Brīvā laika pavadīšanas centrā, nodarbību telpā. 

Kvalitatīva un mūsdienīga datortehnika LSK Kurzemes komitejas klientiem ļauj  saturīgi pavadīt brīvo laiku  un apgūt  interneta un datora piedāvātās  iespējas, gan informācijas meklēšanā, gan attālināto pakalpojumu saņemšanā. Jo vairs jau nav atklājums, ka mūsdienās iztikt bez datora un interneta piedāvātajām iespējām, vēloties dzīvot pilnvērtīgu sociālo dzīvi, ir teju neiespējami.


Vācijas Sarkanā Krusta Celles komitejair LSK Kurzemes komitejas sadarbības organizācija jau kopš 2003.gada  un  savstarpēji sadarbojoties  ir īstenoti dažādi sadarbības un pieredzes apmaiņas  projekti.
vairāk
Laidzes pagasta„Stūrīšos” top podniecības darbnīca un tiek paplašināts aprūpes centrs.
Pievienots: 08 Apr 2014.
Latvijas Sarkanā Krusta ( LSK) Kurzemes komiteja lielu daļu savu pakalpojumu sniedz Talsu novada Laidzes pagasta bijušā Leprozorija kompleksā.  Talsu Leprozorijs bija pēdējais Eiropā aktīvais Leprozorijs, kurš tika slēgts tikai 2007. gadā. Ievērojamo ēku kompleksu ar saimniecības, dzīvojamām ēkām, slimnīcas kompleksu un baznīcu kā arī tā  teritoriju no pamestības glāba LSK Kurzemes komiteja, tajā 2009. gadā atverot  sociālās aprūpes centru( turpmāk SAC) .  To šodien par mājām sauc vairāk  kā 90 cilvēki ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem.

Tomēr interesi par iespēju uzturēties SAC izrāda vairāk cilvēku, nekā ir iespējams šobrīd   uzņemt, tādēļ 2013. gadā tika nolemts atjaunot bijušā Leprozorija slimnīcas tā saukto jauno galu, kur  iepriekš atradās Talsu slimnīcas Narkoloģiskā nodaļa. Turpmāk tā par mājvietu  varēs kļūt vēl 35 personām.
vairāk
Sociālo prasmju skola Kuldīgā
Pievienots: 08 Apr 2014.
Piektdien, 2014. gada 14. martā, ar  Ināras un Borisa Teterevu fonda finansiālo atbalstu, Latvijas  Sarkanā krusta Kurzemes  komiteja uzsāka projekta „Sociālo prasmju darbnīca Kuldīgā” īstenošanu.  Ar Kuldīgas novada Sociālā dienesta ieteikumu  16 ģimenes   piecu  mēnešu laikā  reizi nedēļā  pieredzējušu speciālistu vadībā  LSK Kurzemes komitejas  telpās Kuldīgā, Baznīcas ielā 29, apgūs sadzīves pamatprasmes.

  Lielai daļai  pieaugušo  šķiet tik pašsaprotami prast pagatavot visvienkāršāko ēdienu, pārdomāti iepirkties, sakopt sevi atbilstoši higiēnas prasībām, tomēr blakus mums ir sabiedrības daļa, kurai vēl ir jāapgūst prasmes nodrošināt savas un savu bērnu pamatvajadzības, un  nav izpratne par personiskajām un ģimenes vērtībām, kā arī trūkst prasmes organizēt sadzīvi, pieņemt lēmumus un risināt ikdienišķas problēmas.

vairāk
Higiēnas pakalpojumi Stendes nodaļā
Pievienots: 01 Aug 2016.
 

LSK Kurzemes komiteja sadarbībā ar Talsu novada sociālo dienestu (līg. nr. 203 / 4-23) ar 2016. gada augustu, Robežu ielā 28, Stendē, Talsu novadā, trūcīgām un maznodrošinātām personām Kurzemes komiteja uzsāk sniegt higiēnas pakalpojumu:

dušas pakalpojums (ne biežāk kā 1 reizi nedēļā);
veļas mazgāšana un žāvēšana (ne biežāk kā 1 reizi mēnesī)


Pakalpojums ar Talsu novada Sociālā dienesta norīkojumu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem klientiem tiek sniegts bez maksas.

Vairāk informācijai zvanīt nodaļas vadītājai Ilonai Ernšteinai, zvanot pa tālruni: 29244006, vai rakstīt uz e-pastu: lsk.kurzeme@redcross.lv