Latvijas Sarkanais Krusts


LSK Kurzemes komitejas struktūrshēma
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Kurzemes komiteja


 


 


 
Anita Boitmane

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Kurzemes komitejas
SAC "Stūrīši" izpilddirektore


LSK Kurzemes komitejas administratīvās nodaļas speciālisti 
Signija Lasmane
Lietvede
 Rita Robiņa
Grāmatvede
 

 
Jana Balabana 
Uzskaitvede/ kasiere
 
Lelde Meirāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 LSK Kurzemes komitejas Tehniskā nodaļa

Renārs Boitmanis
Automobiļa vadītājs/
Darba aizsardzības speciālistsAndis Veidelis
Saimniecības vadītājs
  

 

Uldis Blumbergs
Rūpniecisko katlu kurinātājs 

Ilmārs Jaņķevics
Palīgstrādnieks
 
LSK Kurzemes komitejas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Stūrīši" Veselības aprūpes nodaļas speciālisti

Velta Kurenkova
Vecākā medicīnas māsaVineta Gerharde
Medicīnas māsa
 

Indra Šimanovska
Medicīnas māsa
 


Maija Rozentāle
Medicīnas māsa
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa SAC "Stūrīši"Lāsma Šnēfelde
Sociālais darbinieks


Laura Šneidere
Sociālais rehabilitētājs 

 
 

 
 
Solveiga Fogele
Sociālais rehabilitētājs


 

 


Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Talsu novada Dienas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem


Simona Mantniece
Vadītāja

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs, StendēEvika Rosoha
Vadītāja 
 
 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Landze", Piltenes pagasts, Ventspils novads
Laura Graudiņa
Sociālā darbiniece

Mārīte Balacka  
Sociālā aprūpētāja

 Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Daudzfunkcionālais Dienas centrs "Ventiņmāja", Ventspils
Gundega Jansone

Sociālā darbiniece Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Kuldīgas nodaļa
Tatjana Kulbare
Sociālās palīdzības organizatore
 
Biruta Logina
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākām personām
programmas koordinatore
 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Venta", Kuldīga
 

Marina Raksa
Biroja administratore 

  Elita Leimane
Sociālā aprūpētāja

 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Krustceles", Usma, Ventspils novads
Simona Boitmane
Biroja administratore 


Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Liepājas un Grobiņas nodaļa 
Anastasija Šistakova
Liepājas nodaļas vadītāja


 

Dzidra Metēja
Liepājas un Grobiņas nodaļas
Veselības istabas medicīnas māsa


 

 
 

Inta Mangale
Grobiņas nodaļas vadītāja