Latvijas Sarkanais Krusts


KONTAKTI
LSK Kurzemes komiteja
Latvijas Sarkanais Krusts        
 

"Stūrīši 8", Laidzes pagasts, Talsu novads, LV - 3280
Koordinātas: 
57°14'41.3"N 22°39'14.0"E

Tālr. +371 63237736
E-pasts: lsk.kurzeme@redcross.lv

 
Anita Boitmane, izpilddirektore
+371 632 37736; e-pasts: anita.boitmane@redcross.lv


 
Maija Aveniņa, priekšsēdētāja


LSK Kurzemes komitejas vadošie un administratīvie darbinieki:

 Anita Boitmane, izpilddirektore
+371 632 37736; e-pasts: anita.boitmane@redcross.lv


Signija Lasmane, sekretāre – lietvede
+371 632 37736, fakss +371 63225583;
sac.sturisi@redcross.lv; lsk.kurzeme@redcross.lvRita Robiņa, grāmatvede
+371 294 267 54, +371 632 377 33, e-pasts: kk.gramatvediba@redcross.lv


Jana Balabana, Uzskaitvede/ kasiere
+371 632 377 33, e-pasts: jana.balabana@redcross.lv


Lelde Meirāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste
+371 632 377 33; e-pasts: lelde.meirane@redcross.lv


  


Sestdienās, svētdienās

SAC "Stūrīši" informācijas centrs
+371 632 37738
 

Lāsma Šnēfelde, LSK aprūpes centra „Stūrīši” sociālā darbiniece
+371 632 377 37; e-pasts: lasma.snefelde@redcross.lv
 

Velta Kurenkova SAC „Stūrīši” vecākā māsa
+371 632 377 36, e-pasts:  sac.sturisi@redcross.lvLaura Graudiņa, SAC "Landze" (Piltenes pagasts, Ventspils novads) vadītāja un sociālā darbiniece
+371 294 426 95; e-pasts: laura.graudina@redcross.lvMarina Raksa, SAC "Venta" (Kuldīga) biroja administratore
+371 633 691 01; 
+371 257 191 61; e-pasts: lsk.venta@redcross.lv 


Simona Boitmane, SAC "Krustceles" (Usma, Ventspils novads) biroja administratore
+371 254 511 43; e-pasts: sac.krustceles@redcross.lv 

 


Evika Rosoha, biroja "Aprūpes mājās" Talsu novadā un
Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja

+371 632 740 03, e-pasts: evika.bunere@redcross.lv


Tatjana Kulbare, pakalpojumu vadītāja Kuldīgā
+317 294 092 39; e-pasts: lsk.kuldiga@inbox.lv


Inta Mangale, pakalpojumu vadītāja Grobiņā
+317 634 919 88; e-pasts: inta.mangale@inbox.lv


Kristīne Mūrniece, pakalpojumu vadītāja Liepājā
+371 264 605 15; e-pasts: anastasija.sistakova@inbox.lv


Simona Mantniece,  Dienas aprūpes centra cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Talsu novadā vadītāja
+371 265 786 76; e-pasts: simona.mantniece@redcross.lv


Gundega Jansone, Daudzfunkcionālā ģimenes atbalsta centra "Ventiņmāja" sociālā darbiniece 
 +371 257 179 10; e-pasts: ventinmaja@redcross.lv 
 

Specializētais medicīniskais transports
 +371 220 846 36 (Talsi, Kurzeme)
 +371 257 523 57(Liepāja, Kurzeme)