Latvijas Sarkanais Krusts


"Esi iecietīgs, esi labestīgs!"
Pievienots: 26 May 2015.
Latvijas Sarkanais Krusts aicina pirmsskolas bērnus un skolēnus piedalīties vizuālo darbu konkursā „Esi iecietīgs, esi labestīgs!”. Radošā konkursa mērķis ir veicināt bērniem izpratni par iecietības, draudzības un sapratnes nozīmību sabiedrībā. Bērniem būs iespēja ar zīmējumu vai kolāžu palīdzību pastāstīt par to kā viņi veicina iecietību sabiedrībā. Radošo darbu konkurss notiks 1.junijā, kas visā pasaulē tiek atzīmēta, kā Starptautiskā bērnu aizsardzības diena un šajā dienā arī LSK Kurzemes komitejas Jaunatne apciemos Talsu Sieviešu un Bērnu Krīžu Centru,Saules ielā 7, lai šo dienu pavadītu kopā ar bērniem rīkojot dažādas aktivitātes.

Pirmo reizi šī diena tika svinēta 1950.gadā, bet ideja radās jau 1925.gadā, kad Ženēvā notika Pasaules konference, veltīta bērnu labklājībai. Radošo darbu konkurss „Esi iecietīgs, esi labestīgs!” tiek īstenots projekta „Latvijas Sarkanā Krusta regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā” ietvaros. Radošo darbu konkurss tiks organizēts Rīgā, Daugavpilī, Krāslavā, Valkā un Ventspilī. 

 
 
Lai dzīvo košums visās tā krāsās!
Pievienots: 26 May 2015.
Dekupāžas maģijas vēsturi, padomus un dekupāžas pamattehniku LSK Kurzemes Komitejas Grobiņas nodaļā, 21.maijā, apguva 8 interesenti. Radošajā darbnīcā 2 stundu laikā tapa vairāki darbiņi. Tika apgleznotas interesentu līdzi ņemtās pudeles, stikla trauciņi un puķu podi. Visi guva sev prasmes un iemaņas dekupāžas mākslinieciskajā nodarbē un visi interesenti ir īpaši pateicīgi par apmācību šo māksliniecisko prasmju entuziastei Intai Mangalei. Apmācību interesenti tur mākslinieci pie vārda,lai dekupāžas radošajā darbnīcā, nākotnē apgūtu arī māksliniecisko darbiņu novecināšanas tehniku.
 
     

 
Sadraudzības un sadziedāšanās festivāls "Balzāms Dvēselei"
Pievienots: 26 May 2015.
Jau 5. gadu Latvijā notiek sadraudzības un sadziedāšanās festivāls "Balzāms Dvēselei". Katru gadu tas notiek citā pilsētā, šogad, 22.maijā, sadziedāties visi pansionātu un aprūpes centru ļaudis devās uz Talsu novada pansionātu “Lauciene". Lai sadraudzētos, veidotu draudzīgus kontaktus un kārtīgi izdziedātos uz pansionātu sabrauca klienti no Tērvetes, Saldus, Engures un no Talsu novada. Dienas laikā piecām pansionātu komandām tika uzdoti dažādi uzdevumi, kā piemēram, jāatmin melodijas, tautasdziesmas, kā arī tika uzdots mājasdarbs, kurus vērtē arī vairāki žūrijas locekļi. 

   
Kurzemes komitejas Pirmās palīdzības sacensības
Pievienots: 26 May 2015.
Ir 22. maija pusdienlaiks. No visām pusēm uz Kurzemes reģiona VUGD Talsu daļu plūst lielāki un mazāki jauniešu pulciņi, lai pārbaudītu savas prasmes un zināšanas  pirmās palīdzības sniegšanā, kuru apguvuši savās skolās.
Vai ikdienas medijos lasām ziņas par dažādas traumas guvušajiem un nelaimes gadījumos cietušajiem. Bieži tieši  pirmās minūtes pēc negadījuma ir svarīgākās, lai glābtu cietušo un sniegtu pareizu pirmo palīdzību, tādejādi ļaujot  cietušajam  saglabāt  spēju arī turpmāk dzīvot  pilnvērtīgi. Ne vienmēr pēc nelaimes gadījuma tuvumā ir medicīnas personāls, tāpēc ļoti svarīgi ir ikvienam prast palīdzēt šādās situācijās.
 
 Pirmās palīdzības sniegšanu apgūst ne tikai šoferi, bet arī jaunieši no Talsu novada skolām un ļoti gaidītas ir reizi gadā Latvijas Sarkanā Krusta  jauniešu organizētās Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības Talsu novada skolēniem. Šogad sacensībās piedalījās septiņas jauniešu komandas, sākot ar piektās klases skolēniem, līdz pat divpadsmitajiem. Suņu kodumi, nelaimes gadījumi ar  strādājot ar instrumentiem, autoavārija, skrituļojot lauzti locekļi, saules dūriens, čūskas kodums bija tikai dažās no situācijām, kur savas prasmes  pirmās palīdzības sniegšanā  sacensību laikā rādīja jaunieši. Reāli izspēlētās situācijās, jaunieši centās neapjukt, spēt uztvert situāciju kopumā, kad ir asinis, saucieni, cilvēki visapkārt, mierinot un palīdzot cietušajiem. Vislabākos rezultātus pamatskolu grupā uzrādīja Valdemārpils vidusskolas audzēkņi, bet vidusskolēnu vidū zinošākie izrādījās Talsu 2. vidusskolas 10. klašu komandas dalībnieki.
 
        
 
 Sacensības patstāvīgi rīkoja Kurzemes Sarkanā Krusta jauniešu nodaļa, piesaistot gan tiesnešus, gan statistus no jauniešu vidus, noorganizējot īstu jauniešu pasākumu, neskatoties uz to, ka Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome šo aktivitāti tā arī neuzskatīja  par jauniešu iniciatīvu Talsu  novada jauniešu iniciatīvu projekta konkursā.
 
Iepazīstot Latvijas kultūru klātienē
Pievienots: 19 May 2015.
Apmācies piektdienas, 15. maija rīts Ventspilī. Pie LSK Kurzemes komitejas daudzfunkcionālā dienas centra „Ventiņmāja” pulcējas  liels pulks patīkami satrauktu ļaužu, lai dotos  ekskursijā uz Alsungu un Kuldīgu. Projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” ietvaros visi kursu apmeklētājiem ir iespēja doties kultūrvēsturiskā ekskursijā, lai klātienē  iepazītu  mūsu kultūras mantojumu.

 
   
 
Lielākai daļai Latviešu valodas un kultūras kursu apmeklētājiem  no Ventspils   viesošanās Alsungā un iespēja apskatīt ne tikai slaveno Ventas rumbu Kuldīgā, bet arī dažnedažādas Kuldīgas skaistās un bieži vien tūristiem nezināmas vietas bija pirmreizējs un iespaidīgs piedzīvojums. Ikviens varēja kultūras mantojumu izbaudīt sev vispatīkamākajā veidā- caur  aizraujošo gides Ineses stāstījumu, caur Suitu  sievu dziedājumiem un interaktīvo  apdziedāšanos, caur košo pūra lādes dārgumu aptaustīšanu vai caur seno kurzemnieku ēdienu baudīšanu. 

 
 
 
 Kursu dalībnieki atzina, ka latviešu kultūras mantojums ir neticami interesants un pārsteidzošs, ļaujot Latviju uztvert citām acīm un piekļūt daudz tuvāk latviešu pasaulei.
Smiekli, labvēlība un atvērtība bija šīs dienas neiztrūkstoši pavadoņi. 
 
 Ekskursiju nodrošināja Baltijas Ceļojumu grupa.
 
 
„Esi zinošs – esi drošs!”
Pievienots: 18 May 2015.
Veselības mēneša ietvaros tehnikumā notiek izglītojošas lekcijas „Esi zinošs – esi drošs!” 
 
Šā gada 11. un 12. maijā PIKC „Liepājas Valsts tehnikumā” Latvijas Sarkanā Krusta apmācību vadītājas Sanita Marnauza un Laila Štāla novadīja izglītojošu nodarbības „Esi zinošs- esi drošs!” par seksualitāti un tās nozīmi indivīda dzīvē un veselīgām tās izpausmēm. Nodarbībās aktīvi darbojās 139 izglītojamie. Jaunieši pozitīvi atsaucās par nodarbību un teica, ka šādas nodarbības ir nepieciešamas pēc iespējas vairāk.
 
   
 
LSK Kurzemes komitejā viesojas Zviedrijas SK delegācija
Pievienots: 13 May 2015.
Lai iepazītos ar LSK Kurzemes komitejas jaunākajiem projektiem - Dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Talsu novadā, Multifunkcionālo dienas centru Ventspilī un SAC "Stūrīši" jaunā korpusa būvniecības gaitu, kā arī pastāstītu par jaunāko Botčirkas (Botkyrka) komitejā, 11. un 12.maijā, LSK Kurzemes komitejā viesojās delegācija 8 personu sastāvā no Zviedrijas Sarkanā Krusta (ZSK) Botčirkas komitejas. Botčirkas komiteju ar Kurzemes komiteju vieno sena sadarbība un draudzība, kuras laikā ir īstenoti vairāki projekti sociālajā un kultūras jomā, ir aizgūtas neskaitāmas idejas pakalpojumu attīstībai Kurzemē. 
 
      

Pasaules Sarkanā Krusta Sarkanā Pusmēness 50.gadadiena
Pievienots: 11 May 2015.
Šodien, 8. maijā, Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustība atzīmē Pasaules Sarkanā Krusta Sarkanā Pusmēness dienu – Starptautiskā Sarkanā Krusta dibinātāja un pasaulē pirmā Nobela miera prēmijas laureāta Anrī Djunāna (Henry Dunant) dzimšanas dienu. Atzīmējot šo dienu, kustība vēlreiz apstiprina kustības ikdienas darbības atbilstību tās pamatprincipiem: humānisms, objektīvums, neitralitāte, neatkarība, brīvprātība, vienotība un visaptverošums. Tas ir kodols, kas veido šīs kustības vērtības, misiju un apņemšanos sniegt humāno palīdzību. Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības mandāts ir palīdzēt cietušajiem katastrofās, konfliktos vai krīzes situācijās.
 
Šos pamatprincipus ievēro vairāk kā 17 miljoni brīvprātīgo 189 Sarkano Krustu un Sarkano Pusmēness nacionālo biedrību, tajā skaitā Latvijas Sarkanā Krusta, vidū visā pasaulē.
 
50 gadus pēc principu pieņemšanas, globālā humānā vide ir kļuvusi sarežģītāka un skarbāka, ko nosaka arvien biežāk sastopamie konflikti, klimata pārmaiņu pastiprinošā ietekme, kā arī citi faktori. Šie izaicinājumi ir ietekmējuši Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību spēju piekļūt grūtībās nonākušajiem palīdzības sniegšanai. “Atkārtota pamatprincipu apliecināšana šodienas sarežģītajā humanitārajā vidē var glābt dzīvības krīzes situācijās,” sacījis Elhadjs As Si (Elhadj As Sy), Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijas ģenerālsekretārs. “Neatkarīgi no tā, vai kopienām palīdz saistībā ar Ebolas vīrusslimības uzliesmojumu, vai sniedz atbalstu bēgļu nometnēs cilvēkiem, kas bēg no vardarbības, nodrošina izglītības iespējas dzīvojošajiem graustos vai nogādā humāno palīdzību konflikta zonās, mums ir jāveido uzticēšanos un jāpārliecinās, ka mūsu principi ir vispārēji saprotami un ka tos jāievēro jebkurā situācijā.”
 
2015. gada laikā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustība pieminēs tās 7 pamatprincipu pieņemšanas 50. gadadienu visa gada garumā, tostarp izstrādājot virkni pētniecības projektu un vadot vispasaules līmeņa debates par pamatprincipiem, kas nosaka humānu rīcību. Šīs iniciatīvas kulminācija notiks Starptautiskajā konferencē 2015.gada decembrī, kas apvienos visus kustības dalībniekus un Ženēvas konvencijas dalībvalstis.
 
Lai uzzinātu vairāk par Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipiem un darbu, apmeklējiet: www.fundamentalprinciples.today

 
LSK Grobiņas nodaļa apciemo Grobiņas Botānisko dārzu
Pievienots: 09 May 2015.
Grobiņas Botāniskais dārzs ir pirmais privātais dārzs Latvijā, tas ir izveidots 1994.gadā un tas atrodas Latvijas vissiltākā agroklimatiskajā zonā. Valsts svētku brīvdienās, 1.maijā, LSK Grobiņas nodaļa devās ekspedīcijā uz dārzu, kurā dārza īpašnieks I.Graudiņa kungs labprāt izrādīja dārza skaistumus. Bija iespēja apskatīt magnoliju ziedēšanu, Mandžūrijas aktinīdiju un Karalisko valrieksta koku, ēdamo kastaņu,Ķīniešu sakuru, 46 gadus vecu baltegli, Ķīnas aktinīdiju ,kura ražo ap 10 spaiņu augļu, naudiņkoku, Pīpjkoku,Baltos āmuļus un arī dažādus  ārstniecības augus. 

 
  

 
LSK Kurzemes komitejas delegācija apmeklēja Vācijas SK Celles komiteju.
Pievienots: 09 May 2015.
Lai informētu ilggadējos sadarbības partnerus  par jaunākajām komitejas aktivitātēm un projektiem, kā arī pārrunātu turpmāko sadarbību un iepazītos ar dažādām garīgi slimo aprūpes iespējām Cellē,  30. aprīlī  Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas delegācija apmeklēja Vācijas Sarkanā Krusta Celles komiteju.
 
Cellē ar interesi iepazināmies ar Darba un konsultāciju centru Cellē („ZAC- Zentrum für Arbeit und Beratung Celle”) kā arī psiholoģiski –sociālā darba biedrību Cellē – Enkurs („ Der Anker- Celler Verein für psihosoziale Arbeit e.V”), kuros strādā pie ar garīgiem   un psihiskiem veselības traucējumiem  sirgstošo atgriešanu darba tirgū, ļaujot atkal iepazīt noteiktu dienas kārtību, prieku par paveikto un darbošanos noteikta uzdevuma veikšanai.  Tipogrāfijā,  velosipēdu remonta darbnīcā, mēbeļu restaurācijā, mājas lapu izveidē un  datu apstrādes jomās ir iespēja ilgāku laiku no darba vides izslēgtajiem atjaunot vai iegūt  jaunas darba tirgū noderīgas prasmes, kā arī saņemt kompleksu starpprofesionāļu  atbalstu veiksmīgākai darba gaitu uzsākšanai un psiholoģiskās veselības uzlabošanai.
 
 Viesojoties Hermansburgas  Dienas centrā cilvēkiem ar demenci, salīdzināti tika arī demento pacientu aprūpes modeļi Latvijā un Vācijā, smeļoties idejas turpmākai likumprojektu izstrādes virzībai.
 
 Atbildes vizītē Vācijas Sarkanā Krusta un Hermansburgas un Unterlusas- Ešēdes pašavaldību delegācija ieradīsies Latvijā  laikā no 18.-21.maijam, lai tiktos ar Ventspils un Talsu pašvaldību vadību un klātienē iepazītos ar LSK Kurzemes komitejas jaunākajiem  projektiem.


Klaus Verners Bunke- atbildīgas par sadarbību ar ārvalstu partneriem VSK Celles komitejā  
Ieva Krūmiņa LSK Kurzemes komitejas sabiedrisko attiecību speciāliste un projektu koordinatore
Rita Robiņa- LSK Kurzemes komitejas galvenā grāmatvede
Ketija Tālberga- VSK Celles komitejas izpilddirektores v.i. 
Anita Boitmane- LSK Kurzemes komitejas izpilddirektore
Vilhelms Kolers-   VSK Celles komitejas Valdes priekšsēdētājs
 Renārs Boitmanis- LSK Kurzemes komitejas  Slimnieku pārvadājumu transporta dienesta vadītājs
 
 
LSK no 5. maija atsāk pārtikas paku izdali
Pievienots: 07 May 2015.

2015.gada 16.aprīlī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) ir parakstījuši līgumu Nr.2014.FEAD/PO.01/19.08 par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu.

Saskaņā ar LR MK noteikumiem un noslēgtajā līgumā paredzēto, pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

1.    izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,
2.    izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Saskaņā ar MK noteikumos paredzēto, atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.

Ar detalizētu aprakstu par pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdales kārtību un sastāvu aicinām iepazīties ŠEIT.
PĀRTIKAS PREČU KOMPLEKTU IZDALE trūcīgajiem iedzīvotājiem notiek, sākot ar 2015. gada 5.maiju LSK 337 izdales punktos visā Latvijas teritorijā.Lielā Talka Grobiņā
Pievienots: 03 May 2015.
Šī gada 25. aprīlī , LSK‬ Grobiņas nodaļas biedri piedalījās Vislatvijas Lielajā Talkā, kuras motīvs, par godu Aspazijas un Raiņa jubilejas gadam, bija ''Pastāvēs, kas pārvērtīsies''! Savā talkošanas vietā bija 9 LSK biedri, kas pulcējās pulksten 10.00, lai sakoptu teritoriju, apkārtni un sētu pie ēkas, kurā strādā. Trijās čaklās aktīva darba stundās, sakopjot un tīrot vidi, kopīgi tika savākti 14 drazu maisi, kas, ar Grobiņas Namsaimnieka palīdzību, tika aizvesti no teritorijas.
 
Lai pēc aktīvās rosīšanās remdētu nogurumu un lutinātu sirdi, Grobiņas pašvaldība talciniekus cienāja ar gardu maltīti un ceptām desiņām. „Bija kopīgi pavadīts jauks, gandarījuma pilns brīdis!”, tā saka LSK Grobiņas nodaļas biedre Inta Mangale.

 
"Ventiņmāja" izrāda savus darbus Lieldienu izstādei Pārventas bibliotēkā
Pievienots: 30 Apr 2015.
LSK Kurzemes komitejas daudzfunkcionālā dienas centra "Ventiņmāja" klienti sagatavojuši košus un dažnedažāda lieluma rokdarbus Krievu biedrības rīkotajai Lieldienu izstādei, kura notika Ventspils Pārventas bibliotēkas telpās, 25.aprīlī! Daudzfunkcionālais dienas centrs saņēma Ventspils Krievu biedrības pateicību par dalību izstādē un tā ir vēl apskatāma katram interesentam!

  Kulinārijas diena dienas centrā "Ventiņmāja"
Pievienots: 24 Apr 2015.
Šodien, 24.aprīlī, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas dienas centra "Ventiņmāja" klienti atzīmēja Kulinārijas dienu. Klienti pārbaudīja savas zināšanas pašaprūpē un patstāvīgai dzīvei, gatavojot salātus un iemācoties daudz ko noderīgu kulinārijas jomā. Kā arī dienas beigās radīja nedaudz jautrāku un radošāku gaisotni centrā veidojot no banāniem delfīnus.

     


SAC "Stūrīši" talko
Pievienots: 22 Apr 2015.
Zemes diena ir diena, kurā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, lai palielinātu cilvēku informētību un izpratni par Zemes dabisko vidi. Sākotnēji Zemes diena tika atzīmēta ap 20. martu, taču pašlaik tā tiek atzīmēta 22. aprīlī vairāk nekā 175 valstīs. Arī Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas SAC "Stūrīši" klienti un darbinieki atzīmē šo dienu ar teritorijas uzkopšanas talku un pēc kārtīgi pastrādātas dienas katram bija iespēja ieturēties ar gardām ugunskurā ceptām desiņām! 

           

 
Redzes pārbaude Grobiņā
Pievienots: 20 Apr 2015.
 Šā gada 15.aprīlī Kurzemes komitejas 
Sarkanajā krustā Grobiņā no plkst. 10.00 15.00 notika "ElegantOptics" redzes pārbaude. Īpašā piedāvājumā bija BEZMAKSAS redzes pārbaude ar iespēju iegādāties optiskās brilles un saules brilles. Acu spiediena mērījums ar bezkontakta tonometru bija par maksu- 5 eiro. Redzes pārbaudi un konsultācijas saņēma 20 cilvēki ,kas bija laicīgi pierakstījušies. Grobiņas klienti no sirds  pateicās par iespēju pārbaudīt savu acu gaišumu!

"Ventiņmāja" gatavojas Lieldienu izstādei Pārventas bibliotēkā
Pievienots: 16 Apr 2015.
LSK Kurzemes komitejas daudzfunkcionālā dienas centra "Ventiņmāja" klienti gatavo košus un dažnedažāda lieluma rokdarbus Krievu biedrības rīkotajai Lieldienu izstādei, kura notiks Ventspils Pārventas bibliotēkas telpās, 25.aprīlī!

           

LSK Kurzemes komiteju apciemoja ciemiņi no Pļaviņu pašvaldības
Pievienots: 15 Apr 2015.
Pļaviņu pašvaldības pārstāvji vēlējās uzzināt vairāk par pašvaldības sadarbību ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts, lai arī līdzīgas formas sadarbību apsvērtu savā pašvaldībā. Klātesot LSK ģenerālsekretāram U. Līkopam, Talsu novada pašvaldības priekšsēdētājam A. Lācarum un LSK Kurzemes komitejas izpilddirektorei A. Boitmanei viesi varēja uzzināt par sadarbības attīstību un ieguvumiem no ikvienas šai sadarbībā iesaistītās puses. Noslēgumā pļaviņieši devās klātienē apskatīt LSK Kurzemes komitejas Sociālās aprūpes centru "Stūrīši" iegriežoties arī centra piebūvē, kuru šobrīd atjauno, lai vēl papildus piedāvātu 35 gultas vietas.

     

Jaunatne aktīvi sporto ar Stendes pensionāru grupu
Pievienots: 15 Apr 2015.
  
Sadarbībā ar Talsu novada fondu  un Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas Stendes nodaļu, lietainā aprīļa pēcpusdienā ņiprākie  Stendes seniori  pulcējās, lai iemēģinātu labdarības projektu programmā „Dari labu un no sirds!” iegūtās nūjošanas nūjas.
Vēl nebija pienācis norunātais laiks, kad četrpadsmit seniori nemierīgi  grozījās LSK Kurzemes komitejas Stendes nodaļas telpās Stendē, Robežu ielā 28. Ierodoties nūjām un nūjošanas instruktorei Leldei, sākās aktīva  nūju izpakošana, sagatavošana, piemērīšana, kas mijās ar jokiem un uzmundrinājuma  vārdiem, bažīgi laiku pa laikam paveroties uz aiz loga līstošo lietu.  Tomēr doma par nūjošanas pamatu apgūšanu šķita vilinošāka nekā vēsais laiks un lietus ārpusē, tāpēc  pēc nūju piemērīšanas lielākā daļa devās Stendes ielās.

     

Pareizas nūjošanas tehnikas apguve, iesildīšanās kustības, vingrojumi un protams, arī pati nūjošana bija , senioruprāt, ļoti noderīgs pasākums un vienprātīgi tika nospriests laika apstākļiem uzlabojoties  atkal satikties kārtīgai nūjošanai.


Jaunatne iepriecina bērnus Pasaules Veselības dienā
Pievienots: 15 Apr 2015.
7.aprīlis visā pasaulē tiek atzīmēts kā Pasaules veselības diena. Ik gadu šajā dienā sabiedrības uzmanība tiek vērsta uz kādu aktuālu sabiedrības veselības problēmu un tiek aizsāktas akcijas un pasākumi, kas turpinās vēl ilgi pēc pašas Veselības dienas izskaņas.
Šogad, dienu pēc Pasaules Veselības dienas, LSK Kurzemes komitejas Jaunatne viesojās Virbu pagasta bērnudārzā "Zīļuks", lai iepriecinātu bērnus ar dažādām jautrām aktivitātēm un dāvaniņām.